Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wspólnota Dawid zaprasza rodziny do udziału w Dziecięcym Koncercie Uwielbienia, który odbędzie się w niedzielę 28 maja o godz. 16.00 na placu Jana Pawła II w Opolu (przed teatrem). Na scenie dla Jezusa zaśpiewają dzieci z różnych zakątków naszej diecezji. Koncert będzie połączony z piknikiem rodzinnym.

 

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Ławka organizuje wspólny wyjazd na spotkanie młodych Lednica 2000, które odbędzie się w sobotę 3 czerwca br. na tzw. Polach Lednickich. Wyjazd w sobotę 3 czerwca o godz. 4.00 spod Centrum DM w Opolu (pl. Mickiewicza 1), powrót w niedzielę 4 czerwca ok. godz. 6.00. Koszt wyjazdu to 140 zł. Zapisy oraz szczegółowe informacje na www.lawka.org.

 

 

 

Ks. Łukasz Michalik, diecezjalny duszpasterz Ruchu Światło – Życie, zaprasza do udziału w tegorocznych rekolekcjach oazowych:

 • Oaza Nowego Życia (dla młodzieży ze szkoły średniej), termin: 3-19 lipca 2023 r., prowadzący: ks. Piotr Kłonowski;
 • Oaza Ewangelizacyjna (dla młodzieży od 8 klasy szkoły podstawowej), termin: 10-15 lipca 2023 r., prowadzący: ks. Łukasz Michalik;
 • Oaza Ewangelizacyjna (dla młodzieży od 8 klasy szkoły podstawowej), termin: 17-22 lipca 2023, prowadzący: ks. Łukasz Michalik;
 • Oaza Nowej Drogi (dla dzieci z klas 6-7 szkoły podstawowej) termin: 24-30 lipca 2023 r., prowadzący: ks. Leszek Rygucki.

Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet serdecznie zaprasza wszystkie kobiety na 4. Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet na Jasną Górę, która odbędzie się w niedzielę 21 maja br. Program spotkania jest następujący: o godz. 12.00 modlitwa, wprowadzenie i trzy wystąpienia (sala o. Augustyna Kordeckiego); godz. 14.00  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bpa Wiesława Szlachetki z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej (Kaplica Cudownego Obrazu); godz. 16.15 modlitwa różańcowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Rafał Pawliczek, diecezjalny duszpasterz pszczelarzy, bardzo serdecznie zaprasza do udziału we Mszy św. sprawowanej w intencji pszczelarzy, która odbędzie się w niedzielę 21 maja br. o godz. 10.30 w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej. Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ks. prof. Zygfryd Glaeser. Ponadto, przy kościele odbędzie się 2. Opolski Festiwal Pszczelarski dedykowany pamięci ks. dr. Jana Dzierżona.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.