Offcanvas Section

W dniach 17-18 czerwca (poniedziałek-wtorek) w «Kurniku» (Domu Duszpasterstwa Młodzieży) na Górze św. Anny odbędzie się spotkanie duszpasterzy młodzieży. Jego celem będzie podsumowanie roku duszpasterskiego i ustalenie planu wydarzeń na rok następny. Na spotkanie oprócz dekanalnych duszpasterzy młodzieży zaproszeni są także wszyscy inni księża zajmujący się duszpasterstwem młodych.

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, zawiadamiamy, że w wieku 63 lat w tragicznym wypadku w pracy zginął, zamieszkały w Niemczech, śp. Christian Klinger, brat ks. Waldemara Klingera, proboszcza parafii katedralnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.
Jego pogrzeb odbędzie się w najbliższą środę 29 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Oleśnie. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Oleśnie, a pochówek bezpośrednio po niej na cmentarzu obok kościoła św. Rocha.

Polecajmy duszę śp. Christiana Bożemu Miłosierdziu, a jego żyjących Bliskich, zwłaszcza Matkę – Maryi, Matce Pocieszenia. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

W imieniu Rodziny ks. Waldemar zaprasza po uroczystościach pogrzebowych obecnych kapłanów i siostry zakonne na okolicznościowy poczęstunek do Restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych.

W wydziale duszpasterskim przyjmujemy nadal zamówienia na nowe legitymacje kapłańskie. Legitymacja wydana w tym roku będzie ważna do 31 grudnia 2019 r. na podstawie tekstu podpisanego przez Biskupa Opolskiego oraz pierwszego hologramu na jej odwrocie. Wniosek o legitymację można przesłać mailem lub wypisać na miejscu w wydziale duszpasterskim. Należy do niego dołączyć zdjęcie w stroju duchownym w wersji elektronicznej lub papierowej. Koszt legitymacji wynosi 30 zł i obejmuje wydanie legitymacji i 9 hologramów na kolejne 9 lat.  

Jesienią 2019 r. studium proboszczowskie rozpoczną dwa kolejne roczniki święceń 2011 i 2012 (7 i 8 rok kapłaństwa). Zajęcia pierwszego semestru rozpoczną się od tygodnia formacyjnego w Głębinowie w terminie 13 - 18 października 2019 r.

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, zawiadamiamy, że w wieku 90 lat odeszła do Pana śp. Maria Surówka, matka ks. Marka Ruczaja, proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii św. Michała Archanioła w Chróścinie i ex curr. Trójcy Świętej w Starym Grodkowie w dekanacie Grodków.

Jej pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek 14 marca 2019 r. o godz. 13.00 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opolu – Nowej Wsi Królewskiej.

Polecajmy duszę śp. Marii Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.