Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich przyjaciół misji ze słonecznej Boliwii.
Chciałabym, choć trochę, przybliżyć państwu nową placówkę misyjną, jak i zakres moich obowiązków.
Pracuję i mieszkam w domu dziecka o wdzięcznej nazwie Nadzieja. Jest to katolicki ośrodek wychowawczy prowadzony przez polskie siostry zakonne, serafitki. Jest to dom dla dzieci, których rodzice znajdują się w Palmasola, tak nazywa się największe więzienie w Boliwii, jak również jest to dom dla dzieci porzuconych przez rodziny i dla dzieci, które zostały odebrane rodzicom, którzy się nad nimi znęcali fizycznie.
Najmłodsza nasza mieszkanka ma 3 lata, a najstarsza 15-cie. Większość dzieci to rodzeństwo, nawet pięcioosobowe; bardzo interesujące jest obserwowanie jak się wobec siebie zachowują; jedni opiekuńczo, inni zaś zupełnie obojętnie bądź agresywne...wynika to zapewne z przeżyć jakie mają za sobą i niezdolności do komunikowania swoich uczuć  i potrzeb.
Pracuje jako jedna z dwunastu wychowawczyń, jestem wśród nich jedynym obcokrajowcem, co ma swoje plusy i minusy.
Dzieci podzielone są na trzy grupy: chłopców w wieku szkolnym, dziewczynki w wieku szkolnym oraz trzecia grupa maluszków w wieku przedszkolnym. Z każdą grupą pracuje po czterech wychowawców na zmianach, dzieci mają opiekę całą dobę, w nocy również.
Ja pracuje z grupą chłopców. Jest ich trzynastu, ale czasem mam wrażenie jakby ich było pięćdziesięciu :P Najmłodsi mają po siedem lat, a dwóch najstarszych chłopaków ma 12 i 13 lat, czasami pomagają ogarnąć tych młodszych ;) Moja praca polega na realizacji planu dnia, którego część akurat wypada w czasie mojej zmiany z dziećmi. W praktyce jednak jestem dla nich jak mama, która ma na uwadze  przede wszystkim ich dobro, bezpieczeństwo i edukacje. Często rozmawiamy o Biblii i o Panu Bogu, o Maryi, o stworzeniu świata; mają dużo pytań i wątpliwości; element religii, różnych wyznań, jest mocno obecny w Boliwii, jak i w innych krajach Ameryki Południowej, z każdej strony słyszy się różne teorie na temat końca świata i osoby Pana Jezusa; razem z siostrami staramy się wychowywać dzieci, znajdujące się pod nasza opieką, w duchu katolickim i tłumaczyć im jak podchodzić do różnych rewelacji i dziwnych teorii religijnych, które tutaj krążą...
Nie będę ukrywać, że jest to trudna i wymagająca dużej siły, i cierpliwości, praca. Moi podopieczni zostali mocno doświadczeni przez życie; często skrzywdzeni przez swoich najbliższych i to już na samym początku swojej drogi życiowej...to stygmatyzuj na całe życie, powodując chroniczny brak zaufania do dorosłego. Ja to sobie przynajmniej tak  tłumaczę, kiedy ich skrajne zachowanie, i reakcje, są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Oczywiste jest, że jak każde dziecko pragną miłości, uwagi, akceptacji, ale manifestują te potrzeby w bardzo niewłaściwy sposób...Większość naszych dzieci potrzebuje ciągłej terapii, a u nas pracuje tylko jeden psycholog  i w dodatku na pół etatu. Bardzo dużo je kosztuje odrabianie lekcji, wszyscy mają deficyty uwagi, nie potrafią się skupić, kilku chłopców ma adhd, jeden jest dyslektykiem i ma ogromne problemy z czytaniem, pomimo swoich 11 lat, co powoduje u niego silną frustracje, a co za tym idzie agresję wobec otoczenia...
Chłopcy są jednak bardzo chętni do nauki języków obcych! Już znają Aniele Boży, a obecnie trwa nauka Zdrowaś Maryjo po polsku :D
Jeden z chłopców bardzo lubi, i często śpiewa, pieśni kościelne; trochę sobie z niego żartuje, że powinien zostać księdzem, bo brakuje powołań w Boliwii, ale ostatnio, zainspirowana książką: "Franciszkanin z SS" ( którą nota bene gorąco polecam przeczytać), postanowiłam się codziennie modlić za niego, aby został kapłanem i bardzo gorąco zachęcam również państwa do tego. Chłopiec nazywa się Jose, czyli Józef po polsku, i ma 9 lat. Mieszka u nas razem ze swoimi trzema siostrami.
Zawsze kiedy mam wolną chwilę odwiedzam najmłodsze szkraby, są przekochane :D Silna potrzeba kochania objawia się u nich tym, że jak się je przytula to potrafią się tak wczepić w człowiek, że się często dziwię, skąd w tym małym ciałku tyle siły...To właśnie dzieci z tej grupy mają największe szanse na adopcje czyli na normalny dom, ale to też jest rzadkość w Boliwii.
Każdego poranka proszę Boga, aby dopomagał mi w mojej misji, aby mi "podpowiadał" jak postępować z moimi podopiecznymi. To są dobre dzieci, tylko bardzo skrzywdzone...
Na końcu mojego listu dziękuję z całego serca wszystkim, którzy modlą się za mnie, jak i za wszystkich misjonarzy i misjonarki, proszę, nie ustawajcie w modlitwie za nas jak i za Kościół Misyjny.
Niech Pan z Serca Błogosławi

