Offcanvas Section

Są takie miejsca, gdzie bez względu na poglądy, wyznanie i status społeczny czujesz się wyjątkowo dobrze. Taką przystanią jest Dom Nadziei prowadzony przez grupę wolontariuszy oraz osoby duchowne w Opolu przy ulicy Książąt Opolskich 44. To właśnie tutaj Bezdomni i Ubodzy otrzymują żywność, ubranie i kąpiel, a w tym pakiecie nie brakuje również szacunku, miłosierdzia i tolerancji.

Zachęcamy do obejrzenia filmu poświęconemu Domowi Nadziei zrealizowanemu przez pana Macieja Niemasa. 

Opole, dnia 2 czerwca 2022 roku

Nr 20/2022/A/KNC-K

DEKRET W SPRAWIE ZMIAN TERYTORIALNYCH
W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM PARAFII W ROKU 2022

Z uwagi na braki personalne w diecezji opolskiej i wynikającą z tego konieczność obsługi duszpasterskiej kilku parafii przez jednego proboszcza, dla optymalizacji duszpasterstwa w łączonych parafiach z dniem 24 sierpnia br. zarządzam następujące zmiany terytorialne:

Kietlice, dotychczasowa filia parafii Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych,
staje się filią parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach.

Kozielno, dotychczasowa filia parafii Św. Jana Apostoła w Paczkowie,
staje się filią parafii św. Jerzego w Kamienicy.

Nowa Schodnia, dotychczasowa filia parafii Matki Bożej Różańcowej w Schodni,
staje się filią parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku.

Rzepce, dotychczasowa filia parafii Narodzenia NMP w Kierpniu,
staje się filią parafii św. Bartłomieja w Głogówku.

Wilamowa, dotychczasowa filia parafii Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie,
staje się filią parafii św. Jadwigi w Trzeboszowicach.

                      KANCLERZ KURII               BISKUP OPOLSKI 
                       ks. Wojciech Lippa                     † Andrzej Czaja 

 

 

 
W katedrze opolskiej zakończyła się Msza święta z obrzędem święceń prezbiteratu. Kościół opolski ma ośmiu nowych księży, którzy zostali posłani do konkretnych parafii.

Ks. KRZYSZTOF BAWEŁKIEWICZ mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 
Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Urodził się 26 kwietnia 1996 r. jako syn Anidy i Andrzeja. Szkołę średnią ukończył w Niemodlinie. Pracę magisterską pt. „Teologia wobec tez przeciwnych doktrynie chrześcijańskiej w książce Bóg urojony Richarda Dawkinsa" napisał z Teologii Fundamentalnej, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Andrzeja Anderwalda. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu do Tesaloniczan: „Za wsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”.
 
Ks. MATEUSZ CERKOWNIAK mianowany wikariuszem parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach. 
Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich. Urodził się 18 kwietnia 1997 r. jako syn Zuzanny i Romana. Szkołę średnią ukończył w Nysie. Pracę magisterską pt. „Biblijne motywy Zwiastowania, Nawiedzenia i Narodzenia Pańskiego w interpretacji greckich, syryjskich i łacińskich Ojców Kościoła" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Psalmu dwudziestego trzeciego: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną".
 
Ks. DOMINIK CZAJA mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. 
Pochodzi z parafii św. Klemensa Rzymskiego w Rusocinie. Urodził się 17 października 1996 r. jako syn Sylwii i Adama. Szkołę średnią ukończył w Prószkowie. Pracę magisterską pt. „Aspekty formacji pasterskiej świętego Klemensa Rzymskiego w Prima Clementis" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pieśni Te Deum laudamus: ,,Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki".
 
Ks. WOJCIECH HEJCZYK mianowany wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. 
Pochodzi z parafii Matki Bożej w Raciborzu. Urodził się 13 lutego 1996 r. jako syn Urszuli i Jerzego. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Święty Franciszek jako aktualny wzór osobowy we współczesnej katechezie dzieci i młodzieży" napisał z Katechetyki pod kierunkiem ks. dr. hab. Jerzego Kostorza. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Mateusza: ,,Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje".
 
