Offcanvas Section

Zaznaczamy, że daty bierzmowania mogą ulec zmianie ze względu na wciąż trwającą pandemię. Z tego względu zalecamy, aby w ewentualnym ogłaszaniu tych terminów zainteresowanym, zaznaczyć, że nie są to daty ostateczne. 

Dekanat

Biskup

Termin

Prószków

Bp Paweł Stobrawa

15.04. 16.04.20

Biała

Bp Rudolf Pierskała

16.04.20

Paczków

Bp Paweł Stobrawa

18.04.20 (2 miejsca)

Opole-Szczepanowice

Bp Rudolf Pierskała

18.04.20 (2 miejsca)

Niemodlin

Bp ord. Andrzej Czaja

19.04.20 (2 miejsca)

Olesno

Bp Paweł Stobrawa

19.04.20 (2 miejsca)

Kamień Śl.

Bp Rudolf Pierskała

25.04.20 (2 miejsca)

Leśnica

Bp ord. Andrzej Czaja

25.04.20 (2 miejsca)

Grodków

Bp Rudolf Pierskała

26.04.20

Siołkowice

Bp Paweł Stobrawa

27.04. – 28.04.20 (3 miejsca)

Łany

Bp ord. Andrzej Czaja

29.04.20

Prudnik

Bp Paweł Stobrawa

29.04. – 30.04.20 (3 miejsca)

Ujazd

Bp ord. Andrzej Czaja

4.05.20.(2 miejsca)

Zagwiździe

Bp ord. Andrzej Czaja

5.05.20 (2 miejsca)

Strzelce Op.

Bp Rudolf Pierskała

5.05. – 6.05.20 (4 miejsca)

Racibórz

Bp ord. Andrzej Czaja

6.05. – 7.05.20 (4 miejsca)

Kluczbork

Bp ord. Andrzej Czaja

9.05.20 (2 miejsca)

Pietrowice W.

Bp Rudolf Pierskała

9.05.20 (2 miejsca)

Opole

Bp Rudolf Pierskała

8.05. oraz 10.05. – 12.05.20

(5 miejsc)

Skoroszyce

Bp Paweł Stobrawa

10.05.20 (2 miejsca)

Kietrz

Bp Paweł Stobrawa

11.05.20 (2 miejsca)

Głogówek

Bp ord. Andrzej Czaja

12.05.20 (2 miejsca)

 Ozimek

Bp Rudolf Pierskała

13.05. – 14.05.20 (3 miejsca)

Głuchołazy

Bp Rudolf Pierskała

16.05.20 (2 miejsca)

Gościęcin

Bp Paweł Stobrawa

16.05.20 (2 miejsca)

Dobrodzień

Bp Rudolf Pierskała

18.05.20 (2 miejsca)

Branice

Bp Rudolf Pierskała

19.05.20

Tworków

Bp Paweł Stobrawa

19.05. – 20.05.20 (3 miejsca)

Kędzierzyn

Bp Paweł Stobrawa

21.05. – 22.05.20 (4 miejsca)

Krapkowice

Bp Rudolf Pierskała

21.05. – 22.05.20 (3 miejsca)

Głubczyce

Bp ord. Andrzej Czaja

23.05.20 (g. 15.00)

Koźle

Bp Paweł Stobrawa

23.05.20 (2 miejsca)

Nysa

Bp Paweł Stobrawa

24.05.20 (2 miejsca)

Zawadzkie

Bp ord. Andrzej Czaja

25.05.20 (2 miejsca)

Gorzów Śl.

Bp ord. Andrzej Czaja

27.05.20 (2 miejsca)

Otmuchów

Bp ord. Andrzej Czaja

28.05.20 (2 miejsca)

10 stycznia 2020 r. odeszła do wieczności mama naszego współbrata ks. Grzegorza Poźniaka - śp. Urszula Poźniak-Łakomiec. Jej pogrzeb rozpocznie się Eucharystią we wtorek, 14 stycznia 2020 r., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Głubczycach. Przed Mszą św., o godz. 10.30, w kościele przy trumnie zostanie odmówiony różaniec. Polecajmy Ją dobremu i miłosiernemu Bogu, a pogrążoną w żałobie Rodzinę Jego Opatrzności. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-6 lutego (wtorek-czwartek) odbędą się obowiązkowe szkolenia w zakresie zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji opolskiej w związku z publikacją dokumentu na ten temat. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych pracujących w naszej diecezji. Harmonogram spotkań: wtorek – 4 lutego o g. 13.30 w klasztorze Annuntiata w Raciborzu, środa – 5 lutego o g. 13.30 w auli nad kościołem seminaryjno-akademickim w Opolu, czwartek – 6 lutego o g.13.30 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie

Spotkania w semestrze II - 2020 r.

 • 4 marca 

  9.45 – 11.15 Ks. Bp Paweł Stobrawa: Kanoniczna wizytacja parafii.

  11.30 – 13.00 Ks. Waldemar Przyklenk: Kancelaria parafialna i prowadzenie ksiąg metrykalnych.


 • 18 marca

  9.45 – 11.15 Ks. prof. dr hab. Erwin Mateja: Liturgia w parafii. Aktualności liturgiczne.

  11.30 – 13.00 Ks. dr Piotr Tarlinski: Duszpasterstwo mniejszości narodowych.


 • 1 kwietnia 

  9.45 – 11.15 Ks. Waldemar Musioł: Świeccy u boku proboszcza w parafii.

  11.30 – 13.00 Ks. Michał Mańka: Duszpasterstwo ludzi chorych i ich rodzin. Problematyka transplantologii (zajęcia w szpitalu WCM w Opolu, przy ul.. Witosa).


 • 29 kwietnia 

  9.45 – 11.15 Ks. dr hab. Jerzy Kostorz: Spotkanie z referatem Wydziału Katechetycznego.

  11.15-13.00 Ks.Ginter Żmuda: Kwestie finansowe w zarządzaniu parafią.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.