Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Formularz_nowa ewangelizacja.pdf

Wskazania do Mszy na Rok Wiary.pdf – wskazania diecezjalne

Modlitwa wiernych.pdf – propozycja diecezjalna

Hymn na rok wiary-nuty_B.pdf

Odpusty na Rok Wiary.pdf

 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ROKU WIARY W KATEDRZE

W kościele katedralnym gromadzi się duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, i wierni świeccy.
Płonie świeca paschalna. Chrzcielnica udekorowana jest kwiatami.
Podczas procesji wejścia wnosi się: Ewangeliarz (niesie diakon), Dokumenty Soboru Watykańskiego II (niesie osoba konsekrowana) oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (niesie osoba świecka). Ewangeliarz składa się na ołtarzu, pozostałe księgi na przygotowanym miejscu przy chrzcielnicy (tak, by były dostępne dla osób, które chcą do nich zajrzeć).
Akt pokuty można zastąpić aspersją, nawiązując do początków wiary, Chrztu świętego każdego z uczestników liturgii.
W liturgii Słowa powinny uczestniczyć różne stany Kościoła. Po homilii następuje wyznanie wiary, które powinno być odśpiewane przez wszystkich zgromadzonych (potrzebna próba śpiewu przed rozpoczęciem celebry).
W procesji z darami przyniesione zostaną: najstarsza księga chrztów istniejąca na terenie diecezji (jako znak wdzięczności za wiarę naszych przodków) oraz chleb, wino i woda.
Modlitwę wiernych odczytają osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy, rodziny oraz ludzie chorzy.
Po błogosławieństwie końcowym biskup przekazuje delegacjom z dekanatów Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego (przygotowane w dużym formacie przez Pallottinum). Dokumenty soborowe oraz katechizm zostaną uroczyście wniesione do kościołów parafialnych podczas uroczystości otwarcie Roku Wiary w parafii.
Wychodząc z katedry wierni otrzymują obrazek z Chrystusem Pantokratorem z sycylijskiej katedry w Cefalu z tekstem Credo (oficjalna ikona Roku Wiary przygotowana przez Pallottinum), lub inny stosowny obrazek.
 

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ROKU WIARY W PARAFII

 
W kościele parafialnym należy przygotować tron dla Ewangeliarza lub Pisma Świętego (jeśli wcześniej go nie zainstalowano) oraz miejsca na ołtarzach bocznych dla Dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego, wydanych w dużym formacie przez Pallottinum. Jeśli kościół lub kaplica nie ma bocznych ołtarzy należy przygotować właściwe miejsce dla tych ksiąg.
Podczas uroczystego otwarcia Roku Wiary winna palić się świeca paschalna, a chrzcielnica powinna zostać wyeksponowana i udekorowana kwiatami.
Podczas procesji wejścia wnosi się: Ewangeliarz lub, jeśli parafia go nie posiada, Pismo Święte, Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Ewangeliarz składa się na ołtarzu, pozostałe księgi na przygotowanym miejscu tak, by były dostępne dla osób, które chcą do nich zajrzeć.
Akt pokuty można zastąpić aspersją, nawiązując do początków wiary, Chrztu świętego każdego z uczestników liturgii.
W liturgii Słowa powinny uczestniczyć różne stany Kościoła. Po homilii następuje wyznanie wiary, które powinno być odśpiewane przez wszystkich zgromadzonych (potrzebna próba śpiewu przed rozpoczęciem celebry).
W procesji z darami przyniesione zostaną: najstarsza księga chrztów parafii, jako znak wdzięczności za wiarę naszych przodków oraz chleb, wino i woda.
Modlitwę wiernych odczytają parafianie: dorośli, młodzież, dzieci.
Wychodząc z kościoła wierni otrzymują obrazek z Chrystusem Pantokratorem z sycylijskiej katedry w Cefalu z tekstem Credo (oficjalna ikona Roku Wiary przygotowana przez Pallottinum), lub inny stosowny obrazek.
 
 
 

Porta fidei materiały duszpasterskie na Rok Wiary

przygotowane przez Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji
pod patronatem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski
 
Odpowiadając na potrzebę materiałów pastoralnych związanych z przeżywaniem Roku Wiary, Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji pod patronatem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski opracował podręcznik jedenastu tematów do wykorzystania podczas posługi duszpasterskiej w ramach życia parafialnego. Specyfiką materiałów jest szczególny rys ewangelizacyjny, tak, by poprzez prezentowane treści prowadzić uczestnika do doświadczenia wiary i jej pogłębienia. Tak ustawione cele prowadzić mają uczestnika do przyjęcia aktywnej postawy świadka wiary w swoim środowisku życia. Przygotowany materiał zawiera:
 
I. Katechezę w bloku „Słucham!” – gotowy tekst do wygłoszenia przez prowadzącego spotkanie.
II. Spotkanie Pana w słowie biblijnym „Rozważam!” – schemat i przebieg spotkania w dużej i małej grupie.
III. Spotkanie Pana w liturgii „Adoruję i uwielbiam!” – przygotowane nabożeństwo do przeprowadzenia w ramach spotkania w kościele z całą parafią.
IV. Zadania ewangelizacyjne na dziś „Działam!” – konkretne propozycje zadań ewangelizacyjnych do wykonania na skutek usłyszanej katechezy, spotkania w grupie, przeżytego nabożeństwa, tak, by życiem odpowiedzieć na poznaną i przeżytą prawdę.
 
Materiał opracowany został na poniższym schemacie tematów i przez następujące osoby:
WSTĘP – bp Grzegorz Ryś
1. SŁOWO WIARY - ks. Eugeniusz Ploch
2. BRAMA WIARY - ks. Damian Stachowiak CR
3. DROGA WIARY - Wojciech Kaczmarek
4. MODLITWA PEŁNA WIARY - Iwona i Andrzej Grzeszuk
5. CEL WIARY - Anna Pełka
6. TREŚĆ WIARY - o. Jacek Dubel CSSR
7. DUCH WIARY - Zbigniew Słup
8. NARZĘDZIA WIARY - Anna Pełka
9. WSPÓLNOTA WIARY - ks. Marian Królikowski
10. ZAGROŻENIA WIARY - Monika Przybysz
11. MARYJA NIEWIASTA WIARY - ks. Bogusław Drożdż
Forma publikacji: książka format A5 (145x205); planowany także e-book; ilość stron - 180 
Cena: detaliczna 20,00zł (brutto) zawiera 5% VAT; cena hurtowa dla księgarni 15,00 (brutto) Wysyłka: przesyłka 15zł - kurier, 12zł - poczta polska (przedpłata); przesyłka pobraniowa 20zł - kurier, 18- poczta polska (płatne przy odbiorze). 
Oferta specjalna dla kurii: rabat 30% dla zamówień od 10szt (wysyłka na koszt wydawnictwa) - 14zł (brutto); rabat 35% dla zamówień od 100szt (wysyłka na koszt wydawnictwa) - 13zł (brutto); możliwość płatności odroczonej do 14 dni. 
Zamówienia: zamówienia via-email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Tel.: 530 800 012; online (po założeniu konta) - www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia; wystawiamy FVAT; wysyłka firmą kurierską UPS.
Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP
BIURO; www.NowaEwangelizacja.org; Tel.: 508 495 141
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.