Offcanvas Section

W nawiązaniu do sprawy dotyczącej paliwa gazowego, przedstawionej
na spotkaniu dziekanów w grudniu 2016 r., informujemy, że PGNiG zaoferowało wszystkim klientom indywidualną wycenę gazu.

W związku z niepokojącymi informacjami o napływających wiadomościach pocztowych i mailowych oraz nachalnymi rozmowami telefonicznymi, które dotyczą różnorakich ofert zgłoszenia bądź zarejestrowania stron www. w rejestrach np. typu GIODO prosimy o zachowanie czujności.

Aby wesprzeć księży naszej diecezji w staraniach o pozyskanie środków krajowych czy unijnych na cele parafialne od 1 stycznia 2015 r. w Kurii Diecezjalnej rozpocznie działalność Biuro Koordynacji Projektów. Jego zadaniem będzie pomoc w zweryfikowaniu możliwości pozyskania funduszy, określenia potencjalnego źródła finansowania, wskazania dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku oraz możliwości jego opracowania, a w przypadku uzyskania dotacji możliwości jej realizacji i rozliczania. Biuro to będzie się mieściło na III piętrze Kurii, pok. 34, e-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tel. 77 454 38 37 wew. 147

Caritas Diecezji Opolskiej przystąpiła do Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej FEAD. Do Świąt Bożego Narodzenia centralny magazyn Caritas Diecezji Opolskiej w Winowie przyjmie ok. 230 ton artykułów spożywczych. Towary do końca stycznia 2015 r. powinny trafić od osób potrzebujących, w}typowanych przez właściwe terytorialnie Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS).
Uprzejmie zachęcamy, aby Ksiądz Proboszcz w ramach ogłoszeń parafialnych poinformował wiernych, że ubiegający się o pomoc żywnościową winni zgłosić się osobiście do swoich Ośrodków Pomocy Społecznej w celu uzyskania skierowania do otrzymania takiej pomocy. Tylko osoby ze skierowaniem mogą ubiegać się o żywność w Parafialnym Zespole Caritas. Wolontariusze PZC nie mogą wydawać nikomu żywności bez skierowania z OPS. Takie jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W celu ułatwienia i lepszej organizacji akcji pomocy, przedstawiciel PZC może udać do OPS-u w celu poinformowania urzędników o punktach i terminach wydawania artykułów spożywczych.
Zaleca się wolontariuszom PZC pobieranie z magazynu Caritas w Winowie maksymalnej ilości towarów i przyznawanie 3 paczek około 7 kilogramowych (każda] na jedną osobę. Uprzejmie prosimy wolontariuszy PZC o nadsyłanie uwag dotyczących dystrybucji darów do centrali i biur rejonowych Caritas Diecezji 0polskiej. Doświadczenia z grudniowo-styczniowego Przedprogramu pomogą nam podjąć właściwą decyzję dotyczącą udziału Caritas Diecezji 0polskiej w programie w latach 2015-2020.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.