Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 9.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 13.10.2022

Rocznik święceń 2003 (20 rok kapłaństwa)

Rok 2022

 

 

10.10.2022

11.10.2022

12.10.2022

13.10.2022

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

.09.00

ks. Bp Andrzej Iwanecki

Sakramenty w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Zrozumieć kobietę...

 

 

 

ks. Grzegorz Poźniak

ks. Adam Kozak:

Troska o muzykę i muzyków kościelnych we wspólnocie parafialnej.

 

Dzień skupienia:

ks. Hubert Sklorz

 

 

 

 

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

ks. Tomasz Gaida

ks. Paweł Dubowik:

Duszpasterstwo narzeczonych.

Kryzysy małżeńskie i rodzinne. Doświadczenie wspólnoty Sychar.

 

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 16.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 20.10.2022

Rocznik święceń 1997 (26 rok kapłaństwa)

Rok 2022

 

 

17.10.2022

18.10.2022

19.10.2022

20.10.2022

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

dr. Ewa Skrabacz

Kościół i kapłan w przestrzeni publicznej.

 

 

 

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

ks. Paweł Brudek

Psychologia na usługach duszpasterstwa. Szanse i zagrożenia

 

 

 

Dzień skupienia:

Ks. Marcin Ogiolda

 

 

 

 

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”

 

 

 

 

 

 

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 23.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 27.10.2022

Rocznik święceń 1992 (31 rok kapłaństwa)

Rok 2022

 

 

24.10.2022

25.10.2022

26.10.2022

27.10.2022

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

.09.00

ks. Bp Andrzej Iwanecki

Sakramenty w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

 

 

dr Beata Balicka-Grabowska:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

 

 

 

 

Dzień skupienia:

Ks. Mikołaj Mróz

 

 

 

 

 

 

 

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

 

 

 

 

 

ks. Erwin Mateja:

Ars celebrandi. Aktualności liturgiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 6.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 10.11.2022

Rocznik święceń 1987 (36 rok kapłaństwa)

Rok 2022

 

 

7.11.2022

8.11.2022

9.11.2022

10.11.2022

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 

 

 

 

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

 

Spotkanie i modlitwa u OO. Benedyktynów w Biskupowie

 

 

 

 

 

Dzień skupienia:

ks. Henryk Kałuża

 

 

 

 

 

 

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

 

 

 

 

 

 

ks. Marek Lis:

Chrześcijańskie(?) treści we współczesnej kinematografii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 26.09 (możliwość zakwaterowania 25.09 w niedzielę wieczorem do g. 21.00) – 30.09.2022

Rocznik święceń 2021 (2 rok kapłaństwa)

Rok 2022

 

 

26.09.2022

27.09.2022

28.09.2022

29.09.2022

30.09.2022

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

.09.00

Ks. Adam Koppel:

(Osoby świeckie):

Sakrament bierzmowania w duszpasterstwie i katechezie Kościoła.

Program autorski „Młodzi Na Progu”

ks. Marek Jeziorański:

Aspekty pedagogiczne pracy duszpasterza z młodzieżą.

 

 

P. Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Kapłan wobec współczesnych problemów płodności i niepłodności oraz najwcześniejszego rodzicielstwa

 

Dzień skupienia:

ks. Krzysztof Dulęba

 

 

 

Eucharystia i spotkanie:

ks. Bp Andrzej Iwanecki

 

 

 

15.30

 ks. Adam Spałek:

(Pani Metodyk):

Warsztaty katechetyczne

 

 

ks. Michał Zurzycki:

Zagadnienie z Pychoterapii

 

 

 

P. Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Kapłan wobec współczesnych problemów płodności i niepłodności oraz najwcześniejszego rodzicielstwa

 

 

  

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 3.10 (możliwość zakwaterowania 2.10 w niedzielę wieczorem do g. 21.00) – 7.10.2022

Roczniki święceń 2019 (4 rok kapłaństwa)

Rok 2022

 

 

3.10.2022

4.10.2022

5.10.2022

6.10.2022

7.10.2022

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

.09.00

 

 

 

10.30

ks. Waldemar Przyklenk:

Aspekty prawne sakramentu chrztu.

