Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W piątek 16 lutego br. (tradycyjnie w I piątek po Środzie Popielcowej) będziemy obchodzili Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Wyrazem wspólnotowej modlitwy i solidarności będzie spotkanie kapłanów diecezjalnych i zakonnych, które rozpocznie się w piątek 16 lutego br. o godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

 

plakat A3 Dzien solidarnosci DRUK 1 uai 1032x1451

W Środę Popielcową już tradycyjnie odbyła się w Opolu liturgia stacyjna, której przewodniczył Biskup Opolski. Wierni, osoby konsekrowane, klerycy i duchowni zgromadzili się na modlitwie w kościele pw. św. Sebastiana. Następnie wszyscy przeszli procesyjnie do kościoła pw. Trójcy Świętej (Ojców Franciszkanów) na Eucharystię z obrzędem posypania głów popiołem. Liturgii przewodniczył biskup Andrzej Czaja, a homilię wygłosił biskup Rudolf Pierskała.

 

 KCZ8991

/foto Krzysztof Czajor/

W dniach od 11 do 17 lutego br. obchodzimy 57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, któremu towarzyszy hasło «Trzeźwość polską racją stanu». Wykorzystajmy czas nabożeństwa czterdziestogodzinnego przed Wielkim Postem, jak również pierwsze dni tego okresu jako okazję do ekspiacji za grzech pijaństwa, jak i modlitwy o trzeźwość.

 

trzeżwość

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

O SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI WOJNY NA UKRAINIE,

PO DWÓCH LATACH OD INWAZJI ROSYJSKIEJ

 

 

Wkrótce minie kolejna rocznica pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych z września 2023, od początku wojny zostało poszkodowanych ponad 27 tys. osób cywilnych, z czego 14 tys. odniosło rany, 7 tys. poniosło śmierć, w tym ok. 500 dzieci. Zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a 120 tys. odniosło rany. Na całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym prawie 1 mln w Polsce.

Od samego początku wojny Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas Diecezjalnych, Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, parafii, instytucji i firm oraz osób prywatnych – świadczy pomoc potrzebującym Ukraińcom zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Liczba osób która uzyskała pomoc rzeczową w Ukrainie w 2023 wyniosła 570 tys. Tylko w ramach programu Rodzina Rodzinie otoczono bezpośrednią opieką 1800 najbiedniejszych rodzin. Wysłano ponad 90 tys. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. Caritas pomaga rodzinom z dziećmi, angażując się w organizację kolonii letnich i obozów, wsparcia psychospołecznego w świetlicach oraz centrach dziennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

W naszym kraju Caritas prowadzi ponadto 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które wspomagają ponad 92 tys. uchodźców, wśród nich ponad 30% to dzieci. Ponad 70 tys. osób dorosłych i dzieci skorzystało ze wsparcia psychologicznego oraz różnego typu działań integracyjnych pozwalających na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. W kursach języka polskiego wzięło udział ponad 10 tys. osób, a 14 tys. osób otrzymało pomoc w znalezieniu zatrudnienia. W 2023 roku ponad 23 tys. osób korzystało ze schronienia w ośrodkach Caritas oraz innych placówkach kościelnych.

To tylko niektóre z licznych działań, podejmowanych przez Kościół w Polsce, na rzecz ofiar wojny. Wszystkie one są niczym innym, jak Ewangelią w praktyce, w myśl słów: „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Wojna trwa nadal, dlatego – mimo pewnego zmęczenia tym tematem – solidarność z mieszkańcami Ukrainy jest tym bardziej potrzebna. Jako Kościół w Polsce pragniemy kontynuować to wielkie dzieło pomocy, dlatego zwracam się z gorącym apelem o nieprzerwaną solidarność z potrzebującymi Ukraińcami. Proszę o zorganizowanie ogólnopolskiej zbiórki pieniężnej we wszystkich parafiach w Polsce, po każdej Mszy Świętej w Środę Popielcową 14 lutego br.   

Zebrane środki zostaną przekazane, za pośrednictwem Caritas Polska, na wsparcie osób najbardziej potrzebujących – seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin, które straciły swój dom.  

Wszystkich ofiarodawców zapewniam o mojej serdecznej pamięci i modlitwie.

 

   ✠ Stanisław Gądecki

      Arcybiskup Metropolita Poznański

      Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Warszawa, dnia 8 lutego 2024 roku

 

 

 

D2 Plakat Ukraina

W niedzielę 4 lutego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni, biskup Rudolf Pierskała udzielił uroczystego błogosławieństwa trzem wdowom Dorocie Jelińskiej, Teresie Dziuba i Marii Gos, włączając je tym obrzędem do stanu wdów.

W liturgii wzięli udział m.in. ks. H. Sklorz proboszcz parafii w Malni, ks. T. Muc diecezjalny formator stanów wdów, duchowni i wspólnota wiernych.

 

wdowy 1200

Źródło: Gość Opolski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.