Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Drodzy Diecezjanie,

W najbliższą sobotę, 14 maja, jako następca Apostołów, poprzez modlitwę i nałożenie rąk po raz kolejny ustanowię 12 nowych prezbiterów dla naszego lokalnego Kościoła.
Będą nimi:

1. ks. Paweł Chyla z parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie
2. ks.  Daniel Jaszczyszyn z parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach
3. ks.  Mateusz Kandzia z parafii św. Trójcy w Gorzowie Śląskim
4. ks.  Łukasz Kauf  z parafii św. Jana Chrzciciela w Dobrej
5. ks.  Michał Kowalski z parafii św. Michała Archanioła w Prudniku
6. ks.  Michał Ludewicz z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu
7. ks.  Łukasz Michalik z parafii św. Andrzeja w Wójcicach
8. ks.  Mateusz Mytnik z parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie
9. ks.  Jan Pander z parafii św. Anny w Golczowicach
10. ks.  Marcin Patycki z parafii Narodzenia NMP w Głubczycach
11. ks.  Kamil Sowada z parafii MB Wspomożenia Wiernych w Kluczborku
12. ks.  Łukasz Waligóra z parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie

Na uroczystość święceń kapłańskich bardzo serdeczne zapraszam do Katedry Opolskiej najbliższą rodzinę naszych tegorocznych neoprezbiterów, jak również wiernych z ich rodzinnych parafii. Wszystkich zaś Was, drogich Diecezjan, proszę o szczególną modlitwę w intencji nowych kapłanów. Prośmy Boga zwłaszcza o to, by byli zawsze autentycznymi świadkami miłości Boga do ludzi, o której przypomina nam przeżywany Jubileusz Miłosierdzia.
 Tegoroczne święcenia kapłańskie przypadają również w obchodzonym uroczyście w całym kraju jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Stanowi to okazję nie tylko do wspominania doniosłości tego historycznego wydarzenia, ale o wiele bardziej uzmysławia nam wszystkim osobiste znaczenie sakramentu chrztu w naszym życiu. Chrzest to spotkanie z Chrystusem, które kształtuje całe istnienie człowieka ochrzczonego i fundament, na którym budowane jest jego życie wiary. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi, a to oznacza, że przez ten sakrament rodzimy się po to, aby prawdziwie kochać, czyli żyć miłosierdziem, wiernością i sprawiedliwością. Dzięki temu stajemy się obywatelami nieba; chociaż jeszcze żyjącymi na ziemi, ale już ukierunkowani ku niebu. Ważne jest, aby zawsze spoglądać na ten prawdziwy cel naszego życia i mieć świadomość wielkości powołania, którym zostaliśmy obdarowani. Św. Paweł w Liście do Efezjan mówi do nas: „Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.” (Ef 2,19-22). O celu naszego życia przypomina nam również przeżywana dziś liturgicznie uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Chrzest stanowi początek drogi wiary, która potem musi być rozwijana i umacniana, a szczególną rolę odgrywa tutaj rodzina. Mówi nam o tym papież Franciszek w niedawno wydanej adhortacji apostolskiej na temat rodziny Amoris laetitia: „Wychowanie dzieci powinno być naznaczone procesem przekazywania wiary, który napotyka na trudności ze względu na aktualny styl życia, godziny pracy oraz złożoność dzisiejszego świata, w którym wiele osób utrzymuje  szalone tempo, aby móc przeżyć. Mimo to, rodzina musi pozostać miejscem, w którym uczymy się dostrzegania motywów i piękna wiary, modlitwy oraz służby innym. Zaczyna się to od chrztu, w którym, jak powiedział św. Augustyn, matki, które wychowują swoje dzieci «współdziałają [z Kościołem] w tych świętych narodzinach». Potem zaczyna się proces rozwoju tego nowego życia. Wiara jest darem Boga, otrzymanym we chrzcie, a nie wynikiem działania człowieka, lecz rodzice są narzędziami Boga, aby ona dojrzewała i rozwijała się.”  (nr 287).
