Offcanvas Section

Szczęść Boże
Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, zawiadamiamy, że w wieku 70 lat odeszła do Pana śp. Teresa Knieć, matka ks. Łukasza Kniecia, diecezjalnego duszpasterza młodzieży.
Jej pogrzeb odbędzie się w środę 4 grudnia o godz. 11.00 w parafii św. Antoniego w Luboszycach.

Polecajmy duszę śp. Teresy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

29 listopada 2019 r. (piątek) od godz. 15.00 oraz 30 listopada 2019 r. (sobota) od godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim i Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się dzień skupienia dla kapłanów przed Adwentem.

Konferencję w czasie adwentowego dnia skupienia dla kapłanów wygłosi Kazimierz Jarzębski z Ośrodka Terapii Uzależnień "Betania" w Mstowie. Temat konferencji: "Uzależnienia. Zagrożenia i pułapki." Nabożeństwo adoracyjne poprowadzi Ojciec duchowny WMSD w Opolu i penitencjarz katedralny ks. Daniel Leśniak.

Po raz 26. diecezja sosnowiecka zaprasza do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, który odbywa się pod patronatem honorowym ks. bpa Grzegorza Kaszaka. Eliminacje do Festiwalu odbywają się w 34 miastach, także na terenie diecezji opolskiej.

Kapłanów informujemy o możliwości zgłaszania solistów i zespołów z parafii i szkół.

Na stronie www.mfkip.pl trwają zapisy do XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. K. Szwarlika. To największy przegląd kolęd i jeden z największych amatorskich festiwali muzycznych w Europie, gromadzący każdego roku kilkadziesiąt tysięcy osób na radosnym kolędowaniu!

Eliminacje regionalne odbędą się w 34 miejscowościach w Polsce. Na terenie diecezji opolskiej eliminacje odbędą się 7 grudnia w Łambinowicach, 8 grudnia w Dobrodzieniu i 17 grudnia w Raciborzu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 listopada. Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Festiwal przeznaczony jest dla amatorów (w tym uczniów i absolwentów szkół muzycznych I stopnia), którzy ukończyli 6 lat. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty.

Będziński finał Festiwalu, o udział w którym walczą uczestnicy eliminacji, odbędzie się w dniach 9-11 stycznia 2020 r., a Koncert Galowy z ogłoszeniem zwycięzców 12 stycznia 2020 r. o g. 16. Finał Festiwalu będzie transmitowany na żywo w Internecie.

Tegoroczny Festiwal to także konkurs plastyczny na indywidualne lub zbiorowe wykonanie gwiazdy kolędniczej. Najpiękniejsze zostaną nagrodzone i wykorzystane w dekoracji Koncertu Galowego Festiwalu!

Szczegółowe informacje, regulaminy Festiwalu i konkursu plastycznego oraz możliwość zgłoszeń na stronie www.mfkip.pl.

Partnerem Strategicznym Festiwalu jest Polska Spółka Gazownictwa!

 

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, zawiadamiamy, że w wieku 78 lat odeszła do Pana śp. Joanna Rusecka, matka ks. Marka Ruseckiego, wikariusza Parafii Św. Jana Chrzciciela w Raciborzu. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek 15 listopada o godz. 12.00 w kościele pw. św. Piusa X w Rudzie Śląskiej.

Polecajmy duszę śp. Joanny Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.