Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Najbliższe bierzmowanie dorosłych zaplanowane jest na sobotę 27 maja 2023 r. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Zgłoszenia kandydatów do bierzmowania są przyjmowane w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Opolu do czwartku 25 maja br. Zgłoszenia dokonuje proboszcz, który kandydata przygotował bądź skierował na kurs przygotowawczy w rejonie

Odezwa Biskupa Opolskiego

w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

 

Drodzy Diecezjanie, w dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, gdy radujemy się perspektywą otwartego dla nas nieba, chcę zapowiedzieć tegoroczne święcenia prezbiteratu. To ważne wydarzenie w życiu naszego Kościoła, które napełnia serca radością i wdzięcznością Bogu. Będzie mieć miejsce w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czyli w najbliższą sobotę, 27 maja br. W tym dniu następujących ośmiu diakonów, absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zostanie ustanowionych kapłanami diecezji opolskiej:

 1. Daniel BUBIK z parafii Wniebowzięcia NMP w Gościęcinie,
 2. Denis GACH z parafii św. Jakuba Apostoła w Mechnicy,
 3. Patryk KONTNY z parafii św. Marii Magdaleny w Racławiczkach,
 4. Paweł KUCHTA z parafii św. Michała Archanioła w Prudniku,
 5. Marcin KUJAWA z parafii św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy,
 6. Krystian NOWAK z parafii Nawiedzenia NMP w Łowkowicach,
 7.  Krzysztof RENCHEN z parafii Bożego Ciała w Oleśnie,
 8.  Marcin ZALEWSKI z parafii bł. Czesława w Opolu.

Żaden z nich nie stanąłby przy ołtarzu, gdyby Pan Jezus ich nie powołał, ale także bez podjęcia trudu formacji i aprobaty Kościoła. U podstaw wszystkiego była zaś wiara, którą ich Bóg obdarzył i której rozwój dokonywał się w klimacie dobrego świadectwa wiary rodzinnego domu i parafii. Za ten istotny wkład w ich duchowy rozwój serdecznie dziękuję rodzicom i rodzeństwu oraz duszpasterzom i wiernym wymienionych parafii.

Temat wiary jest też obecny w dzisiejszej liturgii słowa. W drugim czytaniu św. Paweł daje do zrozumienia, że bez wiary nie sposób poznać Jezusa i żyć Jego Ewangelią. Niezbędne są „światłe oczy serca”, abyśmy widzieli „czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących”. Mieli tego świadomość nasi przodkowie i dlatego bardzo dbali o przekaz wiary z pokolenia na pokolenie. Mocna wiara w ich sercach pozwalała żyć kolejnym pokoleniom po Bożemu, mimo ciągłych przemian społecznych i kulturowych, a nawet licznych na Śląsku przeobrażeń politycznych.

Zwrócił na to uwagę św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki na Górę Świętej Anny. W tym roku przypada 40. rocznica tego wydarzenia i dokonanej wówczas koronacji obrazu Matki Boskiej Opolskiej. Podczas nieszporów 21 czerwca 1983 roku Ojciec Święty mówił do wielkiej rzeszy zgromadzonych: „Przekazujcie sobie wzajemnie, z pokolenia na pokolenie, wraz z modlitwą, całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego. Jako dzisiejszy pielgrzym na Górę Świętej Anny, a zarazem pierwszy papież, którego wydała ziemia polska, pragnę potwierdzić to dziedzictwo i umocnić je. Przetrwało ono tutaj przez tyle pokoleń. Niech trwa nadal. Niech w zasięgu promieniowania Góry Świętej Anny rozwija się to wszystko, co ma swój początek w Odkupieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. To, co w duszach naszych zaszczepia sakrament chrztu, a umacnia bierzmowanie. To, co się stale odnawia przez pokutę – a sakramentalną pełnię znajduje w Eucharystii”.

W ten sposób Lud Boży Śląska Opolskiego otrzymał od Chrystusowego Namiestnika jasne wskazanie drogi na przyszłość, można powiedzieć ponadczasowe. Choć bowiem od tamtego czasu minęły już dwa pokolenia, papieskie pouczenie jest ciągle aktualne, a w dzisiejszym kontekście dominacji konsumpcyjnego stylu życia, skupienia uwagi na tym, co materialne i cielesne, kryzysu wiary i rozwoju laicyzacji, jeszcze zyskuje na znaczeniu.

