Offcanvas Section

W związku z odwołaniem większości rekolekcji kapłańskich i koniecznością odwołania kolejnego dnia skupienia przed Wielkim Postem, Biskup Opolski wraz z diecezjalnymi Ojcami Duchownymi ponownie zachęca kapłanów do zorganizowania indywidualnych dni skupienia poprzez wyznaczenie sobie czasu na intensywniejsze ćwiczenia duchowne: lekturę Pisma Świętego i innej pobożnej literatury, wysłuchanie konferencji znanych i cenionych rekolekcjonistów, dodatkowy czas na modlitwę i rozważanie Słowa Bożego, sakrament pokuty, zachowanie ciszy; rezygnację korzystania z mediów i inne praktyki pobożne. Niech podjęcie tego duchowego wysiłku, zwłaszcza w trudnym czasie niepewności i walki z pandemią, będzie źródłem wewnętrznego pokoju i właściwego odczytywania woli Bożej.

Pomocą mogą być rekolekcje pt. "Narodzenie dla służby. Błogosławił. Łamał. Rozdawał.", które ks. Krzysztof Grzywocz głosił w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu na początku Wielkiego Postu 2011 r. W zamyśle prowadzącego każdy dzień miał być poświęcony jednemu z trzech słów zawartych w Modlitwie Eucharystycznej: błogosławił (Środa Popielcowa), łamał (czwartek) i rozdawał (piątek). Te trzy „znamiona” ustanowienia Eucharystii (por. Mt 26,26-30) i powiązanie jej z postawą służby są istotą Chrystusowego kapłaństwa.

Płytę CD można nabyć TUTAJ

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną sugerujemy, by - analogicznie do wskazań dotyczących Środy Popielcowej - tradycyjne błogosławieństwo za wstawiennictwem św. Błażeja przyjęło w tym roku inny przebieg. Na zakończenie Eucharystii po pozdrowieniu „Pan z wami” należałoby odmówić wobec wszystkich wiernych słowa, które dotychczas związane były z błogosławieństwem indywidualnym („Za wstawiennictwem św. Błażeja…”), po czym udzielić błogosławieństwa ogólnego kończącego liturgię. Następnie wierni mogą podchodzić w maseczkach przed ołtarz, a udzielający błogosławieństwa (również w maseczce) jedną ręką, nad głową wiernego (nie dotykając go), trzyma skrzyżowane świece, a drugą w ciszy wykonuje Znak Krzyża. 

6 stycznia zmarła śp. Irmgarda Skiba, matka ks. Joachima Skiby. Pogrzeb odbędzie się w środę 13.01.2021 r. w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Łagiewnikach Małych. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

10 grudnia br. do wieczności odszedł śp. ks. Jerzy Knapik - wyświęcony w diecezji opolskiej. Posługujący w ostatnim czasie w parafii św. Jadwigi w Tychach.
Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 19 grudnia br. w parafii św. Jadwigi w Tychach o godz. 13.30. 

Polecajmy śp. ks. Jerzego Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jerzy, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że zmarła śp. Małgorzata Romańska, matka ks. Krzysztofa Romańskiego, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Poznowicach w dekanacie Kamień Śląskim.

Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę 28 listopada 2020 r. o g. 10.00 w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Opolskim.

Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną nie przewiduje się po pogrzebie tradycyjnego spotkania przy stole.

Polecajmy duszę śp. Małgorzaty Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.