Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z wielką radością pragnę poinformować o dokonaniu zakupu samochodu terenowego do pracy misyjnej w parafiach Dagua i But – Diecezja Wewak, Papua – Nowa Gwinea. Dzięki FUNDUSZOWI POMOCY MISJONARZOM DIECEZJI OPOLSKIEJ i MIVA POLSKA ten projekt został zrealizowany.

Cała treść artykułu dostępna jest poniżej

Attachments:
Download this file (sobotta_podziekowanie.pdf)Podziękowanie za samochód ks. Sobotta[Podziękowanie za samochód ks. Sobotta]780 kB

Nowy samochód na misji w Affem Kabyé.


Dziś rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Po raz kolejny Miva Polska zaprasza kierowców aby podziękowali za szczęśliwie przejechane kilometry, a w ramach podziękowania podarowali swój grosz na środki transportu dla misjonarzy.
Dziś rozpoczyna się nasza radość za nowy samochód terenowy toyota - autobus i towarówka w jednym. Nowy samochód pomoże dotrzeć do wszystkich zakamarków parafii i zapewni kontakt z ludźmi, sprawi, że będziemy obecni.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom diecezji opolskiej i modlimy się za wszystkich kierowców i podróżujących misjonarzy na całym świecie.

 

 

      Przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego w niezwyczajnych okolicznościach. Jesteśmy niejako podobni do uczniów, którzy wędrując do Emaus, przeżywali niepokój i niepewność. I wtedy przyłączył się do nich Zmartwychwstały. Nie poznali Go, ponieważ byli zbytnio przybici wydarzeniami Wielkiego Piątku. Ich wspomnienia zdominował mrok Golgoty. Ich oczy były na uwięzi zrodzonej z dramatu, w którego centrum stanął krzyż. Ich sercom brakowało wiary.

      Smutna i trudna rzeczywistość potrafi pozbawić nadziei, sprawić, że przestanie dostrzegać coś więcej, niż tylko niedogodności i braki. Jednak Chrystus nie zostawił w opuszczeniu swoich uczniów. Dołączył do nich ze słowem umocnienia i pociechy. Połamał dla nich Chleb, który odradza. Gospoda w Emaus stała się dla nich miejscem odnalezienia nadziei.

      Przeżywając Święta Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy wszystkim nadziei, która pomoże przezwyciężyć wszelkie lęki i niepokoje. Niech Chrystus umacnia Was swoim pokojem, swą łaską i błogosławieństwem, pomnaża siły, obdarza radością i zdrowiem. Niech światło poranka wielkanocnego na trwale zajaśnieje w Waszych sercach i opromienia posługę miłosierdzia w Kościele i świecie.

 

Duszpasterze Wydziału Misyjnego

 

     Wzorem lat ubiegłych, duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne spotkania misyjne. Zaproszenie kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu).

Spotkania odbędą się:

29.02.2020 (sobota) – Opole (parafia św. Piotra i Pawła)

07.03.2020 (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych)

21.03.2020 (sobota) – Racibórz (klasztor Annuntiata, ul. Starowiejska 152)

28.03.2020 (sobota) – Nysa (katedra)

 

Początek spotkań o godz. 10.oo, zakończenie ok. 13.3o

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.