Offcanvas Section

Uprzejmie informujemy, że zakupy w diecezjalnej Księgarni św. Krzyża są możliwe jedynie po zgłoszeniu i zamówieniu telefonicznym pod numer 77 454 27 44.

Ze smutkiem przekazujemy wiadomość, że do wieczności odszedł śp. Józef Bryłka, ojciec ks. Marcina Bryłki, kapłana naszej diecezji pracującego aktualnie w diecezji Speyer w Niemczech.

Pogrzeb śp. Józefa odbędzie się w środę 24 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w parafii Opatrzności Boże w Ucieszkowie w dekanacie Gościęcin. Ze względu na wiadome ograniczenia uczestników zgromadzeń liturgicznych prosi się kapłanów, by zaniechali osobistego udziału w uroczystościach pogrzebowych, po to, by umożliwić ten udział najbliższym zmarłego.

Polecajmy śp. Józefa Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Ze smutkiem przekazujemy wiadomość, że do wieczności odszedł śp. Józef Burczek (l. 83), ojciec ks. Krystiana Burczka, pochodzącego z naszej diecezji proboszcza parafii św. Józefa w Niesky w diecezji Görlitz w Niemczech.

Pogrzeb śp. Józefa odbędzie się we wtorek 25 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy (dekanat Strzelce Opolskie)

Polecajmy śp. Józefa Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.