Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Okres Paschalny, w którym doświadczamy radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, będzie czasem szczególnym dla młodych Kościoła w Polsce. Na ten czas przypada bowiem peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po polskich diecezjach.
Motywem zorganizowania w Polsce peregrynacji Krzyża ŚDM jest przypadająca 22 kwietnia 25. rocznica przekazania tego znaku młodzieży przez Jana Pawła II. Od tego czasu Krzyż ŚDM przemierzył wielokrotnie wszystkie kontynenty, gromadząc wielkie rzesze młodych pragnących kroczyć za Chrystusem. Przy nich spotykał się kiedyś Jan Paweł II, a teraz Benedykt XVI z młodzieżą całego świata podczas Światowych Dni Młodzieży.

Dzięki aprobacie Papieskiej Rady ds. Świeckich i Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej przekazanie Krzyża delegacji polskiej nastąpi w Rzymie w dniu 22 kwietnia podczas audiencji generalnej. 25 kwietnia w godzinach porannych Krzyż i Ikona ŚDM zostaną przetransportowane samolotem z Rzymu do Katowic, by stamtąd rozpocząć pielgrzymkę po diecezjach w Polsce. Jedną z pierwszych diecezji, które przyjmą te cenne symbole w dniach 27-28 kwietnia 2009 roku, będzie diecezja opolska. W związku z tym pragnę zaprosić wiernych całej diecezji, szczególnie ludzi młodych wraz ze swymi duszpasterzami, do udziału w tej uroczystości, której program został przygotowany przez duszpasterzy młodzieży. Zakłada on m.in. wieczorne nabożeństwo „Droga światła” w poniedziałek 27 kwietnia br. o godz. 20.00 w trzech centralnych kościołach Opola (kościół Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha „na Górce”, kościół OO. Franciszkanów i katedra opolska), zakończone Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Biskupa oraz poranne nabożeństwo różańcowe i Eucharystię na zakończenie peregrynacji we wtorek 28 kwietnia o godz. 8.00 w katedrze.
Niech nasz udział w tych obchodach będzie świadectwem naszej wiary w Chrystusa i szacunku do Jego Krzyża, na którym dokonało się nasze zbawienie.

Abp Alfons Nossol
biskup opolski


-------------------------
Komunikat poniższy odczytać należy w II Niedzielę Wielkanocną podczas ogłoszeń parafialnych.
Do niniejszego komunikatu dołączony został ramowy program spotkania oraz plakat informujący o szczegółach uroczystości.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.