Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 21 kwietnia w wieku 72 lat zmarł śp. Lucjan Szczeciński, ojciec ks. Tomasza Szczecińskiego, diecezjalnego egzorcysty.

Uroczystości pogrzebowe śp. Lucjana odbędą się w poniedziałek 25 kwietnia br. o godz. 13.00 w kościele św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi. (Nastąpiła zmiana miejsca sprawowania Mszy św. pogrzebowej).

Polecajmy śp. Lucjana Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie… 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 77 lat zmarła śp. Elżbieta Golba, mama ks. Jana Golby, proboszcza parafii Narodzenia NMP w Kościeliskach.

Uroczystości pogrzebowe śp. Elżbiety odbędą się w czwartek, 21 kwietnia br. o godz. 12.00 w kościele cmentarnym pw. św. Anny w Opolu-Czarnowąsach.

Polecajmy śp. Elżbietę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

 

Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z Biskupami Pomocniczymi zapraszają wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ministrantów oraz członków scholi parafialnych na Mszę św. Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich i poświęceniem Olejów Świętych. Msza św. rozpocznie się o godz. 9.30 w katedrze opolskiej. W czasie tej Eucharystii Biskup Opolski zainauguruje obchody jubileuszu 50-lecia diecezji opolskiej. Oleje dla dekanatów będzie można odebrać po Mszy Krzyżma w Domu Katechetycznym przy katedrze, gdzie będzie również zaaranżowana zakrystia dla księży.

Duszpasterstwo Niepokalanego Serca NMP w Świerklach ma do przekazania ławki z kościoła.
Są to ławki długości 20 sztuk około 300cm i 2 sztuki ok 250cm. Ławki są tapicerowane.
Ławki będą demontowane w najbliższych 3 tygodniach (do 3 kwietnia), ewentualnie możemy je przechować maksymalnie do końca kwietnia.

Ks. Tadeusz Romanek kontakt przez par. Czarnowąsy

    

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 9 marca br. w wieku 88 lat zmarła śp. Adelajda Lesz, mama ks. Zygfryda Lesza. Uroczystości pogrzebowe śp. Adelajdy odbędą się w sobotę 12 marca o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Bytomiu.
Polecajmy śp. Adelajdę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.