Rzecz jasna, pielęgnowanie chrześcijańskiego dziedzictwa wiary było zawsze trudne. Dziś to zadanie wydaje się być niewykonalne, gdy w otaczającym nas świecie obserwujemy rozwój coraz bardziej niepokojących tendencji i zjawisk, a także coraz większe zobojętnienie wielu chrześcijańskich serc i rodzin na to, co Boże i święte. To są fakty, które bardzo gorzko owocują, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Nie możemy jednak dać się zwyciężyć, ulec lękowi, zniechęceniu i beznadziei. Przecież dana nam jest obietnica: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20) oparta na zapewnieniach: „Ja zwyciężyłem świat” (J 16,33), „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28,18). Jest też obietnica dotycząca Kościoła, że bramy piekielne go nie przemogą (por. Mt 16,18).

Dlatego musimy obudzić w naszych sercach i rodzinach, we wspólnotach parafialnych najgłębsze pokłady wiary w Jezusa i Jego Kościół; ożywić świadomość dysponowania wielką mocą Bożego Ducha. Sprzyja temu aktualny czas nowenny do Ducha Świętego. Potrzeba jednak więcej trwać przed Panem i wołać o pomoc. W trybie pilnym, trzeba też lepiej ukierunkować i uporządkować nasze życie duchowe, rodzinne i funkcjonowanie parafii, aby nie brakowało pośród nas dojrzałego świadectwa wiary. Przekazywanie jej dzieciom i młodzieży trzeba uznać za priorytet w naszej codzienności. Pan Jezus wyraźnie się o to upomina: „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,20).

Drodzy Diecezjanie, wiem, że wielu z Was modli się za swoich duszpasterzy i za całe prezbiterium Kościoła opolskiego. W tych dniach jest też wiele modlitwy w mojej intencji, zwłaszcza o zdrowie dla mnie. Z całego serca bardzo Wam wszystkim dziękuję. Ta modlitwa już skutkuje. Owocem jest łaska pokoju w moim sercu, a innych owoców będzie jeszcze wiele, także w Waszym życiu. Ufna modlitwa razem z innymi jest bowiem zawsze skuteczna, oczywiście zgodnie z wolą Bożą. Pamiętamy, jak wspólna modlitwa pierwszej gminy w Jerozolimie sprawiła, że zadrżała ziemia, na której byli zgromadzeni, a Piotra wyprowadził Anioł z więzienia. Podobnie Jana Pawła II śmiertelnie zranionego wyprowadził Bóg ze szpitala i przywrócił do posługi na wiele lat.

Wraz z wychowawcami seminaryjnymi dziękuję wszystkim za modlitwę w intencji naszego seminarium duchownego, za kleryków. Niestety, mamy ich coraz mniej. Aktualnie 27 i to dla dwóch diecezji. Naszych jest 17, a z nich tylko jeden przyjął ostatnio święcenia diakonatu. To znaczy, że za rok nie będę miał kogo posłać na niwę Pańską. Wzrośnie deficyt kapłanów, i już w tym roku nie zdołam obsadzić personalnie wszystkich parafii. Dlatego 8 wspólnot parafialnych zostanie połączonych z innymi, a wierni będą musieli się dzielić jednym proboszczem. Trzeba się więc jeszcze więcej modlić o kapłanów, a także za kapłanów o potrzebne siły i wierne ich trwanie przy Panu. Nie możemy też ustawać w modlitwie za młode pokolenie, o żywą wiarę w ich sercach, by nie żyli bez Jezusa.

Młodym ludziom trzeba jednak także świadków wiary, dojrzałego świadectwa życia chrześcijańskiego w rodzinie, w parafii, by mogli w swoim środowisku życia doświadczyć obecności Jezusa i Jemu powierzyć swoje życie. Dlatego w trybie pilnym musimy podjąć trud odnowy duchowej. Nasze rodziny i parafie muszą się stać środowiskami żywej wiary. To jest absolutnie konieczne, aby mogły w nich wzrastać powołania do służby w Kościele i do sakramentalnego małżeństwa. Przy tym musimy uznać, że nie będzie duchowej odnowy rodzin bez wywyższenia Jezusa, bez przywrócenia Mu pierwszego miejsca w życiu. Z kolei duchowa odnowa parafii nie rozpocznie się bez uznania spraw duchowych za najważniejsze i bez roztropnego włączania w życie parafii osób świeckich odpowiednio uformowanych. Tego zaś nie dokonamy bez zmiany mentalnej zarówno duszpasterzy, jak i wiernych. Potrzeba więcej dialogu i dobrach relacji między nami, wzajemnego słuchania siebie i wspólnego rozeznawania, z uznaniem prawa proboszcza do ostatecznej decyzji. Konieczna jest też świadomość, że razem tworzymy jeden Kościół w Chrystusie, zawsze bardziej Boży, im więcej jesteśmy otwarci na Ewangelię i głos Ducha Świętego, i im lepsze jest odpowiedzialne zaangażowanie wielu wiernych, ich współpraca. Pójście w tym kierunku pozwoli przywracać Kościołowi synodalność, czyli pierwotny ład życia i działania, który krótko wyraził św. Łukasz w Dziejach Apostolskich: „jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). Widzę tu także szansę dotarcia do młodych ludzi, skutecznego przekazania im wiary ojców, a nawet obudzenia w nich na nowo wiary w Kościół. Dlatego nieustanną modlitwę za młode pokolenie i o powołania powinniśmy dopełniać wyrazistym świadectwem wiary, podejmując trud odnowy duchowej, o co bardzo Was wszystkich proszę.

