Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Tekst do druku

Drogie Siostry i Bracia!
Drodzy Diecezjanie!

Zbliża się I rocznica beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Rok temu radosne święto beatyfikacji przeżywała cała nasza diecezja w niedzielę 30 września. W I rocznicę tego wydarzenia pragniemy je uczcić i raz jeszcze podziękować Bogu za wyniesienie na ołtarze naszej Śląskiej Samarytanki.
Wyjątkowo bogaty program uroczystości rocznicowych zaplanowano w Nysie, gdzie żyła bł. Maria Luiza Merkert i gdzie znajduje się jej grób. W dniach od 26 do 30 września odbędą się liczne obchody religijne i imprezy kulturalne. Oprócz koncertów, spektakli i wystaw odbędzie się również dwudniowa konferencja naukowa w nyskim Muzeum (29 i 30 września). Samą rocznicę beatyfikacji poprzedzi w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie specjalne triduum, w czasie którego zostaną odprawione Msze św. o godz. 18.15. Wraz z Siostrami Elżbietankami w sposób szczególny zapraszam do Nysy diecezjan na uroczystą Mszę św. w sam dzień rocznicy, tj. we wtorek 30 września na godz. 17.00. Podczas tej Mszy św. pragniemy wspólnie podziękować Panu Bogu za dar beatyfikacji, a także powierzać wstawiennictwu naszej nowej Błogosławionej najpilniejsze potrzeby osobiste, rodzinne i społeczne, a przede wszystkim pragniemy polecić jej naszych chorych, opuszczonych i potrzebujących.
Proszę również wszystkich Księży, aby dziękczynnie uczczono I rocznicę beatyfikacji także we wspólnotach parafialnych, zwłaszcza w sam dzień rocznicy 30 września oraz we wspomnienie bł. Marii Luizy, które przypada w dniu 14 listopada.
Ufny we wstawiennictwo bł. Marii Luizy Merkert z serca błogosławię

Wasz Biskup

Abp A. Nossol

Opole, 15 września 2008 r.
--------------------------------
Odezwę proszę odczytać w niedzielą 21 lub 28 września 2008 r.
W dzień rocznicy beatyfikacji (wtorek 30 IX) oraz we wspomnienie (14 XI) można zastosować teksty liturgiczne podane w Kalendarzu liturgicznym 2008, s. 309-312.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.