Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Zbliża się czas letnich wakacji i urlopów. Wierzę, że pozwoli on Wam wypocząć po trudach roku szkolnego i akademickiego, zaczerpnąć sił i doświadczyć radości spotkania z Bogiem i ludźmi. W tym czasie Kościół w Australii przyjmie młodzież z całego świata, którą papież Benedykt XVI zaprosił do Sydney na XXIII Światowe Dni Młodzieży. Uczestnicy spotkania będą wspólnie rozważać słowa z Dziejów Apostolskich „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się Moimi świadkami” (Dz 1,8).

Ze względu na daleką i kosztowną podróż, z naszej diecezji do Australii pojedzie zaledwie 30 osób. Dlatego mając na uwadze sugestie naszych diecezjalnych i dekanalnych duszpasterzy młodzieży, gorąco Was zachęcam do udziału w dniach 19-20 lipca br. w spotkaniu „SYDNEY 2008” w Warszawie, które organizuje Archidiecezja Warszawska dla młodzieży z całej Polski. Ufam, że będzie to błogosławiony czas umocnienia wiary, budzenia zapału apostolskiego i owocnego przeżycia Eucharystii celebrowanej w jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI za pośrednictwem łącz satelitarnych. Organizatorzy przygotowali ponadto szereg innych propozycji (m.in. koncerty, warsztaty, spotkania i konferencje), które z pewnością pomogą doświadczyć osobistej więzi z Chrystusem oraz z braćmi i siostrami w wierze. Udział w tym spotkania to również bardzo potrzebna dziś forma świadectwa o żywej obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu, do której Was gorąco zachęcam.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Abp Alfons Nossol

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.