Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 16 sierpnia 2022 r. w Niemczach zmarła śp. Jadwiga Matuszek, l. 91, mama ks. Norberta Matuszka, proboszcza parafii Trójcy Świętej w Szemrowicach.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 5 września 2022 r. w Wuppertalu.
Msza św. w 30. dzień po śmierci zostanie odprawiona w czwartek 15 września 2022 r. o godz. 17.00 w kościele bł. Czesława w Górażdżach.

Polecajmy śp. Jadwigę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarła śp. Emilia Polasz, l. 95, mama ks. Ryszarda Polasza, proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zubrzycach.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 4 sierpnia 2022 r. o godz. 10.30 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Nysie. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.

Polecajmy śp. Emilię Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że zmarła śp. Anna Magierowska, l. 92, mama ks. Eugeniusza Magierowskiego, proboszcza parafii św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie, oraz ks. Tadeusza Magierowskiego SCJ, pracującego w Mołdawii.

Uroczystości pogrzebowe śp. Anny Magierowskiej odbędą się w środę 20 lipca 2022 r. o godz. 14:00 w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kałkowie w dekanacie Otmuchów.

Polecajmy śp. Annę  Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w wieku 84 l. zmarł śp. Stanisław Włoch, ojciec ks. Wojciecha Włocha, proboszcza parafii Trójcy Świętej w Ciasnej.

Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława odbędą w poniedziałek 4 lipca o godz. 11.00 w parafii Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim.

Polecajmy śp. Stanisława Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie… 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.