Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

         

       W roku 2010 minie 30 lat od chwili, kiedy pierwsi misjonarze z naszej diecezji wyjechali do pracy misyjnej. Pierwszym był ks. Kazimierz Kowal, który w roku 1980 wyjechał na misje do Argentyny. W tym samym roku do Brukseli, na kurs języka francuskiego, udało się pięciu innych księży z Opolszczyzny, którzy rok później rozpoczęli pracę misjonarską w afrykańskim Togo. Byli to: Jan Chodura, Kazimierz Czajka, Piotr Warzecha, Jan Piontek oraz Kazimierz Balak. Z tej okazji w zakładce – Artykuły, homilie, wywiady – można znaleźć artykuł na temat historii Kościoła w Togo zatytułowany: "Z przeszłości i teraźniejszości Kościoła Katolickiego w Togo".  Zapraszamy do lektury.
 
 
        W październiku 2005 roku objąłem parafię pw. św. Antoniego z Padwy w Tchambie, w środowisku zdominowanym przez Islam. Do parafii należy także prawie 20 wiosek w buszu, oddalonych często kilkadziesiąt kilometrów od misji. W pracy na parafii pomaga mi wikary togijczyk. Do dyspozycji mieliśmy tylko jeden samochód, który niestety po 10-letniej eksploatacji nie nadawał się już praktycznie do regularnego użytku. A w perspektywie mamy: budowę kościoła we wiosce Affem Kabye, remont kaplicy w Kutchoni, budowę sierocinca i wiele innych inwestycji. Tak jak na każdej misji, samochód jest nieodzowny do pracy misyjnej.
       Na początku marca Miva Polska – agenda Komisji Episkopatu d.s. Misji oraz Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej wpłacili razem 12.000€ na konto BEGECA w Niemczech (Organizacja zajmująca się środkami transportu dla Kościoła). Potrzeba było jeszcze uzupełnić powyższą sumę, wpłacając 1.300€ udziału własnego i 860 000F CFA = ok. 1300€ (opłaty portowe i rejestracja w Togo).
       Widząc naglącą potrzebę, projekt został natychmiast zrealizowany i 11 maja 2009 roku w Lomé otrzymałem kluczyki nowego samochodu półterenowego pick-up Toyota Hilux (podwójna kabina wraz z klimatyzacją). Niestety nasz stary samochód klimatyzacji nie miał, dawało się to odczuć na co dzień na bezdrożach w kurzu pod upalnym słońcem Afryki.
       Osobiście, ale także cała parafia, składa niezmierne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie szczędzili ofiar, by samochód nam pomagał w pracy ewangelizacyjnej na afrykańskiej ziemi. Niech święty Krzysztof wstawia się za wszystkimi kierowcami, którzy są solidarni z misjonarzami i nie szczędzą przysłowiowego grosika za bezpiecznie przejechany kilometr.
       W każdą pierwszą sobotę miesiąca modlimy się i odprawiana jest Msza święta za wszystkich ofiarodawców naszego samochodu.
 
 Niech Bóg Wam błogosławi – ks. Robert Dura FD
 

 

Dnia 18 października będziemy obchodzić Światowy Dzień Misji inaczej zwany Niedzielą Misyjną, który w Polsce przedłużony jest na cały najbliższy tydzień. Dni te są wołaniem, aby dar Ewangelii dotarł do wszystkich ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Tydzień Misyjny jest okazją do modlitwy w intencji tych, którzy czekają na Dobrą Nowinę i tych, którzy są posłani przez Kościół jako misjonarze i misjonarki.
Misje są sprawą wiary i dotyczą wszystkich ochrzczonych, zatem obowiązek współpracy misyjnej jest powszechny. W tegorocznym Orędziu Misyjnym Papież Benedykt XVI pisze, że: „Rozmach misyjny był zawsze oznaką żywotności naszych Kościołów. Potrzeba jednakże potwierdzać na nowo, że ewangelizacja jest dziełem Ducha i że zanim jeszcze stanie się działaniem, jest ona świadectwem i promieniowaniem światła Chrystusa ze strony Kościoła lokalnego, który posyła swoich misjonarzy i misjonarki, by szli dalej, poza jego granice”.
Niech każdy dzień Tygodnia Misyjnego będzie ubogacony treściami misyjnymi, które m.in. można znaleźć w „Misyjnych Materiałach Liturgicznych”, w tym roku zatytułowanych, „Aby mieli życie”.
Pamiętajmy w tych dniach (i nie tylko) zwłaszcza o misjonarzach z naszej diecezji, którzy na trzech kontynentach głoszą Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie znają.
       

        Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogliśmy zrealizować wiele projektów misyjnych naszych misjonarzy. Pieniądze pochodzą głównie z kolędowania misyjnego oraz akcji św. Krzysztofa. W bieżącym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz wielu niezbędnych potrzeb (kopanie studni, bieżąca pomoc potrzebującym, zakup rowerów dla katechistów i lekarstw dla chorych), nasz Fundusz we współpracy z MIVA Polska sfinansował zakup dwóch samochodów dla misjonarzy pracujących w Togo: Zygmunta Piontka oraz Roberta Dury. W fazie realizacji jest także zakup samochodu dla naszego misjonarza Jana Piontka, pracującego w Togo od roku 1981.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.