Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

21.06.2024 - 20.07.2024

Odpust ku czci MB Opolskiej w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu

Data 21.06.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 120 Odsłon(y)

Pielgrzymowanie raciborskim Szlakiem Jakubowym

Data 21.06.2024 Kalendarz bp A. Czaja 12 Odsłon(y)

Poświęcenie organów w klasztorze Sióstr Zawierzanek w Pietrowicach Wielkich

Data 22.06.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 109 Odsłon(y)

Pielgrzymowanie raciborskim Szlakiem Jakubowym

Data 22.06.2024 Kalendarz bp A. Czaja 9 Odsłon(y)

Pielgrzymowanie raciborskim Szlakiem Jakubowym

Data 23.06.2024 Kalendarz bp A. Czaja 0 Odsłon(y)

Pielgrzymowanie raciborskim Szlakiem Jakubowym

Data 24.06.2024 Kalendarz bp A. Czaja 0 Odsłon(y)

Msza św. z ok. 52 rocznicy ustanowienia diecezji opolskiej

Data 28.06.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 105 Odsłon(y)

Msza św. w rocznicę powodzi w Mechnicy

Data 29.06.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 93 Odsłon(y)

Udział w Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców na Górze Świętej Anny

Data 30.06.2024 Kalendarz bp R. Pierskała 95 Odsłon(y)

Udział w Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców na Górze Świętej Anny

Data 30.06.2024 Kalendarz bp W. Musioł 6 Odsłon(y)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.