Ks. PAWEŁ KORSAN mianowany wikariuszem parafii Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu. 
Pochodzi z parafii św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Urodził się 29 maja 1997 r. jako syn Bogumiły i Stanisława. Szkołę średnią ukończył w Raciborzu. Pracę magisterską pt. „Obecność Chrystusa w znakach i symbolach liturgii światła Wigilii Paschalnej. Studium biblijno-liturgiczne" na pisał z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr. hab. Mateusza Rafała Potocznego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu św. Jana: „Bóg jest miłością".
 
Ks. MICHAŁ SOŚNIK mianowany wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie. 
Pochodzi z parafii św. Jana Nepomucena w Opolu-Sławicach. Urodził się 12 września 1992 r. jako syn Małgorzaty i Alojzego. Szkołę średnią ukończył w Opolu. Pracę magisterską pt. „Dzieje kościoła i parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sławicach (1929-1985-2018)" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Góreckiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Ewangelii według św. Jana: ,,Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham".
 
Ks. DOMINIK SOWA mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. 
Pochodzi z parafii NSPJ w Starej Kuźni. Urodził się 23 grudnia 1996 r. jako syn Barbary i Waldemara. Ukończył Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Pracę magisterską pt. „Formacja katolików świeckich przez modlitwę, pracę i apostolat w świetle nauczania św. Josemarii Escrivy" napisał z Teologii Pastoralnej pod kierunkiem ks. dr. Roberta Sadlaka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z drugiego listu do Koryntian: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali".
 
Ks. DAMIAN WIECZOREK mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 
Pochodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bierawie. Urodził się 3 grudnia 1997 r. jako syn Moniki i Waldemara. Ukończył szkołę średnią w Kędzierzynie-Koźlu. Pracę magisterską pt. „Kulturotwórczy wpływ benedyktynów w okresie renesansu karolińskiego. Studium historyczno-teologiczne w świetle polskojęzycznej literatury" napisał z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. dr Mariusza Drygiera. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa „Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka".
 
*Dekrety wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2022 r. 
 

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia. Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

________________________________
zdj. neoprezbiterów: Gość Opolski

Nawiązując do niedzielnej odezwy biskup Andrzej Czaja ponawia serdeczną prośbą o modlitwę, zwłaszcza podczas nabożeństw czerwcowych, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także do służby w Kościele i do sakramentalnego małżeństwa, jak również o łaskę budującego odniesienia do kapłanów w rodzinach, za nasze seminarium i każdego, kto wstąpił na drogę realizacji powołania. Niech szczególnym dniem modlitwy za kapłanów i o kapłanów będzie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 24 czerwca.

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu we współpracy z Biurem Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej, z udziałem biskupa Pawła Stobrawy, z okazji obchodzonego jubileuszu diecezji. Pielgrzymka odbędzie się w terminie od 27.09 do 4.10.2022 r. Wspólny wyjazd spod opolskiej katedry, wylot z Krakowa.

W programie między innymi: Jafa, Hajfa, Tyberiada, Kana Galilejska, Nazaret, Góra Tabor, Kafarnaum, Betlejem, Ein Karem, Jerycho, Góra Oliwna, Jerozolima, Góra Syjon. Cena: 3 570 zł i 170 USD. Szczegółowe informacje oraz zapisy (do 20 czerwca) w wydziale duszpasterskim: osobiście, telefonicznie 77 44 32 151, e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowy informacje poniżej:

Rozpoczęcie (26.09) – poniedziałek
OPOLE-KRAKÓW
18.00 zbiórka w Opolu przy katedrze. Wyjazd do Krakowa na lotnisko.

1.Dzień (27.09) – wtorek
KRAKÓW – TEL AWIW – JAFA – HAJFA – TYBERIADA

Zbiórka na lotnisku w Krakowie na dwie godziny przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem. Przejazd do Tel Awiwu. Zwiedzanie starej części miasta- Jafy. Kolejno przejazd do Hajfy, gdzie znajdują się piękne Ogrody Bahaitów, wjazd na górę Karmel, nawiedzenie Kościoła Stella Maris z grotą Eliasza. Następnie przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.

