Offcanvas Section

Dzieląc smutek najbliższych zawiadamiamy, że Pan wezwał do wieczności śp. Martę Klemens, l. 91, mamę ks.Piotra Klemensa, proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu Mikulczycach. Pogrzeb śp. Marty odbędzie się w sobotę 2 listopada 2019 r., o godz. 12.30 w kościele św. Anny w Czarnowąsach.
Polecajmy duszę śp. Marty Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Szczęść Boże.
Dzieląc smutek najbliższych zawiadamiamy, że Pan wezwał do wieczności  śp. Michała Domereckiego, l. 70, ojca ks. Dariusza Domereckiego, wikariusza Rzymskokatolickiej Parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Pogrzeb śp. Michała odbędzie się w poniedziałek 28 października 2019 r., o godz. 13.00 w parafii św. Bartłomieja w Suchej w dekanacie Strzelce Opolskie.

Polecajmy duszę śp. Michała Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie zaprasza w dniach 25 listopada (godz. 18.00) - 28 listopada (godz. 13.00) na rekolekcje kapłańskie pt.: «Odnajdywanie się przed Bogiem w Kościele i świecie». Prowadzący, o. Dariusz Kowalczyk SJ, zaproponuje konferencję, osobistą modlitwę, spowiedź, Adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Rekolekcje adresowane są do kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Koszty zakwaterowania w pokoju 1.osobowym z łazienką i pełnym wyżywieniem – 500 zł. Adres ośrodka:

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa.
Zapisy przez stronę internetową: http://www.eccc.pl/programy-i-zapisy/osoby-duchowne/rekolekcje-dla-kaplanow.

Przypomnienie. Przywilej sprawowania we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych trzech Mszy jest ściśle określony:
pierwsza Msza - w intencji ofiarodawcy;
druga Msza – za wszystkich zmarłych,
trzecia Msza - wg intencji Ojca Świętego.  

Prośba Biskupa Opolskiego o modlitwę za chorujących kapłanów.

Biskup Opolski prosi kapłanów, by w nabożeństwach różańcowych oraz w indywidualnej modlitwie polecali wstawiennictwu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych naszych chorujących współbraci kapłanów, pośród nich dziekana WTUO, ks. Radka Chałupniaka.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.