Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

w trzecią rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II [tekst do druku]

Kochani Diecezjalnie, Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

2 kwietnia będziemy obchodzić trzecią rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Mimo iż to już trzy lata upłynęły od tamtego pamiętnego kwietniowego dnia jego odejścia do domu Ojca, wciąż bardzo żywe są w naszej pamięci papieskie słowa i wydarzenia związane z tym niezwykłym pontyfikatem. Im więcej czasu od jego śmierci, tym bardziej potrzebne i uzasadnione wydaje nam się ogłoszenie Sługi Bożego Jana Pawła II błogosławionym.

W oczekiwaniu na rychłą beatyfikację obchodzić będziemy w tym roku uroczyście 25-tą rocznicę Jego pielgrzymki na Górę św. Anny, gdzie dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Opolskiej. O obchodach tej rocznicy poinformuję Was w osobnym liście pasterskim.
Rocznicę śmierci Jana Pawła II, przypadającą w środę 2 kwietnia br., pragniemy wypełnić gorącą modlitwą w intencji beatyfikacji. W związku z tym usilnie zachęcam do udziału w tym dniu we Mszy św. odprawionej w każdej parafii. Centralny obchód diecezjalny będzie miał miejsce w katedrze opolskiej, do której zapraszam w przeddzień, tj. we wtorek 1 kwietnia br., na Mszę św. o godz. 18.30. Zapraszam wszystkich diecezjan, zwłaszcza duchowieństwo i wiernych miasta Opola. Niech to będzie również wyraz wdzięczności za koronację Patronki naszego miasta.
W sam dzień rocznicy, w środę 2 kwietnia specjalne obchody rocznicowe zostaną zorganizowane w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi przy ul. Drzymały 1 przez naszą młodzież akademicką i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego. Rozpoczęcie obchodów o godz. 17.00.
Oprócz wspólnej modlitwy zachęcam również do indywidualnego lub zbiorowego zgłębiania papieskiego nauczania. Słowa Jana Pawła II pozostają wciąż aktualne i ważne, a ich rozważanie okazuje się konieczne zwłaszcza w naszych czasach, w których często kwestionuje się tradycyjne wartości chrześcijańskie.
Niech doświadczenia paschalne pogłębią naszą duchową więź ze Sługą Bożym Janem Pawłem II, który już cieszy się – jak głęboko wierzymy – zasłużoną radością w domu naszego Ojca w niebie.

Dzieląc się radością paschalną z serca błogosławię
Wasz biskup

Abp A. Nossol
Opole, 10 marca 2008 roku
-------------------------------------
Odezwę proszę odczytać w Poniedziałek Wielkanocny 24 marca 2008 r. W razie potrzeby udzielam w dniu rocznicy 2 kwietnia br. prawa binacji. Natomiast w przeddzień, tj. 1 kwietnia, zapraszam księży i wiernych, zwłaszcza dekanatów opolskich, do katedry opolskiej na Mszę św. o godz. 18.30.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.