Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Odezwa biskupa opolskiego w związku z peregrynacją
kopii obrazu Najświętszej Maryi Panny Opolskiej
w parafiach dwóch dekanatów opolskich

Z Maryją do Jezusa

 

Drodzy Parafianie dwóch opolskich dekanatów,

W związku z 800-leciem Miasta Opola zrodziła się myśl, aby dalsze losy miasta zawierzyć Tej, którą w naszej katedrze czcimy jako Matkę Bożą Opolską. Aktu poświęcenia miasta Maryi chcemy dokonać podczas uroczystej liturgii w sobotę,
24 czerwca br. To ważne wydarzenie musi poprzedzić duchowe przygotowanie, którego zasadniczą formą będzie peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej
w parafiach dwóch opolskich dekanatów. Dziś, w święto Ofiarowania Pańskiego, kopia ta zostanie poświęcona w katedrze opolskiej na zakończenie Mszy św. o godz. 18.30.
Tygodniowa obecność kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej w Waszym kościele stworzy przede wszystkim możliwość modlitewnego czuwania i duchowej formacji. Będzie to też okazja, by wyrazić wdzięczność Patronce miasta za Jej duchowe macierzyństwo i opiekę nad nami. Z pewnością sięgniemy do aktu koronacji Jej pięknego wizerunku przez św. Jana Pawła II, 21 czerwca 1983 roku na Górze Świętej Anny, do Jego treściwego orędzia i słów Jego zachęty, abyśmy „przekazywali sobie wzajemnie, z pokolenia na pokolenie, wraz z modlitwą całe duchowe dziedzictwo życia chrześcijańskiego”.
 Nade wszystko jednak trzeba zadbać o to, by w centrum uwagi nas wszystkich, kapłanów i wiernych był Pan Jezus. To na Niego zwraca nam uwagę, na Niego otwiera i o odnowienie przymierza z Nim prosi Jego Matka. Wymowa obrazu, na który będziemy spoglądali jest jednoznaczna. Maryja, trzymając na lewym ramieniu Jezusa, spogląda na nas i wskazując prawą ręką na Niego, zdaje się mówić: „Weź mojego Syna w swoje życie, ma dla Ciebie słowo Prawdy i błogosławieństwo Boże,
i cały daje Ci siebie… Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5).”
W ten sposób Maryja upomina się o przyjęcie Jezusa za Króla i Pana, o uznanie Jego panowania, o poddanie się Jego Prawu, woli i władzy, o zawierzenie i oddanie Mu życia. Dlatego podejmując Jej wyzwanie będziemy realizować w życiu to, do czego zobowiązuje nas chrzest święty i co przyrzekliśmy Panu Bogu w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata proklamując w świątyniach Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Tym sposobem peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej, którą będziemy przeżywać pod hasłem: Z Maryją do Jezusa, może się wydatnie przyczynić do intronizacji, czyli wywyższenia Jezusa w naszym życiu, rodzinach i całym mieście. Nasze zasadnicze zadanie dobrze nam objawia relacja Ewangelii o zachowaniu Symeona w świątyni jerozolimskiej. Trzeba jak On, wziąć Jezusa w swoje życie, by w Jego świetle żyć z radością na chwałę Boga. Im więcej spośród nas tego dokona, tym więcej będzie odnowienia Bożego ducha w naszych parafiach i w całym mieście, w wielorakich wymiarach jego życia i funkcjonowania.
Nader wymowny jest herb miasta Opola: pół piastowskiego orła i pół krzyża. W ten sposób ujawnia nasze piastowskie i chrześcijańskie korzenie. W świętowaniu 800-lecia Opola nie może więc zabraknąć odwołania się do chrześcijańskiego dziedzictwa, przybliżenia go na nowo i podjęcia wysiłku zmierzającego do odnowy chrześcijańskiej duszy miasta.
Pewnym znakiem tej duchowej odnowy może być renowacja naszej opolskiej katedry. Projektujemy jej zakończenie do 2024 roku, kiedy będziemy przeżywać 1000-lecie obecności w naszym mieście relikwii Krzyża Świętego. Niech przeto najbliższe siedem lat będzie czasem wytężonego wysiłku nas wierzących w Chrystusa na rzecz rozwoju Królestwa Bożego pośród nas, w całym mieście, we wszelkich sferach życia.
Wszystkich Was do tego, Moi Drodzy bardzo serdecznie i gorąco zapraszam. Owocowanie tego duchowego dzieła zależeć będzie od zaangażowania każdego
z nas. Dlatego apeluję do Was wszystkich, dzieci, młodzieży, małżonków, rodziców, osób samotnych i starszych parafian, do członków grup parafialnych, osób konsekrowanych i kapłanów, by w tych szczególnych dniach peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej w Waszej parafii nie szczędzić czasu i sił na spotkania modlitewne, konferencje i udział w liturgii. Bardzo też Was proszę, pojednajcie się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, i pojednajcie się między sobą, przebaczcie sobie nawzajem. Pojednajmy się wszyscy, by nastał czas pokoju, zgody, dialogu, solidarności, komunii i miłości, i miasto mogło naprawdę przeżywać wielkie święto radości i nadziei. Trwajcie chętnie przed Panem na kolanach, adoracja Najświętszego Sakramentu niech trwa w naszych świątyniach. Niech to będzie czas uwielbienia i dziękczynienia, ale też przebłagania i pokuty, a także upraszania wielu potrzebnych łask całej społeczności miasta, wspólnotom parafialnym i naszym rodzinom. Przywołujmy Ducha Świętego. Módlmy się wiele o moc żywej wiary dla wszystkich mieszkańców miasta, o potrzebne łaski dla jego włodarzy, o ducha miłości i pokoju w rodzinach i naszych sercach, o ducha misyjnego zaangażowania i braterskiego życia w opolskich parafiach.
Niech Boży Duch zstąpi na nasze miasto i odnowi jego oblicze, niech nam stale towarzyszy i nas wspomaga we wszelkich poczynaniach na rzecz Jego pomyślności i rozwoju. Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa

Wasz biskup

† Andrzej Czaja
Opole, 31 stycznia 2017 r.

--------------------------
Niniejszą Odezwę należy odczytać według uznania 2 lutego br. lub w najbliższą niedzielę w dekanatach Opole i Opole-Szczepanowice.
Czcigodni kapłani, bardzo Was proszę o zaangażowanie się całym sercem w dzieło, które stanowi konkretną możliwość ewangelizacji i realizacji zobowiązań zawartych w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Ponieważ peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej nie obejmie do 24 czerwca br. wszystkich parafii dwóch opolskich dekanatów, dlatego proboszczów pozostałych parafii proszę o podjęcie dzieła we wrześniu i październiku. Byłoby dobrze, gdyby trwałym owocem peregrynacji była stała modlitwa za miasto (w poszczególnym parafiach określonego dnia miesiąca) i doroczna pielgrzymka naszych parafii do katedry opolskiej (może w kolejne rocznice peregrynacji).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.