Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku Odezwa_swiecenia_2012.pdf

Dzisiaj w Kościele przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, pamiątkę wydarzenia, które ostatecznie zamyka ziemską misję Pana Jezusa. Święty Marek opisał je bardzo krótko, odnotowując dwa etapy niebiańskiego uwielbienia Zmartwychwstałego Chrystusa: „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16,19). Zanim jednak Pan Jezus rozstał się ze swoimi uczniami, dał im bardzo jednoznaczne polecenie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Apostołowie posłuszni nakazowi Boskiego Zbawiciela – jak zauważa św. Marek ewangelista – „poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan potwierdzał ich naukę niezwykłymi znakami” (Mk 16,20). Za ich przykładem podejmują to dzieło biskupi, kapłani, niezliczone rzesze misjonarzy duchownych i świeckich: idą i głoszą Ewangelię Jezusa Chrystusa, prawdę o zbawieniu.
Przeżywając radość Wniebowstąpienia Pańskiego i wsłuchując się w polecenie samego Pana Jezusa, pragnę podzielić się z Wami, drodzy Diecezjanie, radosną wiadomością, że w najbliższą sobotę 26 maja w Wigilię Zesłania Ducha Świętego udzielę święceń kapłańskich piętnastu diakonom naszego Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, a potem poślę ich do wspólnot parafialnych, „aby głosili Ewangelię” i utwierdzali braci w wierze”.
A oto nazwiska i parafie pochodzenia naszych neoprezbiterów:
 1. Szymon Cała z parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu
 2. Tadeusz Dziedzic z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu
 3. Andrzej Flak z parafii św. Franciszka w Borkach Wielkich
 4. Piotr Herok z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni
 5. Artur Juzwa z parafii Trójcy Świętej w Korfantowie
 6. Wojciech Kępkowski z parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku
 7. Łukasz Knosala z parafii św. Bartłomieja w Głogówku
 8. Damian Kokurowski z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Nysie
 9. Tadeusz Komorek z parafii św. Anny w Gamowie 
 10. Michał Krupa z parafii św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe 
 11. Maciej Poznalski z parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach Śląskich (archidiec. wroc.)
 12. Janusz Sobiś z parafii św. Józefa w Raciborzu
 13. Sebastian Szajda z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku
 14. Tomasz Szczeciński z parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach
 15. Łukasz Szuster z parafii św. Jana Nepomucena w Kolnowicach
Drodzy Diecezjanie, w tych dniach bardzo Was proszę o modlitwę w intencji naszych przyszłych neoprezbiterów, którzy teraz, podczas rekolekcji, przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, aby byli kapłanami według Bożego Serca, a ich posługę „Pan potwierdzał niezwykłymi znakami”. W tej modlitwie chcemy dziękować za nowych kapłanów, ale również prosić, aby młodzi ludzie, zwłaszcza tegoroczni maturzyści, rozpoznali swoje życiowe powołanie, a jeżeli Pan Bóg wzywa ich do służby w swoim Kościele, aby na ten głos odpowiedzieli ochotnym sercem.
Zgodnie z tradycją, neoprezbiterzy diecezji gliwickiej i opolskiej wspólnie dziękują za dar kapłaństwa podczas dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców na Górę Świętej Anny, sprawując Eucharystię razem ze swoimi biskupami. Bardzo serdecznie zapraszam Was, drodzy mężowie, ojcowie i młodzieńcy na Górę Świętej Anny w niedzielę 24 czerwca na Waszą pielgrzymkę. Podczas tej pielgrzymki będzie można złożyć deklaracje członkowskie Bractwo św. Józefa, którego raktywacji dokonałem 1 maja br. w Jemielnicy. Przy okazji ponownie zachęcam do przyłączenia się do tego bractwa. 
Przed nami jeszcze jedna szczególna okoliczność skłaniająca do dziękczynno-błagalnej modlitwy w intencji naszej diecezji, mianowicie 40. rocznica jej powstania. Centralnym obchodem tej rocznicy będzie uroczysta Eucharystia sprawowana w katedrze opolskiej w czwartek 28 czerwca o godz. 18.30, której będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Serdecznie zapraszam do licznego udziału we wspólnym dziękczynieniu kapłanów, wspólnoty zakonne i Was, drodzy diecezjanie. Zaś w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła chcemy wyśpiewać dziękczynne Te Deum laudamus w poszczególnych parafiach.
Podobnie jak w poprzednich latach w Uroczystość Bożego Ciała, 7 czerwca, odbędzie się w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego Koncert Uwielbienia jako forma modlitwy o dar wiary dla dzieci i młodzieży. Będziemy prosili Ducha Świętego, aby odnawiał i umacniał wiarę w ludziach młodych, którzy są przecież przyszłością i nadzieją. Już dziś na ten szczególny koncert wszystkich Was, drogich diecezjan, serdecznie zapraszam. Przyjedźmy do Opola całymi rodzinami; zorganizujmy wspólny parafialny wyjazd. Początek wołania do Ducha Świętego o 19.30. Zakończenie przewidujemy w godzinie Apelu Jasnogórskiego, zawierzając dzieci i młodzież, młode małżeństwa i rodziny Matce naszego Pana.
Na radosne oczekiwanie Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i przeżywanie naszych diecezjalnych wydarzeń z serca wszystkim błogosławię
Wasz biskup
† Andrzej Czaja
 
Opole, 14 maja 2012 r.
--------------------------
Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszej Odezwy w niedzielę 20 maja br. 
Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym ważnym wydarzeniu..
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.