Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Biskup Opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkie parafie diecezji opolskiej do pielgrzymowania do katedry opolskiej w czasie trwania jubileuszu naszej diecezji. W poszczególne niedziele maja i czerwca oraz września i października zapraszamy parafie z trzech wybranych dekanatów. Terminy pielgrzymek zostały skonsultowane z księżmi dziekanami. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza św. o godz. 15.00 sprawowana przed kapłanów dekanatu pod przewodnictwem jednego z księży biskupów. 

Pielgrzymki dekanatów do Katedry Opolskiej w Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej

08.05: Branice, Dobrodzień, Kamień Śląski.

15.05: Głubczyce, Gorzów Śląski, Strzelce Opolskie.

22.05: Gościęcin, Zagwiździe, Głuchołazy.

29.05: Kędzierzyn, Zawadzkie, Siołkowice.

12.06: Kluczbork, Nysa, Ujazd.

19.06: Pietrowice Wielkie, Grodków, Otmuchów.

04.09: Koźle, Prudnik, Prószków.

11.09: Biała, Paczków, Opole.

18.09: Łany, Skoroszyce, Niemodlin.

25.09: Tworków, Olesno, Głogówek.

02.10: Racibórz, Opole-Szczepanowice, Ozimek.

09.10: Kietrz, Krapkowice, Leśnica.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 22 stycznia br. w wieku 63 lat zmarł śp. Henryk Sładek, ojciec ks. Damiana Sładka, wikariusza parafii św. Mikołaja w Krapkowicach.

Uroczystości pogrzebowe śp. Henryka odbędą się w środę 26 stycznia br. o godz. 12.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jaryszowie.

Polecajmy śp. Henryka Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…


Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarł śp. Edyta Szafors, matka księdza Marcina Szaforsa OMI, niegdyś przełożonego oblatów w Kędzierzynie-Koźlu (2008-2010), obecnie posługującego w kościele pw. św. Józefa w Gdańsku. 

Uroczystości pogrzebowe śp. Edyty Szafors odbędą się w czwartek 13 stycznia br. o godzinie 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Jacka w Opolu. 

Polecajmy śp. Edytę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie…

 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarła śp. Anna Myśliwiec (lat 82), mama ks. Rudolfa Myśliwca.

Uroczystości pogrzebowe śp. Anny odbędą się w środę 22 grudnia br. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym pw. Ojca Pio w Zdzieszowicach.

Polecajmy śp. Annę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.