Offcanvas Section

Z największą radością ponawiamy zaproszenie na święcenia i ingres nowego biskupa opolskiego ks. dra hab. Andrzeja Czai, które odbędą się w najbliższą sobotę 29 sierpnia br. w katedrze opolskiej. Głównym konsekratorem nowego biskupa opolskiego będzie abp Alfons Nossol, a współkonsekratorami będą: abp Damian Zimoń, metropolita górnośląski oraz biskup gliwicki Jan Wieczorek. Dzień ten powinien być świętem całego naszego Kościoła lokalnego, stąd serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tej podniosłej uroczystości zarówno duchowieństwo, jak i wiernych z całej diecezji. Będzie to też okazja do wyrażenia wdzięczności za 32-letnią posługę dotychczasowego naszego pasterza, ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola.
Aby nadać właściwy i dostojny charakter całemu wydarzeniu podajemy poniższe wskazania organizacyjne:
 1. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 procesją ulicami miasta z gmachu Kurii diecezjalnej do katedry, dlatego w godz. od 8.00 do 16.00 zostaną wyłączone z ruchu następujące ulice: Książąt Opolskich (od Sądowej do Rynku), Katedralna (od Placu Sebastiana do Szpitalnej), kard. Kominka oraz Koraszewskiego. Uczestnicy procesji, tj. asysta liturgiczna, poczty sztandarowe, delegacje w strojach ludowych, siostry zakonne, ministranci i nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, przedstawiciele uczelni w strojach akademickich oraz kapłani gromadzą się na ul. Książąt Opolskich o godz. 9.45.
 2. Ze względu na spodziewany liczny udział wiernych przygotowane zostanie dodatkowe nagłośnienie obejmujące cały Plac Katedralny, a zgromadzeni na nim wierni będą mogli obserwować przebieg uroczystości na dużym ekranie telebimu. Na zewnątrz katedry będzie również udzielana Komunia św. Przy zajmowaniu miejsc wewnątrz katedry prosimy o podporządkowanie się wskazaniom służb porządkowych i respektowanie zarezerwowanych miejsc dla koncelebrujących kapłanów i oficjalnych gości.
 3. Zostaną udostępnione dwa parkingi dla autokarów przy ul. Budowlanych: na placu naprzeciwko marketu OBI oraz za budynkiem straży pożarnej. Przybywający nimi goście będą mogli wysiąść na przystanku za rondem (przy Starostwie Powiatowym). Samochody osobowe muszą, niestety, parkować na ogólnie obowiązujących zasadach (najbliższy większy parking znajduje się na Placu Kopernika i w Centrum Handlowym SOLARIS).
  Uwaga dla duchowieństwa: prosimy kapłanów o korzystanie z parkingu przy Seminarium Duchownym (ul. Drzymały), skąd dowożeni będą do katedry mikrobusami, zaś o godz. 9.00 wyruszy stamtąd specjalnie wynajęty autobus komunikacji miejskiej. Po zakończeniu uroczystości biskupów, kapłanów i zaproszonych gości przewiozą na poczęstunek do seminarium również autokary i mikrobusy, które będą podstawione przy ulicy kard. Kominka.
 4. Ze względu na religijny i duchowy charakter tej uroczystości konieczne jest wprowadzenie pewnych ograniczeń dotyczących sporządzania dokumentacji fotograficznej i filmowej święceń biskupich wewnątrz katedry. Dokonywanie takiej dokumentacji będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu akredytacji Kurii Diecezjalnej w Opolu i zaakceptowaniu wskazań dla fotografów i kamerzystów, przygotowanych przez osoby odpowiedzialne za liturgię święceń. Akredytację uzyskać można w Kurii Diecezjalnej 27 i 28 sierpnia br. w godz. od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.
 5. Wszyscy przybywający na święcenia otrzymają specjalnie przygotowaną książeczkę zawierającą teksty liturgiczne i pieśni. Uwaga dla duchowieństwa: kapłanów koncelebrujących prosimy o przywiezienie ze sobą tylko alby, gdyż dla wszystkich przygotowane zostały jednakowe stuły; funkcję zakrystii będzie pełniła strzeżona salka w katedralnym domu katechetycznym. Natomiast pozostałych kapłanów obowiązuje strój chórowy (sutanna i komża bez stuły).
 6. Zapewnione zostały niezbędne urządzenia sanitarne i opieka medyczna (karetka pogotowia będzie stacjonowała przy odrestaurowanych murach miejskich, a pielęgniarki Caritas przy katedralnym domu katechetycznym).
Czcigodnych kapłanów i lud wierny całej diecezji prosimy gorąco o otoczenie nowego pasterza opolskiego Kościoła modlitewnym wsparciem. Dlatego w dniu święceń oraz w następującą po nim niedzielę należy włączyć specjalne wezwanie w jego intencji do modlitwy wiernych. Ponadto na znak duchowej łączności z uczestnikami świętych obrzędów konsekracyjnych niech o godz. 11.30 zabrzmią radośnie wszystkie dzwony naszych kościołów.
Opole, 25 sierpnia 2009 r.

Bp Paweł Stobrawa
wikariusz generalny 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.