Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

List pasterski Biskupa opolskiego zapowiadający powołanie
Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów

Módlmy się o świętych kapłanów
 

Drodzy Diecezjanie!
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Wkrótce, w I Niedzielę Adwentu, rozpocznie się rok kościelny wyjątkowo bogaty w ważne, doniosłe treści. Pod hasłem: Nowe życie w Chrystusie będziemy przeżywać Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, a w centrum uwagi będzie łaska dziecięctwa Bożego i duchowość chrzcielna. 8 grudnia, w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego II, papież Franciszek otworzy Drzwi Święte i rozpocznie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, jako pełen łaski czas dla Kościoła, by – jak stwierdza w bulli Misericordiae vultus – „uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”. W lipcu przyszłego roku czeka nas przyjęcie w parafiach rzeszy młodych ludzi z całego świata, a przez najbliższe miesiące przygotowanie parafii i formowanie młodzieży, byśmy wszyscy jak najlepiej i jak najowocniej przeżyli z papieżem Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ważne jest, byśmy w nadchodzących miesiącach nie zlekceważyli i nie zmarnowali tych doniosłych treści. Będzie jeszcze o nich wielokroć mowa i będą skierowane do Was konkretne zaproszenia, by włączyć się w ich celebrację i przeżyć je owocnie w parafiach, rodzinach i w naszych sercach.
Natomiast dziś chcę poruszyć również ważny temat modlitwy za nas kapłanów i o powołania kapłańskie. Niniejszy list pasterski kieruję do Was, wszystkich wiernych diecezji, aby wyrazić Wam wdzięczność za dotychczasową modlitwę w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie, a także zachęcić do rozwinięcia tego dzieła modlitwy w naszej diecezji. Tym, którzy już się modlą za kapłanów i tym, którzy taki trud modlitwy podejmą, chcę zaproponować duchowe wsparcie i formację.

1. Radość, wdzięczność i nadzieja

Od kilku lat w naszym Kościele opolskim powstają z inicjatywy wielu wiernych i rozwijają się, różnego rodzaju wspólnoty ludzi, którzy modlą się za kapłanów. Najbardziej upowszechnioną formą są tzw. Margaretki. Są też inne inicjatywy wspierania kapłanów modlitwą. Wielu zapewnia nas o pamięci w modlitwie indywidualnej, w ramach pacierza.
Stanowi to dla biskupów i prezbiterów niezwykle cenne wsparcie i wielka radość, moc i pokrzepienie serca. Wiemy przecież, jaką moc ma modlitwa wstawiennicza, tym bardziej modlitwa wspólna. Jej siła objawiła się już w pierwszych dniach rozwoju Kościoła, gdy w odpowiedzi na nią Pan posłał Anioła z nieba i wyprowadził św. Piotra z więzienia. W modlitwie za nas ujawnia się Wasze dowartościowanie posługi kapłańskiej. Jest też wyrazem solidarności z nami w sytuacji wielu trudnych wyzwań, a także przejawem troski o świętość naszego życia i posługiwania.
Zatem z całego serca dziękuję Wam za każdą formę modlitwy w naszej intencji i w intencji nowych powołań, za każdy gest sympatii i życzliwości. Być może nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak jest to dla nas ważne i że jest to źródło naszej radości i nadziei.
W liście przesłanym do kapłanów przed wakacjami napisałem: „Naszą duszpasterską, codzienną posługę, przychodzi nam pełnić w trudnych czasach, które domagają się od nas podejmowania wysiłku wypływania na głębię, pogłębionej osobistej relacji z Chrystusem Najwyższym Kapłanem, czerpania z mocy i światła Bożego Ducha, a także dawania świadectwa. Nieraz uginamy się pod ciężarem odpowiedzialności a czasem i własnej słabości. Dlatego tak bardzo potrzeba nam wsparcia łaską Pana, potrzeba nam dobrych ludzi, którzy podobnie jak Szymon z Cyreny, będą kroczyli za nami, podtrzymując nasze, nieraz nadwątlone siły. Wspólnota modlących się w intencji kapłanów, to dar Boskiej Opatrzności dla nas, drodzy Bracia, dar dla naszej posługi, dla naszego wiernego trwania przed Panem i kroczenia za Nim”. Wszystkim więc Wam, modlącym się za nas – składam gorące podziękowanie.

2. Potrzeba jeszcze więcej modlitwy o powołania i za kapłanów

Cieszy nas bardzo, że na pierwszy rok do naszego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zgłosiło się 29 młodych ludzi, którzy odkryli w sobie powołanie do kapłaństwa: 16 z diecezji gliwickiej i 13 z diecezji opolskiej. Jest to wyraz wielkiej Bożej łaskawości, ale też konkretny owoc naszej wspólnej modlitwy.
Niestety, w naszej diecezji coraz bardziej borykamy się z brakiem dostatecznej liczby kapłanów. Coraz trudniej zapewnić należytą duszpasterską opiekę we wszystkich parafialnych wspólnotach. Bywają też sytuacje, wobec których kapłani czują się zupełnie bezradni. Odpowiedzialność jest ogromna, a jesteśmy tylko ludźmi; owszem, ludźmi dobrej woli i zatroskanymi o Wasze zbawienie, ale jednak słabymi.
Dlatego słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii musimy brać sobie mocno do serca; są dla nas wielką przestrogą: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, mówi Pan Jezus, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” (Mk 9, 42). Nie ulega wątpliwości, że zwłaszcza my, pasterze, nie możemy dawać zgorszenia i złego przykładu, i nie może nas dziwić wyraźnie podniesiona miara w ocenie naszego życia i postępowania. Wystarczy wspomnieć te słowa Jezusa: „komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą” (Łk 12,48). Przecież Bóg dał nam wyjątkowo dużo. Uzdolnił nas i zobowiązał do reprezentowania Chrystusa i Kościoła, do służby zbawieniu. Dlatego, byśmy sprostali zadaniu prowadzenia Was Bożymi drogami, lecz nie po swojemu, ale tak, jak Bóg chce, i byśmy nie byli dla Was zgorszeniem, lecz świadectwem żywej i dojrzałej wiary pociągali Was do Boga, potrzebujemy – każdy z nas i wszyscy bez wyjątku – wiele modlitwy, ciągle więcej i więcej. Trzeba bowiem, by wszyscy kapłani zostali objęci darem modlitwy, ponieważ – jak mawiał św. Jan Maria Vianney – „nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których ludzie się nie modlą”. Stąd wielka moja prośba: Siostry i Bracia, módlcie się wiele, zwłaszcza o świętość kapłańskiego życia i posługiwania, i w tej modlitwie nie ustawajcie!