 

 

 

ks. Rudolf Świerc

Sakrament chrztu w duszpasterstwie parafialnym

P. Dr Leszek Strzelecki:

Opieka paliatywna z perspektywy duchowego wsparcia przez kapłana.

 

 

 

 

ks. Michał Zurzycki:

Zagadnienie z Pychoterapii

 

 

 

 

 

Dzień skupienia:

ks. Tomasz Przybyła

 

 

 

Spotkanie z biskupem:

ks. Bp Jan Kopiec

lub

ks. Robert Chudoba

 

 

 

15.30

P. Katarzyna i Michał Jurkiewicz

Duszpasterstwo Rodzin – z perspektywy wieloletniego doświadczenia

(rozpoczęcie o 16.00)

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii.

 

ks. Wojciech Maciążek

Ruchy Odnowy w Kościele....

 

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 17.10 (możliwość zakwaterowania 16.10 w niedzielę wieczorem do g. 21.00) – 20.10.2022

Roczniki święceń 2008 (15 rok kapłaństwa)

Rok 2022

 

 

17.10.2022

18.10.2022

19.10.2022

20.10.2022

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

.09.00

P. Emilia Lichtenberg-Kokoszka:

Ja też chciałbym kochać i być kochanym, pozostając tym kim jestem – kapłanem Pana Jezusa Chrystusa

 

ks. Wojciech Lippa:

Ochrona danych osobowych.

ks. Grzegorz Gura:

Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim.

 

Dzień skupienia:

ks. Daniel Leśniak

15.30

ks. Janusz Czenczek

Posługa spowiednika i egzorcysty

 

 

 

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

 

 

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

STUDIUM PROBOSZCZOWSKIE

2021-2023

     

Studium proboszczowskie jest instytucją kościelną, powołaną do życia przez Biskupa Opolskiego i ma na celu formację przyszłych proboszczów. Zajęcia Studium trwają 4 semestry i obowiązują księży wskazanych roczników (patrz niżej) z wyjątkiem kapłanów delegowanych na specjalistyczne studia stacjonarne. Studium Proboszczowskie kończy się egzaminem proboszczowskim. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu jest potwierdzona obecność na zajęciach, pozytywna ocena z wizytacji katechetycznej i liturgiczno-homiletycznej w parafii oraz przedstawienie pisemnego eseju na temat: „Życie i posługa proboszcza”.

 

Aktualna edycja studium (lata akademickie 2021/2022 i 2022/2023) adresowana jest dla dwóch roczników święceń: 2013 i 2014.

 

Zajęcia Studium Proboszczowskiego w roku akademickim 2021/2023 rozpoczną się od kursu formacyjnego w domu „Rybak” w Głębinowie (w dniach od 10.10 wieczorem do 14.10) i kontynuowane będą w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w wybrane środy. Zajęcia środowe (2 x po 1.5 godz.) rozpoczynają się o godz. 9.45 a kończą o godz. 13.00. Terminy i tematyka zajęć w Opolu zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Opłata za uczestnictwo w kursie proboszczowskim wynosi: 800 zł. za semestr (całość za 4 semestry = 3200 zł., łącznie z kursem w Głębinowie). Opłaty za kolejne semestry należy uiszczać w kasie kurii (lub przelewem na rachunek kurii; tytuł przelewu: „studium proboszczowskie”).

 

 

Program zajęć

 

 

10.10 - 14.10.2021          Zajęcia w Głębinowie (Dom Formacyjny „Rybak”)

10.10 (Niedziela)

            Zjazd do godz. 19.00;

            19.15 kolacja i Nieszpory

           

11.10 (Poniedziałek)

   8.45 ks. Joachim Waloszek: Organizacja i program Studium Proboszczowskiego

   9.00 ks. Biskup Andrzej Czaja: Parafia z perspektywy eklezjologicznej.

   11.30 S. M. Amata Ekert: Dojrzała osobowość a świętość (zajęcia warsztatowe)

   15.00 cd. zajęć s S. M. Amatą Ekert

 

12.10 (Wtorek)

   9.00 ks. Mateusz Buczma: Współczesny model duszpasterstwa parafialnego.

