Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 1 października br., w wieku 74 lat, zmarł śp. Wojciech Wroński, ojciec o. Eleazara Arkadiusza Wrońskiego OFM, posługującego obecnie w Ziemi Świętej.

Pogrzeb śp. Wojciecha odbędzie się w środę 6 października br. o godz. 12.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, a następnie pochówek na cmentarzu parafialnym.

Polecajmy śp. Wojciecha Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…


Kurs formacji stałej w Głębinowie 
data: 17.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 21.10.2021
Rocznik święceń 2002 (20 rok kapłaństwa)

Rok 2021

 

18.10.2021

19.10.2021

20.10.2021

21.10.2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Czaja

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 


ks. Mateusz Potoczny

Ars celebrandi. Aktualności liturgiczne.
ks. Grzegorz Poźniak

ks. Adam Kozak:

Troska o muzykę i muzyków kościelnych we wspólnocie parafialnej.

Dzień skupienia:

ks. Jerzy Niedzielski

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

ks. Tomasz Gaida

ks. Paweł Dubowik:

Duszpasterstwo narzeczonych.

Kryzysy małżeńskie i rodzinne. Doświadczenie wspólnoty Sychar.ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.


 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie
data: 24.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 28.10.2021
Rocznik święceń 1996 (26 rok kapłaństwa)

Rok 2021

 

25.10.2021

26.10.2021

27.10.2021

28.10.2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

dr. Ewa Skrabacz

Kościół i kapłan w przestrzeni publicznej.

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 


ks. Paweł Brudek

Psychologia na usługach duszpasterstwa. Szanse i zagrożenia


Dzień skupienia:

Ks. Marcin Ogiolda

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.


 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie
data: 7.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 11.11.2021
Rocznik święceń 1991 (31 rok kapłaństwa)

Rok 2021

 

8.11.2021

9.11.2021

10.11.2021

11.11.2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Iwanecki

Sakramenty w duszpasterstwie parafialnym.

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.


Dzień skupienia:

ks. Henryk Kałuża

 

 

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.


ks. Marek Lis:

Chrześcijańskie(?) treści we współczesnej kinematografii.


 

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie
data: 14.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 18.11.2021
Rocznik święceń 1986 (36 rok kapłaństwa)

Rok 2021

 

15.11.2021

16.11.2021

17.11.2021

18.11.2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.


 

dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

 

 

Dzień skupienia:

Ks. Mikołaj Mróz 

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym. 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.ks. Erwin Mateja:

Ars celebrandi. Aktualności liturgiczne.

 

 

 

 

 


Kurs formacji stałej w Rudach
data: 27.09 (możliwość zakwaterowania 26.09 w niedzielę wieczorem do g. 21.00) – 1.10.2021
Rocznik święceń 2020 (2 rok kapłaństwa)

Rok 2021

 

27.09.2021

28.09.2021

29.09.2021

30.09.2021

1.10.2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00

ks. Mateusz Buczma: Kerygmat
w praktyce (przygotowanie
do sakramentów, przepowiadanie, formacja grup parafialnych).

 

Ks. Adam Koppel: Sakrament bierzmowania w duszpasterstwie i katechezie Kościoła opolskiego i gliwickiego.

 

ks. Marek Jeziorański:

Aspekty pedagogiczne pracy duszpasterza z młodzieżą.

 

 

 

 

 P. Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Kapłan wobec współczesnych problemów płodności i niepłodności oraz najwcześniejszego rodzicielstwa

 

 

 

Dzień skupienia:

ks. Krzysztof Dulęba

 

 

 

 

 

 

 

 


Eucharystia
i spotkanie:

ks. Bp Andrzej Iwanecki

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30

 ks. Adam Spałek:

(Pani Metodyk):

Warsztaty katechetyczneP. Iwona i Marcin Ziemniewicz

Psychoterapeuci systemowi gabinetu: ”Przestrzeń Spotkania”.

Małżeństwo prowadzące przygotowanie do małżeństwa.P. Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Kapłan wobec współczesnych problemów płodności i niepłodności oraz najwcześniejszego rodzicielstwa 

 


Kurs formacji stałej w
Rudach 
data: 4.10 (możliwość zakwaterowania 3.10 w niedzielę wieczorem do g. 21.00) – 8.10.2021
Roczniki święceń 2017 i 2018 (4 i 5 rok kapłaństwa)

Rok 2021

 

4.10.2021

5.10.2021

6.10.2021

7.10.2021

8.10.2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00


ks. Waldemar Przyklenk:

Aspekty prawne sakramentu chrztu.
P. Ewa Kusz:

Podstawy prewencji wykorzystania seksualnego małoletnichks. Rafał Dappa:

Formy przygotowania do małżeństwa sakramentalnego.

 

 
Dzień skupienia:

ks. Tomasz PrzybyłaSpotkanie
z biskupem:

ks. Bp Jan Kopiec

lub

ks. Robert Chudoba15.30

P. Katarzyna i Michał Jurkiewicz

Duszpasterstwo Rodzin – z perspektywy wieloletniego doświadczenia

(rozpoczęcie
o 16.00)

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii.

 
ks. Wojciech Maciążek

Ruchy Odnowy
w Kościele....

