Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Drogie Siostry i Bracia, Czciciele ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana!

Zbliża się druga rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Z tej okazji pragniemy włączyć się w ogólnokrajowe obchody tej rocznicy, koncentrując się przede wszystkim na modlitwie o rychłą beatyfikację naszego Ojca Świętego. Przecież tak wiele Mu zawdzięczamy. Jego długoletni pontyfikat umocnił wiarę w Kościele, a także przyczynił się do istotnych pozytywnych przemian w świecie i w naszej Ojczyźnie.
W tym roku dzień śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II przypada w bezpośredniej łączności z Niedzielą Palmową, dlatego z liturgią tej niedzieli pragniemy połączyć rocznicowe obchody. W naszej diecezji będą one miały potrójny wymiar: parafialny, rejonowy i ogólnodiecezjalny.

1. W każdej parafii proszę o odprawienie Mszy św. w niedzielę lub w poniedziałek
(1 lub 2 kwietnia) w intencji beatyfikacji Jana Pawła II oraz o dodanie do modlitwy powszechnej wezwania o rychłą beatyfikację.

2. Charakter papieski powinny mieć również tegoroczne spotkania rejonowe młodzieży odbywające się tradycyjnie w sobotę przed Niedzielą Palmową. Spotkania te zapoczątkował właśnie Jan Paweł II. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią (zob. Kalendarz Liturgiczny 2007, s. 117), serdecznie zapraszam naszą młodzież, słusznie nazywaną Pokoleniem JP II, do licznego udziału w nabożeństwach organizowanych w poszczególnych rejonach, a mianowicie: w Kędzierzynie-Koźlu na godz. 15.00 do kościoła św. Mikołaja, w Nysie na godz. 15.00 do kościoła św. Jakuba i św. Agnieszki, w Raciborzu na godz. 18.00 do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, natomiast młodzież rejonu kluczborskiego zapraszam na spotkanie już dzień wcześniej, to jest w piątek, na godz. 18.00 do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.

3. Młodzież rejonu opolskiego oraz wiernych z całej diecezji, a zwłaszcza ze wszystkich opolskich parafii, zapraszam na obchód rocznicowy do Opola w Niedzielę Palmową (1 kwietnia). O godz. 15.30 zgromadzimy się w kościele OO. Franciszkanów, gdzie odbędzie się liturgia poświęcenia palm, a następnie przejdziemy w procesji do naszej katedry, aby tam uczestniczyć we Mszy św., odprawionej w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
W samą rocznicę śmierci, w poniedziałek 2 kwietnia, o godz. 18.00, odbędzie się modlitewne czuwanie w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 1. Na to spotkanie, poświęcone pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, zapraszam przede wszystkim młodzież licealną i studentów, a także pozostałych mieszkańców Opola. W programie przewiduje się: adorację Najświętszego Sakramentu i okazję do spowiedzi św., Eucharystię (godz. 19.00), nabożeństwo „Światła”, Misterium Słowa i Obrazu nad nauczaniem Jana Pawła II do młodzieży, hołd milczenia (godz. 21.37), czuwanie modlitewne ze śpiewami Taizé, które zwieńczy o godz. 22.30 błogosławieństwo końcowe.

Zbliżający się obchód Triduum Wielkanocnego niech zatem będzie zachętą do licznego udziału w powyższych spotkaniach, a także niech pozwoli nam radośniej spojrzeć na paschalny wymiar śmierci, która nie kończy, ale rozpoczyna nowe życie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Takiej perspektywy życia i płynącej z niej prawdziwej radości z głębi serca wszystkim życzę na zbliżające się Święta.


Wasz Biskup

Abp A. Nossol
Opole, 2 marca 2007 r.

-------------------------------
Powyższą Odezwę proszę odczytać w niedzielę 25 marca 2007 r.
Czcigodnych Księży proszę ponadto o umożliwienie wiernym, zwłaszcza młodzieży, licznego udziału w modlitewnych spotkaniach w swoich rejonach lub w Opolu.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.