Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ks. Dawid Kontny, koordynator modlitwy różańcowej mężczyzn i młodzieńców w Opolu, informuje, że pięciomiesięczny cykl inicjatywy pod nazwą: Męski Różaniec w Opolu rozpocznie się w sobotę 3 czerwca. Spotkanie modlitewne rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w kościele pw. MB Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu, następnie procesja ulicami parafii i modlitwa różańcowa na schodach przed świątynią.

 

Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają członków Franciszkańskiego Zakonu Święckich na doroczną pielgrzymkę, która odbędzie się święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w poniedziałek 29 maja 2023 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00 w bazylice, następnie Droga Krzyżowa na Kalwarii, zakończenie około godz. 14.00 w kościele pw. Krzyża Świętego.

 

W dniach 2-3 czerwca br. odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: «Różaniec siłą chorych i cierpiących». Szczegółowy program na plakacie w załączniku 14.  Zgłoszenia grupowe z parafii do 31 maja br. przyjmuje ks. Mariusz Sobek, diecezjalny moderator Żywego Różańca (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel.: 695 331 715 po 19.30). W zgłoszeniu należy podać: parafię, liczbę świeckich uczestników i liczbę kapłanów-opiekunów.

 

W sobotę 3 czerwca br. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Powołaniowy Dzień Skupienia, któremu towarzyszy hasło: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś” (1 Sm 3,5). Zaproszenie jest skierowane do mężczyzn w wieku 18 - 35 lat, którzy już poważnie zastanawiają się nad wstąpieniem do seminarium duchownego. Osoby, które rozeznają jeszcze inne drogi powołania, będą zaproszone na rekolekcje powołaniowe w przyszłym roku. Udział jest bezpłatny. Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie kolacją o 18.00. Dzień skupienia poprowadzi ks. Krzysztof Dulęba, ojciec duchowny seminarium. Zapisy i więcej informacji na stronie internetowej.

 

Ks. Tomasz Józkowicz, diecezjalny duszpasterz strażaków PSP i OSP, zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 27 maja 2023 r. Ogólnopolska pielgrzymka osób związanych z ochroną przeciwpożarową odbywa się co pięć lat.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.