Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 85 lat zmarła śp. Agnieszka Jaskóła, matka ks. Waldemara Jaskóły.
Uroczystości pogrzebowe śp. Agnieszki odbędą się w czwartek 23 czerwca 2022 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy o godz. 14.00.
Polecajmy śp. Agnieszkę  Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…
 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 77 lat zmarł śp. Marian Szczytowski, ojciec o. Ignacego Szczytowskiego OFM, proboszcza parafii św. Paschalisa w Raciborzu-Płoniach w dekanacie Racibórz.

Uroczystości pogrzebowe śp. Mariana odbędą się we wtorek 31 maja 2022 r. w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12:00 w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich przy ul. Kłodzkiej 63, a ceremonia pogrzebowa o godz. 13:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Polnej.

Rodzina zmarłego zaprasza kapłanów po pogrzebie na obiad do klasztoru Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

Polecajmy śp. Mariana  Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Biskup opolski Andrzej Czaja, na mocy zgody Stolicy Apostolskiej, udziela księżom proboszczom i administratorom prawa do kwadrynacji na Mszę św. sprawowaną w katedrze opolskiej w czasie dekanalnej pielgrzymki z okazji jubileuszu diecezji.

Zmarła śp. Maria Penkalla, l. 89, matka śp. ks. Martina Penkalli (posługiwał w diecezji Eichstätt w Niemczech). Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę 14 maja br. o godz. 10.00 w Zabrzu-Rokitnicy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po przerwie spowodowanej epidemią, Kapłańskie Emaus odbędzie się w środę 27 kwietnia 2022 r. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Malni. Do udziału w nim Ksiądz Biskup zaprasza wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Uroczysta Eucharystia będzie sprawowana o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.