Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że dnia 28 lipca br. zmarł śp. Ginter Stokłosa (lat 82), ojciec ks. Mariana Stokłosy, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisięcicach.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 31 lipca o godzinie 11.00 w kościele parafialnym św. Walentego w Walcach. 

Polecajmy śp. Gintera Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Uprzejmie informujemy, iż tegoroczne konferencje rejonowe dla duchowieństwa odbędą się w dniach 6-8 września 2021 r. w godzinach popołudniowych w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie (poniedziałek) , w klasztorze Annuntiata w Raciborzu (wtorek) i Auli WTUO w Opolu (środa). Rozpoczęcie o g. 14.30. 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że dnia 22 czerwca br. zmarła śp. Irena Pyka (lat 79), matka ks. Jana Pyki, proboszcza parafii św. Ojca Pio w Zdzieszowicach w dekanacie leśnickim.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 25 czerwca o godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich. 

Polecajmy śp. Irenę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że dnia 15 czerwca br. zmarł śp. Alojzy Wolnik (lat 92), ojciec ks. Jana Wolnika, proboszcza parafii św. Mikołaja w Ligocie Prószkowskiej, dziekana dekanatu Prószków.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek 18 czerwca o godzinie 11.00 w kościele parafialnym Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole w dekanacie Tworków. Poprzedzi ją Różaniec za zmarłego w kaplicy cmentarnej o godz. 10.30.

Polecajmy śp. Alojzego Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarł śp. Ewald Szafors, lat 86, ojciec pochodzącego z naszej diecezji o. Marcina Szaforsa OMI, posługującego obecnie kościele rektoralnym pw. św. Józefa w Gdańsku.

Jego pogrzeb odbędzie się w środę 9 czerwca 2021 r. o g. 13.00 w parafii św. Jacka w Opolu.

Polecajmy duszę śp. Ewalda Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.