3. Diecezjalne Dzieło Modlitwy w intencji Kapłanów

W tegorocznej odezwie zapowiadającej udzielanie święceń kapłańskich napisałem, że dojrzała w naszym Kościele myśl powołania do życia Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów, która zrodziła się jako pokłosie Roku Kapłańskiego. To dzieło zostanie zainaugurowane 18 października br., w kościele seminaryjnym w Opolu, przy ul. Drzymały 1, Mszą św. o godz. 15.00. Wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszam, razem z Waszymi duszpasterzami, szczególnie osoby modlące się za kapłanów w ramach apostolatu Margaretka oraz w innych grupach i wspólnotach.
Celem Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów jest dobre i owocne funkcjonowanie w każdej parafii grupy osób, które modlą się codziennie w intencji Ojca Świętego, biskupów i kapłanów naszej diecezji, w intencji naszego seminarium duchownego oraz nowych powołań kapłańskich. Zależy mi bardzo na objęciu tych osób duszpasterską troską i formacją, aby znali wartość i bogactwo tajemnicy Chrystusowego Kapłaństwa, by rozumieli sens modlitwy o nowe powołania i za kapłanów. Oby też to dzieło pomogło im jeszcze lepiej czerpać z posług kapłańskich i budować owocną współpracę z kapłanami.
Patronami dzieła będą: św. Jan Maria Vianney i św. papież Jan Paweł II,. Natomiast świętami patronalnymi będzie: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (dzień modlitw o świętość życia kapłanów) oraz Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego), a także wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera (4 sierpnia) i wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża (22 października). W te dni szczególnie wierni modlący się w intencji kapłanów oraz sami kapłani, będą mogli uzyskać odpust zupełny. Stosowny dekret zostanie wydany w dniu inauguracji dzieła.
W tym dniu, 18 października, zostanie też uruchomiona specjalna strona internetowa Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji Kapłanów, prezentująca dokumenty Kościoła dotyczące problematyki kapłańskiej, świadectwa kapłanów, codzienny wykaz kapłanów objętych modlitwą, wykaz kapłanów chorujących i zmarłych, a także informacje o konkretnych inicjatywach.
Oprócz codziennej modlitwy podejmowanej przez wiernych, wspólnotowej i indywidualnej, w świątyni i po domach, w każdy piątek o 22.00 na antenie naszego diecezjalnego radia Doxa będzie możliwość wspólnej modlitwy różańcowej w intencji kapłanów i o nowe powołania. Członkom grup modlitewnych będą oferowane różne możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, dniach skupienia i pielgrzymkach, audycje w radio Doxa (w drugą sobotę miesiąca o godz. 21.00). Centralnym tematem będzie Chrystusowe Kapłaństwo i dwojaka możliwość udziału w nim: od dnia chrztu – w kapłaństwie wspólnym wiernych i od dnia święceń – w kapłaństwie służebnym.
Trzeba jednak, by wszyscy księża, zwłaszcza proboszczowie, zaangażowali się na rzecz animowania dzieła w swojej parafii. Ufam, że wówczas w każdy pierwszy czwartek miesiąca będzie sprawowana znowu we wszystkich parafiach tzw. Godzina Święta, czas trwania przed Panem na modlitwie adoracyjnej w intencji powołań i za kapłanów.

4. Końcowy apel do wszystkich wiernych

Jak Chrystus w Getsemani prosił uczniów, by czuwali z Nim w godzinę agonii, tak my, Wasi biskupi wraz z kapłanami, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą, byście darem modlitwy umacniali nasze, często nadwątlone, ludzkie i kapłańskie siły; abyście poprzez trwanie przed Panem, wypraszali nam moc ducha i ciała. Prosimy młodszych i starszych, całe rodziny, rodziców kapłanów, wszystkich zaangażowanych w apostolat Margaretka, wspólnoty parafialne i zakonne – bądźcie z nami, wspierajcie nas w naszym posługiwaniu, wypraszajcie światło i moc Ducha Świętego, błagajcie o dar męstwa dla nas, konsekwencję w podążaniu drogą Jezusa. Módlcie się o nowe, liczne i święte powołania! Przecież pragniecie kapłanów mądrych, świętych, odpowiedzialnych i odważnych, kapłanów na miarę Serca Jezusa, kapłanów, którzy będą bardziej słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5, 29). Proście więc stale, by Pan nas takimi czynił.
Módlmy się razem o uświęcenie kapłanów, słowami modlitwy św. Teresy z Lisieux:

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

Niech Was wszystkich Pan błogosławi.

    Wasz biskup
+ Andrzej Czaja


Opole, 21 września 2015 r.


Proszę o odczytanie niniejszego listu we wszystkich kościołach diecezji w niedzielę – 27 września 2015 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.