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach 
data: 11.10 (możliwość zakwaterowania 10.10 w niedzielę wieczorem do g. 21.00) – 14.10.2021
Roczniki święceń 2006 i 2007 (15 i 16 rok kapłaństwa)

Rok 2021

 

11.10.2021

12.10.2021

13.10.2021

14.10.2021

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

09.00

P. dr Ewa Skrabacz:

Kościół i kapłan w przestrzeni publicznej.

 ks. Wojciech Lippa:

Ochrona danych osobowych.

ks. Grzegorz Gura:

Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim.

 


Dzień skupienia:

ks. Hubert Sklorz

15.30

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

ks. Janusz Czenczek

Posługa spowiednika
i egzorcysty.

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa
w służbie Ewangelii.

 

 


STUDIUM PROBOSZCZOWSKIE 2021-2023

Studium proboszczowskie jest instytucją kościelną, powołaną do życia przez Biskupa Opolskiego i ma na celu formację przyszłych proboszczów. Zajęcia Studium trwają 4 semestry i obowiązują księży wskazanych roczników (patrz niżej) z wyjątkiem kapłanów delegowanych na specjalistyczne studia stacjonarne. Studium Proboszczowskie kończy się egzaminem proboszczowskim. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu jest potwierdzona obecność na zajęciach, pozytywna ocena z wizytacji katechetycznej i liturgiczno-homiletycznej w parafii oraz przedstawienie pisemnego eseju na temat: „Życie i posługa proboszcza”.

Aktualna edycja studium (lata akademickie 2021/2022 i 2022/2023) adresowana jest dla dwóch roczników święceń: 2013 i 2014.

Zajęcia Studium Proboszczowskiego w roku akademickim 2021/2023 rozpoczną się od kursu formacyjnego w domu „Rybak” w Głębinowie (w dniach od 10.10 wieczorem do 14.10) i kontynuowane będą w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w wybrane środy. Zajęcia środowe (2 x po 1.5 godz.) rozpoczynają się o godz. 9.45 a kończą o godz. 13.00. Terminy i tematyka zajęć w Opolu zostaną podane w terminie późniejszym.

Opłata za uczestnictwo w kursie proboszczowskim wynosi: 800 zł. za semestr (całość za 4 semestry = 3200 zł., łącznie z kursem w Głębinowie). Opłaty za kolejne semestry należy uiszczać w kasie kurii (lub przelewem na rachunek kurii; tytuł przelewu: „studium proboszczowskie”)

Program zajęć

10.10 - 14.10.2021 Zajęcia w Głębinowie (Dom Formacyjny „Rybak”)10.10 (Niedziela)
Zjazd do godz. 19.00;
19.15 kolacja i Nieszpory
11.10 (Poniedziałek)
g. 8.45 ks. Joachim Waloszek: Organizacja i program Studium Proboszczowskiego
g. 9.00 ks. Biskup Andrzej Czaja: Parafia z perspektywy eklezjologicznej.
g. 11.30 S. M. Amata Ekert: Dojrzała osobowość a świętość (zajęcia warsztatowe)
g. 15.00 cd. zajęć s S. M. Amatą Ekert

12.10 (Wtorek)
g. 9.00 ks. Mateusz Buczma: Współczesny model duszpasterstwa parafialnego.
g. 15.30 ks. Grzegorz Gura: Parafia w świetle przepisów prawa państwowego.
13.10 (Środa)
g. 9.00 ks. Tomasz Rehlis: Wymiar prawny duszpasterstwa parafialnego.
g. 15.30 ks. Ginter Żmuda: Prowadzenie parafii w wymiarze ekonomicznym.

14.10 (Czwartek)
Dzień skupienia - ks. Przemysław Seń (kustosz sanktuarium św. Rity)

Przekazując wiadomość kancelarii Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 16 września br., w wieku 74 lat, zmarł śp. Wiesław Gura, ojciec ks. Grzegorza Gury, przewodniczącego Zarządu Fundacji „Silesia Pro Europa”, sędziego Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej oraz mecenasa świadczącego pomoc prawną także w naszej diecezji.

Pogrzeb śp. Wiesława odbędzie się w poniedziałek 20 września br. o godz. 12.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim, a następnie pochówek na cmentarzu parafialnym.

Polecajmy śp. Wiesława Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Przekazując wiadomość kancelarii Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w niedzielę 12 września br., w wieku 58 lat, zmarł śp. Eugeniusz Ziaja, ojciec ks. Adriana Ziai, wikariusza parafii Dobrego Pasterza w Bytomiu-Karbiu w diecezji gliwickiej.

Pogrzeb śp. Eugeniusza odbędzie się w środę 15 września br. o godz. 12.30 w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach, a następnie pochówek na cmentarzu parafialnym.

Polecajmy śp. Eugeniusza Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w poniedziałek 13 września br. zmarła śp. Urszula Klinger (lat 89), matka ks. Waldemara Klingera, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu (Katedry Opolskiej).

Uroczystości pogrzebowe śp. Urszuli odbędą się w piątek 17 września o godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Poprzedzi je modlitwa różańcowa za zmarłą o godz. 10.00. 

Po pogrzebie rodzina zaprasza obecnych Księży na poczęstunek do Restauracji „Na kamieniu” w Borkach Małych k. Olesna.  

Polecajmy śp. Urszulę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.