Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Drodzy Diecezjanie!

Zbliżająca się uroczystość Bożego Narodzenia w ogłoszonym w naszej metropolii Roku Rodziny zaprasza nas do refleksji nad darem życia i przypomina o chrześcijańskiej powinności, aby ochraniać, szanować i umacniać życie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi.
Jedną z odczytanych i przyjętych dróg realizacji tego zadania w naszym lokalnym Kościele jest działalność Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. Jubileusz 20-lecia istnienia Fundacji - tak skutecznie wspieranej materialnie i duchowo przez wiernych i kapłanów naszej diecezji - to okazja, aby przede wszystkim dziękować Panu Bogu za wielkie dzieło ratowania życia, pomocy samotnym matkom i wspierania rodziny. Swoją modlitwą obejmuję tych, którzy w jakikolwiek sposób doświadczyli wsparcia i dobra ze strony Fundacji (w Domu Matki i Dziecka znalazło schronienie i pomoc ponad 1200 matek i dzieci, dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu i Opiekuńczemu szczęśliwy dom znalazło 640 dzieci, a z pomocy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej skorzystało kilkanaście tysięcy ludzi). Wdzięczną pamięcią obejmuję również wszystkich oddanych pracowników, wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy na przestrzeni 20 lat chętnie ofiarowywali swój dar serca. Szczególnie pragnę podziękować za ofiary składane na ten cel w czasie kolekty pasterkowej i ośmielam się ponownie prosić o wsparcie w nadchodzącą Noc Bożego Narodzenia naszego diecezjalnego dzieła służby życiu i rodzinie.
Bóg powierza dar życia przede wszystkim w ręce rodziny, dlatego tak ważna jest troska o nasze Domowe Kościoły, by były „Miłością Wielkie”. Mając to na uwadze, diecezjalne kalendarium Roku Rodziny przewiduje w okresie Bożego Narodzenia dwa wydarzenia, na które serdecznie zapraszam rodziny. W liturgiczne wspomnienie Świętych Młodzianków, w sobotę 28 grudnia 2013 r. o godz. 11.00, pragnę – podobnie jak przed rokiem - spotkać się w Jemielnicy na Eucharystii i rozważaniu Słowa Bożego z rodzinami migrantów zarobkowych z naszej diecezji. Zaś w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2014 r. zapraszam rodziny miasta Opola i całej diecezji na Orszak Trzech Króli - opolskie uliczne jasełka. Orszak rozpocznie się na deptaku przy skrzyżowaniu ulic Damrota i Krakowskiej o godz. 14.00.
Drodzy Małżonkowie, Rodzice i Dziadkowie! Kochane Dzieci! Pochylając się wraz z Wami przed Bożym Dziecięciem, proszę Was o więcej modlitwy za rodziny i o więcej wspólnej, codziennej modlitwy w Waszych domach. Na radosne rodzinne świętowanie Bożego Narodzenia i na wszelkie, na co dzień podejmowane wysiłki służby życiu i rodzinie, z serca błogosławię

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

 

Opole, dnia 16 grudnia 2013 r.

Komunikat należy odczytać podczas ogłoszeń parafialnych w IV niedzielę Adwentu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.