Offcanvas Section

Odeszła do wieczności siostra naszego współbrata ks. Antoniego Gryczana - śp. Julia Gryczan (l.71). Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 30 stycznia 2020 r., o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchym Boże. 

Polecajmy Ją dobremu i miłosiernemu Bogu, a pogrążoną w żałobie Rodzinę Jego Opatrzności. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Odeszła do wieczności mama naszego współbrata ks. Piotra Sadowskiego - śp. Maria Sadowska. Jej pogrzeb odbędzie się w środę, 29 stycznia 2020 r., o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Dziewiętlicach. 

Polecajmy Ją dobremu i miłosiernemu Bogu, a pogrążoną w żałobie Rodzinę Jego Opatrzności. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

23 stycznia 2020 r. odeszła do wieczności mama naszego współbrata ks. Krzysztofa Cieślaka - śp. Helena Cieślak (l. 84). Jej pogrzeb rozpocznie się Eucharystią w poniedziałek, 27 stycznia 2020 r., o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Dominika w Nysie (ul. Głowackiego). 

Polecajmy Ją dobremu i miłosiernemu Bogu, a pogrążoną w żałobie Rodzinę Jego Opatrzności. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Dnia 18 stycznia 2020 r. zmarł ks. Stanislav Lekavý, długoletni rektor Sanktuarium Panny Marie Pomocné «Mariahilf» w Zlatých Horách, znany z wielkiej gościnności i gorliwej posługi także wobec polskich pielgrzymów (w tym z naszej diecezji) odwiedzających to sanktuarium indywidualnie i m.in. podczas jesiennej Pielgrzymki Narodów.  
***
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Stanislava rozpoczną się w sobotę 25 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 Mszą św. w Sanktuarium Panny Marie Pomocné «Mariahilf» w Zlatých Horách. Natępnie trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona do rodzinnej parafii w Josefové, gdzie we wtorek 28 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się ostatnie pożegnanie i odprowadzenie do rodzinnego grobu.
***
Polecajmy śp. ks. Stanislava Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Stanislav, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

20 stycznia 2020 roku zmarł Jan Figurniak, ojciec śp. ks Piotra Figurniaka. Liturgia pogrzebowa odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w kościele Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich.

Módlmy się: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.