Wszystkich też zapraszam na Koncert Uwielbienia w wieczór uroczystości Bożego Ciała, 8 czerwca br., o godz. 19.00. Podobnie jak przed rokiem, zapraszam do Groty Lurdzkiej na Górze Świętej Anny, zwłaszcza rodziców z dziećmi i młodzież.

W czasie tegorocznej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny będziemy chcieli dziękować Bogu za pontyfikat i bogate dziedzictwo myśli i świadectwa św. Jana Pawła II, z którego nasz Kościół mógł tak szczególnie zaczerpnąć 40 lat temu. Obchody rozpoczną się w sobotę 24 czerwca br., o godz. 18.30. W niedzielę 25 czerwca, o godz. 10.00, nowy biskup gliwicki Sławomir Oder będzie przewodniczył uroczystej liturgii, z udziałem naszych biskupów i neoprezbiterów. Powierzam ich Waszej szczególnej pamięci modlitewnej. Niech Boży Duch rozwija w nas wszystkich pragnienie świętości i wspiera w dziele odnowy chrześcijańskiego życia w rodzinach i parafiach.

Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.

Wasz Biskup

† Andrzej Czaja

 

Opole, 15 maja 2023 r

 

 

 

 

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu zaprasza do udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej z udziałem biskupa Waldemara Musioła.

Wyjazd przygotowuje Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf”.

Pielgrzymka odbędzie się w terminie od 6 do 12 listopada 2023 r.

Dodatkowe informacje oraz zapisy (do 31 maja) w Wydziale Duszpasterskim: osobiście, telefonicznie 77 44 32 130 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wspólny wyjazd zaplanowano spod opolskiej katedry, a wylot z Krakowa. Szczegółowy program poniżej.

 

Diecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej z udziałem biskupa Waldemara Musioła

Termin: 06.11 – 12.11.2023 r.   Cena: 4 520 zł i 170 USD.

 1. Dzień: KRAKÓW – TEL AWIW – JAFA – HAJFA – TYBERIADA

Zbiórka na lotnisku w Krakowie o godzinie 03:00. Odprawa biletowo – paszportowa od godz. 03:40.

Wylot do Tel Awiwu o godz. 05:40. Przylot na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie o godz. 10:20. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem. Przejazd do Tel Awiwu. Zwiedzanie starej części miasta- Jafy. Kolejno przejazd do Hajfy, gdzie znajdują się piękne Ogrody Bahaitów, wjazd na górę Karmel, nawiedzenie Kościoła Stella Maris z grotą Eliasza. Następnie przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.

 1. Dzień: KANA GALILEJSKA – NAZARET – GÓRA TABOR

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, wizyta w Kościele Franciszkanów miejsca pierwszego cudu Chrystusa. Wizyta w Nazarecie, zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, przejście do Kościoła św. Józefa. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor i zwiedzanie Bazyliki Przemienienia Pańskiego. Powrót do hotelu na kolację oraz nocleg.

 1. Dzień: TABGHA – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – JEZIORO GALILEJSKIE

Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego: przejazd do Tabghy, miejsca cudu rozmnożenia chleba i ryb, Kościół Prymatu św. Piotra. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, kolejno na Górę Błogosławieństw, rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Betlejem na kolację oraz nocleg.

 1. Dzień: BETLEJEM – EIN KAREM

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego, Kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Następnie wizyta w Ein Karem w Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety  oraz  Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu w Betlejem na kolację oraz nocleg.

 1. Dzień: JERYCHO – MORZE MARTWE

Śniadanie w hotelu. Przejazd na Pustynię Judzką (panorama pustyni) i Jerycho z widokiem na Górę Kuszenia. Kolejno przejazd nad rzekę Jordan do miejsca Chrztu Pana Jezusa. Na koniec dnia podróż nad Morze Martwe i czas na odpoczynek i kąpiel w Morzu Martwym oraz kąpiele błotne. Powrót do hotelu w Betlejem. Kolacja, nocleg.

