Offcanvas Section

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że zmarła śp. Magdalena Kuczera (l. 83), matka ks. Henryka Kuczery, proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Raszowej (dek. Leśnica).

Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek 25 marca 2021 roku o godz. 11:00 w kościele św. Jacka w Bytomiu (diecezja gliwicka).
Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie jest przewidziane tradycyjne spotkanie przy stole.

Polecajmy duszę śp. Magdaleny Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że zmarła śp. Jadwiga Nowotny, matka ks. Norberta Nowotnego, proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole. Jej pogrzeb odbędzie się w piątek 19 marca 2021 r. o g. 11.00 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach.

Polecajmy duszę śp. Jadwigi Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Dzisiaj – 8 marca - zmarła śp. Adelajda Waindzoch (l. 84), matka dwóch księży diecezji opolskiej: ks. Jerzego Waindzoch – proboszcza parafii św. Bartłomieja w Jarnołtówku, i ks. Henryka Waindzoch, kapelana Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.                 

Jej pogrzeb odbędzie się w środę 10 marca 2021 roku o godz. 14:00 w kościele św. Anny w parafii Bożego Ciała i św. Norberta w Opolu-Czarnowąsach. Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie jest przewidziane tradycyjne spotkanie przy stole.           

Polecajmy duszę śp. Adelajdy Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…                                       

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że zmarła śp. Elżbieta Jędrak (l. 86), matka ks. Franciszka Jędraka, kapłana diecezji gliwickiej.
Jej pogrzeb odbędzie się w środę 3 marca 2021 roku o godz. 11:00 w parafii Narodzenia NMP w Bodzanowicach w dekanacie Gorzów Śląski.

Polecajmy duszę śp. Elżbiety Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną sugerujemy, by z okazji wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Lourdes zorganizować Eucharystię w intencji chorych z zachowaniem reżimu sanitarnego. W zgromadzeniu liturgicznym, po Mszy świętej, można zaproponować wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem zakończoną błogosławieństwem lurdzkim. Sprawowanie sakramentu chorych należy natomiast umieścić w kontekście posługi indywidualnej w domu, na życzenie chorego, do której Księży gorąco zachęcamy. Nie należy natomiast udzielać go w zgromadzeniu wiernych.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.