Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

3 marca 2019 roku w kościele parafialnym św. Jacka w Opolu - Kolonii Gosławickiej miało miejsce uroczyste nałożenie krzyża misyjnego i posłanie do pracy misyjnej w Republice Środkowoafrykańskiej p. Moniki Jamer – świeckiej misjonarki Kombonianki. Mszy św. przewodniczył ks. Bp Andrzej Czaja, Ordynariusz diecezji opolskiej. W koncelebrze brali udzial: ks. Henryk Pocześniok – Prezes Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej oraz Misjonarze Kombonianie: o. Tomasz Marek, o. Theotime Akpako, oraz o. Maciej Miąsik. Nad wznioslym przebiegiem Euchartystii czuwali gospodarze parafii: ks. proboszcz Hubert Chudoba, ks. wikariusz Krzysztof Drzewiecki oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. Klerycy z Wyższego Miedzydiecezjalnego Seminarium w Opolu: Damian Sklorz oraz Marcin Jaśkowski zadbali o Liturgię Słowa Bożego, natomiast grupa formacyjna Świeckich Misjonarzy Kombonianow poprowadziła śpiew. We mszy św. uczestniczyli także rodzice i najbliższa rodzina misjonarki oraz grono przyjaciół i znajomych, zwłaszcza z ruchu Świeckich Misjonarzy Kombonianów. P. Monika juz pod koniec marca wyjedzie najpierw na dwumiesięczny kurs języka francuskiego do Demokratycznej Republiki Konga, a następnie na miejsce swojej posługi misyjnej do Republiki Środkowoafrykańskiej. Należy dodać, że nie jest to pierwszy wyjazd p. Moniki do Afryki. W niedalekiej przeszłości dwa razy pracowała jako wolontariuszka w Kenii.

Naszej misjonarce, pani Monice Jamer, życzymy błogosławieństwa Bożego w trudnej choć pieknej pracy misyjnej w Afryce.

Mon0320191
Mon0320192
Mon0320193
Mon0320194

Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej zaprasza na wiosenne spotkania misyjne. Zaproszenie to kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach: kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu. Kolejne spotkania odbędą się według następującego porządku: 23 marca 2019 r. (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych) i 30 marca 2019 r. (sobota) – Nysa (bazylika). Początek spotkań o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.

 
Kilka słów o przyjeździe do Papui - Nowej Gwinei
 
14 stycznia 2019 r. po długim oczekiwaniu na pozwolenie pracy w duszpasterstwie w PNG oraz na wizę, wyruszyłem w daleką drogę. Lot, który rozpoczął się w Warszawie trwał ponad 30 godzin - jego trasa to: Doha - Singapur - Port Moresby - Wewak.
Do Wewak dotarłem 16 stycznia w południe. Na lotnisku przywitał mnie Ks. Bp Józef Roszyński SVD wraz z księżmi z Diecezji, w której podejmę misyjną pracę.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.