Offcanvas Section

W dniu 18 grudnia 2019 r. zmarła śp. Helena Żmuda (88 lat), mama naszego współbrata o. Krystiana Żmudy OFMConv posługującego w Głogówku.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 21 grudnia, w Kadłubie Turawskim, w kościele Matki Bożej Różańcowej:
11.15 – modlitwa różańcowa
12.00 – Msza św. pogrzebowa


Bezpośrednio po mszy św. odprowadzenie na cmentarz miejscowy.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

 

Przewielebny Księże
Uprzejmie informuję, że Biskup Opolski przygotował i podpisał dziś list do wiernych całej diecezji na Boże Narodzenia 2019 r. Będzie on przeznaczony do odczytania w najbliższą, 4. Niedzielę Adwentu, we wszystkich kościołach diecezji. List zostanie dołączony do ostatniego w tym roku, komunikatu dla duszpasterzy 51-2019, oraz opublikowany na stronie internetowej diecezji.

Łączę serdeczne pozdrowieniami
ks. Waldemar Musioł

Zachęcamy duszpasterzy do umożliwienia wiernym skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w godzinach wieczornych i nocnych w jednym z ostatnich dni Adwentu. Prosimy o zgłaszanie kościołów drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 77 44 32 151.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.