Przytaczam te słowa Ojca Świętego w kontekście bliskich święceń kapłańskich w naszej diecezji, ponieważ to właśnie środowisko rodzinne jest pierwszym i najważniejszym miejscem, w którym budzi się i wzrasta Boże życie dzieci, w nim także rodzą się i dojrzewają powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Nikt nie może zastąpić rodziców w tym odpowiedzialnym, ale i pięknym zadaniu, w którym są „narzędziami Boga”. Wielkie postacie dziejów Kościoła, jak chociażby papieże ostatnich dziesięcioleci, zgodnie podkreślają, że religijna atmosfera domu rodzinnego, codzienna wspólna modlitwa, udział we Mszy św. i nabożeństwach był decydujący dla ich życia wiary i kształtowania się przyszłego powołania. To właśnie podczas liturgii chrztu św. rodzice przyrzekają wobec Boga i Kościoła, iż będą troszczyć się o Boże życie swojego dziecka i zapewnią jego ustawiczny rozwój. Czynią to przede wszystkim przez świadectwo własnego życia. „Będziecie mi świadkami” – te pożegnalne słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii skierowane do uczniów wypowiedział mając przed oczami także tych pierwszych apostołów w życiu każdego człowieka, którymi są rodzice.
W tym zadaniu rodzice nie są jednak zdani tylko na samych siebie. Zawsze znajdują wsparcie w Kościele w osobach duszpasterzy i katechetów, w grupach przyparafialnych i różnorodnych wspólnotach i ruchach katolickich. Jednak w tym roku szczególną okazją do budowania wiary młodego pokolenia będą z całą pewnością Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i poprzedzające je Dni w Diecezjach. Będzie to święto wiary młodego Kościoła, na które serdecznie zapraszam wszystkich młodych ludzi. Nie chodzi przy tym jedynie o spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, które na pewno stanowić będzie kulminacyjny punkt Światowych Dni Młodzieży, ale również o udział w głoszonych katechezach, Mszach św. i nabożeństwach, koncertach, a nade wszystko o dzielenie się wiarą młodych ludzi przybyłych z różnych zakątków świata. Dlatego bardzo proszę rodziców, aby umożliwili młodzieży wyjazd na to wyjątkowe wydarzenie, z którego na pewno wrócą pełni entuzjazmu wiary. Nie pozwólmy się opanować pesymistycznym wizjom ani lękom przed wyolbrzymianymi zagrożeniami, ale zaufajmy Bogu oraz instytucjom, które dołożą wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dla tego wydarzenia. Wszystkich wiernych natomiast gorąco zachęcam do udziału w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem w czwartek 28 lipca br.  w Częstochowie, podczas którego na Jasnej Górze odprawi Mszę św. dziękczynną z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.
Podobnie jak w poprzednich latach w Uroczystość Bożego Ciała, 26 maja, odbędzie się w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego Koncert Uwielbienia jako forma modlitwy o dar wiary dla dzieci i młodzieży. Już dziś serdecznie zapraszam Was, Drogich Diecezjan, na to szczególne nabożeństwo uwielbienia Pana, które rozpocznie się o godz. 19.00.
Jak zawsze przy tej okazji, zapraszam też do pielgrzymowania do naszego sanktuarium na Górze Świętej Anny. Tam 11 czerwca o godz. 17.00 rozpocznie się pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w Intencji Kapłanów „Oremus”. Swoje zaproszenie kieruję także do wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na ich doroczną pielgrzymkę stanową. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem 25 czerwca o godz. 18.30. Uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Obecni będą również tegoroczni neoprezbiterzy z diecezji opolskiej i gliwickiej. Zapraszam Was także 5 czerwca na Pielgrzymkę Mniejszości Narodowych oraz 3 lipca na Pielgrzymkę Dzieci.
Raz jeszcze gorąco Was proszę o modlitwę w intencji neoprezbiterów i wszystkich kapłanów oraz o błogosławione owoce Światowych Dni Młodzieży i o pokój na świecie.
Z całego serca wszystkim Wam błogosławię

Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 2 maja 2016 r.

-----------------------
Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszej Odezwy w niedzielę 8 maja br. Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym ważnym wydarzeniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.