Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Odezwa Biskupa Opolskiego
w sprawie obchodów 40. rocznicy śmierci
śp. Pierwszego Biskupa Opolskiego
Franciszka Jopa
 

Drodzy Diecezjanie!

W dniu 24 września br. obchodzić będziemy 40. rocznicę śmierci Pierwszego Biskupa Opolskiego śp. Franciszka Jopa, który w latach od 1956 do 1976 roku był arcypasterzem naszej diecezji.
Biskup Franciszek Jop pochodził z diecezji sandomierskiej. Tam przez wiele lat był profesorem w Seminarium, kanclerzem Kurii, a następnie przez sześć lat biskupem pomocniczym tej diecezji. W 1952 roku, po bezprawnym usunięciu z urzędu arcybiskupa Eugeniusza Baziaka i jego biskupa pomocniczego przez władze komunistyczne w Krakowie, za sugestią kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, kapituła krakowska wybrała biskupa Franciszka Jopa na rządcę tej diecezji. W tych szczególnie trudnych czasach dla Kościoła krakowskiego, biskup Jop pozostał w pamięci kapłanów i wiernych oraz samego św. Jana Pawła II jako opatrznościowy Pasterz.
Nasza diecezja była zatem dla biskupa Franciszka Jopa już trzecią, w której przypadło mu pracować. W 1956 roku, po bolesnych i niezagojonych jeszcze przeżyciach wojennych, a także do niezbyt jeszcze scalonego środowiska opolskiego, przyszedł Biskup Jop nikomu właściwie nie znany. W dodatku wiele nabrzmiałych spraw i problemów w tym czasie czekało na szybkie rozwiązanie. Wszystko to wymagało od nowego biskupa ogromnego doświadczenia i roztropnego traktowania spraw, zwłaszcza personalnych.
Jedną z pierwszych decyzji biskupa Jopa było przywrócenie na stanowiska proboszczowskie kilkunastu księży miejscowego pochodzenia, których władze komunistyczne w 1954 roku usunęły z parafii. Biskup Franciszek podjął także starania o powrót do diecezji ponad tysiąca wysiedlonych sióstr zakonnych, które umieszczono w kilku obozach internowania i pracy. Zabiegał też o zwrot około 180 domów klasztornych, które skonfiskowano i upaństwowiono.
Swoją postawą i posługą pasterską biskup Jop zdobywał stopniowo zaufanie kapłanów i wiernych, zwłaszcza przez pobożne, ubogie i święte życie. Przez 20 lat posługiwania ustabilizował i rozwinął instytucje kościelne, a także rozbudował różne formy duszpasterstwa, zwłaszcza stanowego i specjalistycznego, wznowił działalność Wydawnictwa Diecezjalnego, które mogło drukować nasz modlitewnik „Droga do nieba” oraz katechizmy dla dzieci i młodzieży. Starsze pokolenie pamięta, że nie łatwa była posługa Kościoła w tamtych komunistycznych czasach. Dlatego ze szczególnym szacunkiem z perspektywy czasu patrzymy na pasterską posługę biskupa Jopa w naszej diecezji, który wczuwał się w realia i tradycje śląskie oraz usiłował jednoczyć wszystkich mieszkańców Opolszczyzny.    Żyjący jeszcze świadkowie podkreślają bogatą osobowość Biskupa Jopa, jego gorliwe i pobożne życie. Stwierdzają też, że po rocznej chorobie umierał w opinii świętości. Dlatego 40. Rocznica śmierci jest okazją, by z wdzięcznością spojrzeć na Pierwszego Biskupa Opolskiego.
Zostaną wydane okolicznościowe publikacje, będą urządzone wystawy; zostanie też zorganizowane okolicznościowe sympozjum naukowe na Wydziale Teologicznym UO (środa, 24 X 2016 r.). Punktem kulminacyjnym obchodów będzie sam dzień rocznicy śmierci, która wypada w sobotę, 24 września br. W tym dniu zapraszam kapłanów i wiernych na uroczystą Mszę św. koncelebrowaną do Katedry Opolskiej, o godz. 18.30. Zapraszam wszystkich, a zwłaszcza z okolicznych parafii. Natomiast w każdej parafii proszę w tym dniu o modlitwę za śp. naszego Pierwszego Biskupa, któremu przecież tak wiele zawdzięczamy.
Złączony w dziękczynnej modlitwie za dar śp. Biskupa Franciszka Jopa wszystkich serdecznie pozdrawiam i błogosławię

Opole, dnia 29 sierpnia 2016 r.

                                + Andrzej Czaja
                                   Biskup Opolski


-------------------------------------
Odezwę należy odczytać w niedzielę 18 września br. i dołączyć wezwanie w intencji śp. Biskupa Franciszka Jopa do Modlitwy Wiernych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.