Małgorzata Siwiec
misjonarka świecka

Boliwia062
Boliwia067
Boliwia065
Boliwia066
Boliwia064
Boliwia063
Boliwia061

list05191
list05192
list05193

W niedzielę Bożego Miłosierdzia 28 kwietnia 2019 r. podczas Mszy odpustowej ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie misjonarze różnych diecezji otrzymali krzyże misyjne z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio oraz zostali posłani do pracy misyjnej w różnych miejscach na świecie. Było to zwieńczenie dziewięciomiesięcznego kursu w Centrum Formacji Misyjnej przygotowującego do wyjazdu i pracy na misjach. Tegoroczna uroczystość wręczenia krzyży odbyła się po raz czterdziesty. Pierwszy raz krzyże misyjne wręczył Jan Paweł II podczas jego pielgrzymki do Polski i wizyty w Gnieźnie.

Krzyże misyjne otrzymało 11 osób – księża, siostry zakonne i osoby świeckie m.in. p. Barbara Kubicka z diecezji opolskiej, która w najbliższym czasie uda się do pracy misyjnej do Boliwi.

Życzymy Jej błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Św. aby mogła owocnie głosić Ewangelię Chrystusową w Ameryce Południowej.

gniezno20193
gniezno20192
gniezno20191
gniezno20191

Zmartwychwstał Pan, śmierć nie mogła zwyciężyć Tego, który jest Życiem, żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, abyśmy i my zmartwychwstali i żyli z Bogiem w wiecznej szczęśliwości.
Z Wielkanocnym pozdrowieniem, pamięcią w modlitwie i wdzięcznością za wspieranie misji.

Duszpasterze Referatu Misyjnego

Opole, 21 kwietnia 2019

3 marca 2019 roku w kościele parafialnym św. Jacka w Opolu - Kolonii Gosławickiej miało miejsce uroczyste nałożenie krzyża misyjnego i posłanie do pracy misyjnej w Republice Środkowoafrykańskiej p. Moniki Jamer – świeckiej misjonarki Kombonianki. Mszy św. przewodniczył ks. Bp Andrzej Czaja, Ordynariusz diecezji opolskiej. W koncelebrze brali udzial: ks. Henryk Pocześniok – Prezes Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej oraz Misjonarze Kombonianie: o. Tomasz Marek, o. Theotime Akpako, oraz o. Maciej Miąsik. Nad wznioslym przebiegiem Euchartystii czuwali gospodarze parafii: ks. proboszcz Hubert Chudoba, ks. wikariusz Krzysztof Drzewiecki oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. Klerycy z Wyższego Miedzydiecezjalnego Seminarium w Opolu: Damian Sklorz oraz Marcin Jaśkowski zadbali o Liturgię Słowa Bożego, natomiast grupa formacyjna Świeckich Misjonarzy Kombonianow poprowadziła śpiew. We mszy św. uczestniczyli także rodzice i najbliższa rodzina misjonarki oraz grono przyjaciół i znajomych, zwłaszcza z ruchu Świeckich Misjonarzy Kombonianów. P. Monika juz pod koniec marca wyjedzie najpierw na dwumiesięczny kurs języka francuskiego do Demokratycznej Republiki Konga, a następnie na miejsce swojej posługi misyjnej do Republiki Środkowoafrykańskiej. Należy dodać, że nie jest to pierwszy wyjazd p. Moniki do Afryki. W niedalekiej przeszłości dwa razy pracowała jako wolontariuszka w Kenii.

Naszej misjonarce, pani Monice Jamer, życzymy błogosławieństwa Bożego w trudnej choć pieknej pracy misyjnej w Afryce.

Mon0320191
Mon0320192
Mon0320193
Mon0320194

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.