Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

22.09.2023 - 21.10.2023

Wizytacja kanoniczna dekanatu Branice (Wysoka)

Data 22.09.2023 - 23.09.2023 Kalendarz bp W. Musioł 3 Odsłon(y)

Pogrzeb śp. bp. Jana Wieczorka w Gliwicach

Data 23.09.2023 Kalendarz bp R. Pierskała 18 Odsłon(y)

Udział w pogrzebie śp. bpa Wieczorka

Data 23.09.2023 Kalendarz bp W. Musioł 2 Odsłon(y)

Udział w pogrzebie śp. bpa Wieczorka

Data 23.09.2023 Kalendarz bp R. Pierskała 0 Odsłon(y)

Dożynki diecezjalne na Górze Świętej Anny

Data 24.09.2023 Kalendarz bp W. Musioł 0 Odsłon(y)

Wizytacja kanoniczna dekanatu Skoroszyce (Bielice)

Data 24.09.2023 - 25.09.2023 Kalendarz Posługi Biskupie 1 Odsłon(y)

Dzień Świętości Życia Kapłańskiego w Kaliszu

Data 25.09.2023 Kalendarz bp W. Musioł 1 Odsłon(y)

Spotkanie dyrektorów wydziałów duszpasterskich w Gdańsku

Data 26.09.2023 - 28.09.2023 Kalendarz bp W. Musioł 2 Odsłon(y)

Wizytacja kanoniczna dekanatu Branice (Posucice)

Data 29.09.2023 - 30.09.2023 Kalendarz bp W. Musioł 1 Odsłon(y)

Pielgrzymka Hodowców Gołębi Pocztowych na Górę Świętej Anny

Data 01.10.2023 Kalendarz bp W. Musioł 1 Odsłon(y)

Wizytacja kanoniczna dekanatu Branice (Nasiedle)

Data 02.10.2023 - 03.10.2023 Kalendarz bp W. Musioł 1 Odsłon(y)

Wizytacja kanoniczna dekanatu Branice (Pliszcz)

Data 03.10.2023 - 04.10.2023 Kalendarz bp W. Musioł 1 Odsłon(y)

Wizytacja kanoniczna dekanatu Branice (Włodzienin)

Data 04.10.2023 - 05.10.2023 Kalendarz bp W. Musioł 2 Odsłon(y)

Męski Różaniec w Opolu, Pielgrzymka Dzieci Maryi na Górę Świętej Anny

Data 07.10.2023 Kalendarz bp W. Musioł 1 Odsłon(y)

Pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Świętej Anny

Data 14.10.2023 Kalendarz bp W. Musioł 2 Odsłon(y)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.