Offcanvas Section

Dzieląc smutek naszego współbrata i jego bliskich, zawiadamiamy, że Pan wezwał do wieczności śp. Janinę Ołdak, mamę ks. Mariusza Ołdaka. 
Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek 25 lutego br. w parafii św. Piusa X i św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu (Blachowania) o godz. 10.00. 

Polecajmy duszę śp. Janiny Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Ze smutkiem przekazujemy wiadomość, że do wieczności odszedł śp. Werner Czech (l. 80), ojciec ks. Zygmunta Czecha, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy.
Pogrzeb śp. Wernera odbędzie się w środę 19 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Raszowej (dek. Ozimek).

Polecajmy śp. Wernera Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Dnia 7 lutego zmarł śp. Jan Benedik, ojciec ks. Bogdana Benedika.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek 11 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w parafii Narodzenia NMP w Gliwicach-Bojkowie. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

Dzieląc smutek naszego współbrata i jego bliskich, zawiadamiamy, że Pan wezwał do wieczności śp. Adelajdę Ziaja, matkę ks. Krystiana Ziai, proboszcza parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Chrząszczycach w dekanacie Prószków.
Jej pogrzeb odbędzie się w Niemczech.

Polecajmy duszę śp. Adelajdy Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Biskup Opolski serdecznie zaprasza wszystkich kapłanów diecezji opolskiej na dzień skupienia przed Wielkim Postem. Odbędzie się on w piątek 21 lutego o godz. 15.00 oraz w sobotę 22 lutego o godz. 10.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu (ul. Drzymały 1a). 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.