Offcanvas Section


Dziś o godz. 16.30 odbyła się konferencja prasowa bp. Andrzeja Czai w sprawie wystąpienia posłanki Joanny Scheuring-Wielgus w Sejmie 19 marca 2021 r. 
 Tym razem - przywołując list apostolski papieża Franciszka "Patris corde" - w każdy piątek Wielkiego Postu, twórcy strony poświęconej ks. Krzysztofowi Grzywoczowi prezentują jeden tekst/audio ks. Grzywocza w kontekście siedmiu znamion ojcostwa św. Józefa: "umiłowany, czuły, posłuszny, przyjmujący, z twórczą odwagą, pracujący, w cieniu". Zapraszamy do włączenia się w tę formę wielkopostnej formacji duchowej. 

To trzeci wymiar ojcostwa św. Józefa, który przywołuje Franciszek w liście apostolskim „Patris corde”. W swojej analizie papież odwołuje się do snów Opiekuna Jezusa zapisanych na kartach Ewangelii. Jako komentarz do papieskiego nauczania proponujemy fragment sesji „Duchowość i sny”, którą ks. Krzysztof Grzywocz prowadził w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów (Kraków 2012 r.).

Bóg „objawił swoje plany Józefowi poprzez sny” – analizując kolejny wymiar ojcostwa św. Józefa papież Franciszek odwołuje się do jego snów, których świadectwo znajdujemy na kartach Ewangelii. Za ich pośrednictwem Opiekun Jezusa poznaje wolę Bożą i jest jej posłuszny realizując jej „zapisy” w swoim życiu. Taka postawa jest punktem odniesienia dla Jezusa, który w „szkole Józefa” uczył się/przygotowywał wypełniać wolę swojego Ojca.

W 2012 r. ks. Krzysztof Grzywocz – w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie – prowadził sesję „Duchowość i sny”. Jedna z konferencji była poświęcona zagadnieniu snów na karatach Pisma Świętego. Ks. Krzysztof przywołał wówczas m.in. sen Adama – pierwszy w Księdze Rodzaju (2,21-24), sen Abrama (Rdz 15,7-21), sen Jakuba (Rdz 28,12-15) i jego syna Józefa (Rdz 37,5-11), z kolei na kartach Nowego Testamentu odniósł się do snu żony Piłata (Mt 27,19), mówił o obrazie „naszego chrześcijaństwa wyśnionego przez św. Pawła” (Dz 16,9). Dla naszych rozważań jednak najważniejszy jest fragment poświęcony snom św. Józefa. Co możemy powiedzieć o osobie, która je śni? Jaki postawa wyłania się z ich analizy? „Mężczyzna, który ma takie sny, jest głęboko zintegrowany z Bogiem, jego człowieczeństwo jest jak nastrojona harfa, dzięki której Bóg może wyrazić swoją miłość. Dobrze nastrojone struny człowieczeństwa sprawiają, że lepiej odkrywamy Boże prowadzenie”. Chcąc pogłębić powyższe treści zapraszamy do lektury całości konferencji lub odsłuchania fragmentu audio:Wszystkie dotychczasowe materiały znajdziesz TUTAJ


W ramach cyklu "Dusza nakręcona - kino a wiara, religia i wartości" filmoznawca i teolog ks. prof. Marek Lis przedstawia kolejne zagadnienia z pogranicza filmu i religii. Wszystkich sympatyków kina i nie tylko zachęcamy do obejrzenia tego cyklu.
Wszystkie odcinki znajdziecie tutaj - https://www.youtube.com/watch?v=FSidIXkkIYU... Filmy powstały dzięki współpracy:
Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Toruniu
oraz
Fundacji Pionowy Wymiar Kultury w Toruniu
 
Realizacja:
Kamiński Film | www.kaminskifilm.pl| Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szymon Szczęsny - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W sobotę na gali w TVP KULTURA Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu odebrał honorową nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020. Całemu Instytutowi i jego Pracownikom składamy gratulacje! 

158152996794227647857990711854683178204592n
1579441077942277245246495797595290840552335n
1579054457942276811913202509063029173660224n
1577767007942277311913155316667136159664689n
1574586157942275945246624386462234446202345n
1573894337942277711913112223564216140991486n
1573501937942276911913192673959461349872602n

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.