Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Tekst do druku

Drodzy Diecezjanie,
w czwartek, 2 kwietnia przypada czwarta rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Wdzięczna pamięć o naszym umiłowanym Ojcu Świętym przynagla nas, aby w tym dniu szczególnie pamiętać o latach Jego pontyfikatu i „umacnianiu nas w wierze”. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie na Eucharystię do naszej opolskiej katedry, która zostanie odprawiona o godz. 18.30.

W tym roku rocznica śmierci Jana Pawła II przypada prawie bezpośrednio przed obchodem Niedzieli Palmowej, którą ten Papież ustanowił Światowym Dniem Młodzieży. Niech, zatem tegoroczny Dzień Młodzieży w naszej diecezji będzie szczególnym czasem modlitwy w intencji Sługi Bożego Jana Pawła II. Modlić się chcemy nie tylko o rychłą beatyfikację, ale także o lepsze i głębsze wsłuchiwanie się w Jego nauczanie. Niech obchody rocznicowe przypomną nam najważniejsze wskazania życiowe, prowadzące nas ku Temu, który jest naszą „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14,6).
Również w czwartek o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, którą poprzedzi czuwanie młodzieży akademickiej.
Natomiast w poszczególnych rejonach modlitewne spotkania odbędą się:
— 2 kwietnia – w Raciborzu;
— 3 kwietnia – w Opolu w parafii św. ap. Piotra i Pawła oraz Kluczborku;
— 4 kwietnia – w Nysie;
— 5 kwietnia – w Kędzierzynie-Koźlu (Blachowni).
Szczegółowy program tych spotkań będzie zamieszczony na stronie internetowej naszej diecezji (www.diecezja.opole.pl). W pozostałych parafiach w dniu rocznicy proszę o odprawienie Mszy św. i dodanie specjalnego wezwania w modlitwie powszechnej.
Wszystkim kapłanom i wiernym życzę owocnego przeżywania zbliżającego się Triduum paschalnego.
Wasz biskup
Abp Alfons Nossol
Opole, dnia 19 marca 2009 r.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.