Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku

Drodzy Bracia i Siostry,

w  ostatnich dniach z przejęciem myślimy o ludziach, którzy ucierpieli na skutek strasznego trzęsienia ziemi w Haiti. Ta katastrofa spowodowała śmierć tysięcy osób, wielką liczbę rannych i ogromne zniszczenia materialne. W modlitwie jesteśmy blisko z poszkodowanymi. Prosimy Boga, by ulżył ich cierpieniom a zmarłych obdarzył miłosierdziem.
Równocześnie, odpowiadając na apel Ojca Świętego Benedykta XVI oraz Konferencji Episkopatu Polski, proszę Was wszystkich o włączenie się do akcji solidarności i niesienia konkretnej pomocy potrzebującym. W niedzielę, 24 stycznia br. przed wszystkimi kościołami naszej diecezji zorganizowana zostanie zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych. Zebrane ofiary za pośrednictwem Caritas Polskiej i Caritas Internationalis trafią do Haiti i zostaną wykorzysta-ne na programy pomocy długofalowej i odbudowę ze zniszczeń.
Czcigodnych Duszpasterzy proszę o szybkie przekazanie zebranych pieniędzy na adres lub konto Caritas Diecezji Opolskiej 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „Haiti”.
Wasz Biskup
Bp Andrzej Czaja


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.