 1. Dzień: GÓRA OLIWNA – JEROZOLIMA 

Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, zwiedzanie Kościoła Pater Noster (Ojcze Nasz),Kaplica Wniebowstąpienia. Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, przejście obok Cmentarza Żydowskiego. Kolejno punktem zwiedzania jest Bazylika Agonii (zwana także Kościołem Wszystkich Narodów) przy której znajduje się Ogród Oliwny – Getsemani. Przejście do Kościoła Grobu Najświętszej Marii Panny, położonego w dolinie Cedronu, pomiędzy Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną. W kościele tym znajduje się grób Marii z Nazaretu, matki Jezusa. Następnie przejście Drogą Krzyżową „Via Dolorosa” do Bożego Grobu w Bazylice Grobu Świętego. Powrót do hotelu w Betlejem na kolację oraz nocleg.  

 1. Dzień: JEROZOLIMA – GÓRA SYJON – TEL AWIW

Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd do Jerozolimy na Górę Syjon, gdzie znajduje się Kościół św. Piotra „In Gallicantu”. Następnie udamy się do Wieczernika oraz Kościoła Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Przejście pod Ścianę Płaczu. Na koniec pobytu w Jerozolimie przejście do Bożego Grobu. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa od godz.17:05. Wylot do Krakowa o godz.20:05. Przylot do Krakowa o godz.23:00. Zakończenie pielgrzymki.

 

Cena pielgrzymki zawiera:

Bilet lotniczy: Kraków – Tel Awiw – Kraków, opłaty lotniskowe, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych  w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem pielgrzymki (zakwaterowanie: 2 noclegi w Tyberiadzie + 4 noclegi w Betlejem w hotelach 3*/4*), Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (kolacja-bufet, śniadanie-bufet), udział w programie imprezy, ubezpieczenie: KL 60.000 EURO, NNW 15.000 PLN, Bagażu 1.000 PLN, CP - chorób przewlekłych.

 

Cena pielgrzymki nie zawiera: 

Dodatkowo należy posiadać kwotę 180 USD. Kwota ta nie podlega rozliczeniu i obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem, napiwki dla kierowców, opłaty za parkingi, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania, rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim, wejście na plażę nad Morzem Martwym, wjazd taksówkami na Górę Tabor, system słuchawkowy oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu.

 

Cena nie zawiera również:

Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie, przejazdu na lotnisko w Krakowie i powrotu z lotniska w Krakowie. 

 

Uwaga:

Program jest ramowy i może ulec zmianie. W każdym dniu pielgrzymki zostanie zorganizowana Msza Święta.

Dopłata do pokoju 1 osobowego – 210 USD.

 

Informacja dotycząca dokumentu podróży:

Dokumentem podróży do Izraela jest ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu, czyli od zakończenia pielgrzymki.

 

Termin zapisów do 31 maja.

 

 

 

Ks. Przemysław Seń, kustosz Sanktuarium św. Rity w Głębinowie, serdecznie zaprasza do udziału w uroczystościach odpustowych, które potrwają od 20 do 22 maja br.

 

Program uroczystości jest następujący:

 

20 maja (sobota),

17.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 - Msza św. z nauką;

20.30 - wieczór świadectw;

21 maja (niedziela),

9.30 i 11.00 - Msze św. z nauką;

15.00 - przygotowanie do liturgii połączone z modlitewnym czuwaniem;

16.00 - uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła połączona z obrzędem błogosławieństwa róż (plac przy sanktuarium);

22 maja (poniedziałek)

16.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu;

18.00 - nabożeństwo z polecaniem intencji modlitewnych;

19.00 - Msza św. połączona z obrzędem błogosławieństwa róż.

 

ZAPROSZENIE

W imieniu Księży Biskupów diecezji gliwickiej i opolskiej zapraszamy czcigodne Siostry i czcigodnych Braci we wszystkich formach życia konsekrowanego do udziału w tegorocznej międzydiecezjalnej pielgrzymce Osób Konsekrowanych na Górę św. Anny

Naszą pielgrzymkę rozpoczniemy o godz. 11.00, 20 maja 2023 r., w Bazylice św. Anny Samotrzeciej Eucharystią koncelebrowaną pod przewodnictwem naszych Pasterzy.

Druga część naszej pielgrzymki będzie miała miejsce w Domu Pielgrzyma i w najbliższym otoczeniu. O godz. 13.00 wysłuchamy konferencji o. Mariusza Marszałka w auli Domu Pielgrzyma. Ok. godz. 14.00 zapraszamy na poczęstunek pod namiot. Nasze spotkanie zakończymy Nabożeństwem Majowym przy ołtarzu papieskim. Serdecznie zapraszamy.

Ks. Antoni Zając

Wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego diecezji gliwickiej

O Stanisław Jopek SJ – delegat KWPZM

sM Bonita Machnik – referentka diecezjalna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.