Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

19 października 2019 r. w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach Raciborskich odbył się II Metropolitalny Kongres Misyjny. Spotkało się około 500 osób, członków z kilkudziesięciu kół, ognisk misyjnych i grup przyjaciół misji z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej i opolskiej.

Przed mszą św. odbyły się spotkania formacyjne w poszczególnych grupach wiekowych (dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych).

Eucharystii przewodniczył abp metropolita Wiktor Skworc, a homilię wygłosił pomocniczy bp gliwicki Andrzej Iwanecki. Mszę św. koncelebrował także pomocniczy bp katowicki Grzegorz Olszowski oraz kilkunastu kapłanów zarówno zaangażowanych w dzieło misyjne diecezji katowickiej, opolskiej i gliwickiej, jak i kilku misjonarzy.

Najważniejszym dziełem misyjnym jest modlitwa – mówił do zebranych w Rudach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. – Trzeba się modlić za misjonarzy, w intencji misji. Ta modlitwa jest ogromnie ważna. A jeżeli przybiera ona formę modlitwy różańcowej, to jest szczególnie miła Boga, bo wtedy razem z nami modli się Ta, która jest pierwszą misjonarką, Matka Jezusa Chrystusa – dodał.

W homilii bp Iwanecki również podkreślał, że centrum działalności misyjnej jest modlitwa: Często bywa tak, że gdy myślimy o niedzieli misyjnej, to spotykamy się z misjonarzem, który akurat jest w Polsce. On przyjeżdża do parafii. Mówi homilię, pokazuje zdjęcia czy film. Przywozi rzeczy z Afryki czy Ameryki Południowej. Wierni kupują książki lub różańce. Po tym wszystkim misjonarz wyjeżdża i wszyscy w parafii uważają, że akcja misyjna zakończyła się sukcesem – powiedział – A w istocie najważniejsza jest modlitwa. Jeżeli ta akcja misyjna zaowocuje modlitwą, to wtedy będzie sukcesem – dodał bp Iwanecki.

Na zakończenie Eucharystii osoby szczególnie zaangażowane w Papieskie Dzieła Misyjne z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej oraz opolskiej otrzymały specjalne dyplomy.

Po mszy św. był czas na posiłek. Na stoiskach misyjnych można było zaopatrzyć się w literaturę misyjną, dewocjonalia, biżuterię i wyroby z krajów misyjnych.

Oprawę muzyczną podczas Eucharystii oraz w czasie posiłku, zapewnił zespół Belle Co z Ujazdu. Na organach grał Piotr Golombek - organista z Chechła.

Wielkie wrażenie na uczestnikach wywarło świadectwo pochodzącego z Togo, kleryka II roku seminarium w Opolu, Romualda Mozou.

Na zakończenie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia w językach: polskim, francuskim, hiszpańskim, angielskim oraz kabye.

 

(Więcej zdjęć na stronie diecezji katowickiej: https://archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/904-rudy-ii-metropolitalny-kongres-misyjny)

Link do artykułu Radia Doxa

 

 

 

 

5 października 2019 roku w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie Niemodlińskiej miało miejsce uroczyste nałożenie krzyża misyjnego i posłanie do pracy misyjnej w Zambii p. Kamili Tomczewskiej – wolontariuszki świeckiej. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej. W koncelebrze brał udział miejscowy proboszcz, ks. Marcin Bonk, delegat biskupa ds. misji, ks. Stanisław Klein oraz wieloletni misjonarz na Mauritiusie, ks. Tadeusz Lewicki. W liturgii mszy św. brał udział diakon Czesław Cebulla. We Mszy św. uczestniczyła także najbliższa rodzina misjonarki oraz grono przyjaciół i znajomych. Pani Kamila wyjedzie na miejsce swojej posługi misyjnej do Zambii 17 października.

Duszpasterstwo misyjne życzy p. Kamili błogosławieństwa Bożego i wiele zapału i sił w przyszłej pracy misyjnej na Czarnym Lądzie.

(Więcej można przeczytać; https://opole.gosc.pl/doc/5899410.Ratuj-zycie-ktore-Bog-daje-ludziom-w-Zambii)

 

W październiku 2019 w całym Kościele Powszechnym obchodzimy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Jego mottem są słowa: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie.

Papież Franciszek chce, by ten czas przyczynił się do rozbudzenia świadomości misyjnej i podjęcia z nowym zaangażowaniem misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Pragnieniem Papieża jest skierowanie myśli i serca wszystkich wiernych na głoszenie Ewangelii.