2.Dzień (28.09) - środa
KANA GALILEJSKA – NAZARET – GÓRA TABOR

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, wizyta w Kościele Franciszkanów miejsca pierwszego cudu Chrystusa. Wizyta w Nazarecie, zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, przejście do Kościoła św. Józefa. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor i zwiedzanie Bazyliki Przemienienia Pańskiego. Powrót do hotelu na kolację oraz nocleg.

3.Dzień (29.09) - czwartek
TABGHA – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – JEZIORO GALILEJSKIE

Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego: przejazd do Tabghy, miejsca cudu rozmnożenia chleba i ryb, Kościół Prymatu św. Piotra. Następnie przejazd północnym brzegiem jeziora do Kafarnaum, kolejno na Górę Błogosławieństw, rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim. Przejazd do hotelu w Betlejem na kolację oraz nocleg.

4.Dzień (30.09) – piątek
BETLEJEM – EIN KAREM

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem: Bazylika Narodzenia Pańskiego, Kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Następnie wizyta w Ein Karem w Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety  oraz  Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu w Betlejem na kolację oraz nocleg.

5.Dzień (01.10) – sobota
JERYCHO – MORZE MARTWE

Śniadanie w hotelu. Przejazd na Pustynię Judzką (panorama pustyni) i Jerycho z widokiem na Górę Kuszenia. Kolejno przejazd nad rzekę Jordan do miejsca Chrztu Pana Jezusa. Na koniec dnia podróż nad Morze Martwe i czas na odpoczynek i kąpiel w Morzu Martwym oraz kąpiele błotne. Powrót do hotelu w Betlejem. Kolacja, nocleg.

6.Dzień (02.10) – niedziela
GÓRA OLIWNA – JEROZOLIMA 

Śniadanie w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, zwiedzanie Kościoła Pater Noster (Ojcze Nasz),Kaplica Wniebowstąpienia. Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, przejście obok Cmentarza Żydowskiego. Kolejno punktem zwiedzania jest Bazylika Agonii (zwana także Kościołem Wszystkich Narodów) przy której znajduje się Ogród Oliwny – Getsemani. Przejście do Kościoła Grobu Najświętszej Marii Panny, położonego w dolinie Cedronu, pomiędzy Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną. W kościele tym znajduje się grób Marii z Nazaretu, matki Jezusa. Następnie przejście Drogą Krzyżową „Via Dolorosa” do Bożego Grobu w Bazylice Grobu Świętego. Powrót do hotelu w Betlejem na kolację oraz nocleg.  

7.Dzień (03.10) – poniedziałek
JEROZOLIMA – GÓRA SYJON – TEL AWIW

Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd do Jerozolimy na Górę Syjon, gdzie znajduje się Kościół św. Piotra „In Gallicantu”. Następnie udamy się do Wieczernika oraz Kościoła Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Przejście pod Ścianę Płaczu. Na koniec pobytu w Jerozolimie przejście do Bożego Grobu. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo – paszportowa, wylot do Krakowa.

Zakończenie (04.10) – wtorek
KRAKÓW:  Przylot do Krakowa. Zakończenie pielgrzymki.

Cena: 3 570 zł

Cena pielgrzymki zawiera:

Bilet lotniczy: Kraków – Tel Awiw – Kraków, opłaty lotniskowe, transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych  w hotelach 3 gwiazdkowych – zgodnie z programem pielgrzymki (zakwaterowanie: 2 noclegi w Tyberiadzie + 4 noclegi w Betlejem), Wyżywienie: 2 posiłki dziennie (kolacja-bufet, śniadanie-bufet), udział w programie imprezy, ubezpieczenie: KL 60.000 EURO, NNW 15.000 PLN, Bagażu 1.000 PLN, CP - chorób przewlekłych.

Uwaga: Obligatoryjnie należy posiadać kwotę 170 dolarów (USD). Kwota ta nie podlega rozliczeniu i obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem, napiwki dla kierowców, opłaty za parkingi, opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania, rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim, system słuchawkowy oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu.

Cena nie zawiera również:

Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie, przejazdu na lotnisko w Krakowie i powrotu z lotniska w Krakowie oraz ewentualnych kosztów testów na obecność COVID-19.

Informacja dotycząca dokumentu podróży:
Dokumentem podróży do Izraela jest ważny paszport minimum 6 miesięcy od daty powrotu, czyli od zakończenia pielgrzymki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.