   15.30 ks. Grzegorz Gura: Parafia w świetle przepisów prawa państwowego.

 

13.10 (Środa)

   9.00 ks. Tomasz Rehlis: Wymiar prawny duszpasterstwa parafialnego.

   15.30 ks. Ginter Żmuda: Prowadzenie parafii w wymiarze ekonomicznym.

 

14.10 (Czwartek)      

     Dzień skupienia - ks. Przemysław Seń (kustosz sanktuarium św. Rity)

 

 

 Zajęcia w WMSD w Opolu (ul.. Drzymały 1a)

 

Semestr I - 2021 r.

27.10.2021

Jacek Drabik SJ: Kierownictwo duchowe w duszpasterstwie. Rozeznawanie wg metody ignacjańskiej.

10.11.2021

Ks. Waldemar Musioł: Świeccy u boku proboszcza w parafii.

Ks. Waldemar Przyklenk: Kancelaria parafialna i prowadzenie ksiąg metrykalnych.

24.11.2021

Ks. Andrzej Anderwald: Duszpasterstwo powołań. Współpraca parafii z Seminarium.

Ks. Mateusz Potoczny: Formacja intelektualna proboszcza. Współpraca z WT UO.

15.12.2021

Ks. Bp Paweł Stobrawa: Kanoniczna wizytacja parafii.

Ks. Krzysztof Soczyński: Prawny wymiar sakramentu małżeństwa.

  

 

Semestr II (wiosna 2022)

(Zajęcia w WMSD w Opolu, g. 9.45 – 13.00, chyba, że wskazano inne miejsce)

 

9.03.2022

Ks. Prof. Erwin Mateja: Liturgia w parafii. Aktualności liturgiczne. (Sala A, ul. Kard. Kominka 1a)

Ks. Jerzy Dzierżanowski: Duszpasterstwo narzeczonych, rodzin i obrony życia. (Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, Plac Katedralny 4)

 

23.03.2022

Ks. Mariusz Sobek: Duszpasterstwo Dzieci Maryi i parafialnych kół Żywego Różańca.

Ks. Michał Mańka: Duszpasterstwo ludzi chorych i ich rodzin. Problematyka transplantologii.

 

6.04.2022

Ks. Łukasz Knieć: Formy i treść duszpasterstwa młodzieży w diecezji i parafii.

Ks. Prof. Piotr Paweł Maniurka: Zabytki w parafii i ich konserwacja.

 

4.05.2022

Ks. Prof. Grzegorz Poźniak: Formacja muzyczna w diecezji i parafii. Troska o organy.

Ks. Zygfryd Waskin: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

 

Semestr III (jesień 2022)

(Zajęcia g. 9.45 – 13.00 we wskazanym miejscu)

 

12.10.2022

S. Fabiana: Prawa i obowiązki proboszcza względem instytucji państwowych (spotkanie w gmachu Kurii)

Ks. Jerzy Kostorz: Aktualne problemy katechetyczne. Współpraca z Wydziałem Katechetycznym (spotkanie w gmachu Kurii).

 

26.10.2022

Ks. Arnold Drechsler: Troska o ubogich. Parafialne grupy „Caritas” (spotkanie w gmachu „Caritas”).

Ks. Mariusz Drygier: Archiwum diecezjalne. Archiwum i kronika parafialna (spotkanie w gmachu Muzeum Diecezjalnego [Archiwum] przy ul. Kard. Kominka 1a).

9.11.2022

Dr Beata Balicka-Grabowska: Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych. (spotkanie w gmachu Kurii)

Ks. Krzysztof Faber: Radio „Doxa” w służbie lokalnego Kościoła (spotkanie w gmachu radia „Doxa”).

 

23.11.2022

Ks. Waldemar Musioł: Współpraca z Wydziałem duszpasterskim (spotkanie w gmachu Kurii)

Ks. Piotr Tarlinski: Duszpasterstwo mniejszości narodowych (spotkanie w gmachu Kurii).

 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.