Każdy z nas, na mocy chrztu św., jest zaproszony do głoszenia Ewangelii. Czynimy to przez świadectwo naszego życia, które innym ukazuje Chrystusa. Nasze głoszenie Ewangelii to także realne zaangażowanie w misje poprzez modlitwę i ofiarę.

Ojciec św. pragnie, by Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był przeżywany poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem (Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa osobista i wspólnotowa), czerpanie ze świadectwa świętych - misjonarzy i męczenników, pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji.

Nawiązując do ostatniego Listu Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Opolski zobowiązuje wszystkich duszpasterzy naszej diecezji do uwzględnienia w parafialnym planie duszpasterskim Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Wyrazem przeżywania tego szczególnego czasu w życiu parafii mogą być: wzbudzanie intencji misyjnych podczas Mszy św. i nabożeństw, zwłaszcza różańcowych; modlitwa za misjonarzy, szczególnie naszych opolskich fideidonistów; modlitwa, zwłaszcza w Tygodniu Misyjnym, o ducha misyjnego i o nowe powołania spośród księży, osób konsekrowanych i świeckich (stosowne materiały duszpasterskie zostały przekazane do parafii); organizowanie spotkań z misjonarzami z okazją do dawania świadectwa; uwzględnienie tematu misji w przepowiadaniu niedzielnym oraz w katechezie parafialnej (m.in. w ramach przygotowania do bierzmowania i katechezie dorosłych). Ponadto w ramach ogłoszeń duszpasterskich należy zaprosić parafian na rejonowe spotkania misyjne. 

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, Duszpasterstwo Misyjne naszej diecezji wraz z diecezją gliwicką i katowicką, zaprasza na Metropolitalny Kongres Misyjny, który odbędzie się 19 października br. w Rudach Raciborskich. Poniżej zamieszczamy jego program:

Godz. 9:00 – przyjazd i rejestracja uczestników

Godz. 10:00 – Przywitanie wszystkich w bazylice

Godz. 10:15 – udział w stacjach:

– dla dorosłych – bazylika

– dla dzieci – teren wokół klasztoru

– dla młodzieży – teren wokół klasztoru

Godz. 11:15 – Promocja inicjatywy misyjnej Adomis

Godz. 11:45 – spotkanie wszystkich w bazylice – świadectwo kleryka Romualda Mozou z Togo

Godz. 12:15 – Uroczysta Msza św. z udziałem biskupów poszczególnych diecezji. Po Eucharystii rozdanie dyplomów dla najbardziej zasłużonych osób w dzieło misyjne

Godz. 14:45 – posiłek oraz koncert zespołu Belle Co z Ujazdu

Godz. 15:45 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

Godz. 16:15 – rozesłanie

Wzorem lat ubiegłych, duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na jesienne spotkania misyjne. Zaproszenie kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu).

Spotkania odbędą się:

28.09.2019 (sobota) – Nysa (katedra)

05.10.2019 (sobota) – Opole (parafia św. Piotra i Pawła)

12.10.2019 (sobota) – Racibórz (klasztor Annuntiata, ul. Starowiejska 152)

26.10.2019 (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych)

28 czerwca 2019 roku w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Lublińcu miało miejsce uroczyste nałożenie krzyża misyjnego i posłanie do pracy misyjnej w Boliwii p. Barbary Kubickiej – misjonarki świeckiej. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej. W koncelebrze brało udział wielu zaproszonych kapłanów, wśród nich ks. Henryk Pocześniok – Prezes Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej. Nad uroczystym przebiegiem Eucharystii czuwali gospodarze parafii: o. proboszcz Waldemar Janecki OMI, wikariusze o. Krzysztof Wolnik OMI oraz o. Adam Hetman OMI oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. We Mszy św. uczestniczyli także rodzice i najbliższa rodzina misjonarki oraz grono przyjaciół i znajomych. Wśród gości nie zabrakło także misjonarzy, którzy na co dzień pracują w Boliwii. P. Barbara na przełomie sierpnia i września wyjedzie na miejsce swojej posługi misyjnej do Concepción w Boliwii.

Duszpasterstwo misyjne życzy p. Barbarze błogosławieństwa Bożego i wiele zapału i sił w przyszłej pracy misyjnej w Boliwii.

Lubliniecposl4
Lubliniecposl3
Lubliniecposl2
Lubliniecposl1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.