Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 3 czerwca br. w wieku 88 lat, po blisko 65 latach kapłaństwa, zmarł śp. ks. prałat August Duffek, kapłan diecezji gliwickiej, emerytowany proboszcz parafii Św. Mikołaja w Pyskowicach.

Uroczystości pogrzebowe:

 • Eksporta odbędzie się we wtorek 8 czerwca br. o godz. 20.00 w kościele pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach;
 • Pogrzeb odbędzie się w środę 9 czerwca o godz. 10.30 w kościele pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach, a następnie ciało śp. ks. Duffka zostanie złożone w grobie na cmentarzu przy ul. Cichej w Pyskowicach.

Polecajmy śp. ks. Augusta Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan August, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

24 maja 2021 r. zmarł pochodzący z parafii Dobrzeń Wielki ks. Piotr Roj, lat 63. Ostatnio posługiwał jako proboszcz w parafii Fretter diecezji w Paderborn.

Pogrzeb odbędzie się w środę, 2.06.2021 r. o godz. 11.00 w kościele św. Rocha na cmentarzu w Dobrzeniu Wielkim. 

Polecajmy śp. ks. Piotra Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Piotr, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że dnia 26 maja br. zmarł śp. Adam Kafka (lat 67), ojciec ks. Tomasza Kafki, proboszcza parafii św. Jadwigi w Trzeboszowicach i ex curr. św. Marii Magdaleny w Dziewiętlicach w dekanacie Paczków.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 31 maja o godzinie 10.00 w kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej i MB Różańcowej w Rybniku-Wielopole w archidiecezji katowickiej. Poprzedzi ją Różaniec za zmarłego  godz. 9.30.

Polecajmy śp. Adama Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 17 maja br. w wieku 83 lat zmarł śp. Rudolf Porada, ojciec ks. Rajmunda Porady, wykładowcy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego .

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 20 maja br. o godz. 11.00 w kościele filialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krępnej w parafii Rozwadza w dekanacie Leśnica.

Polecajmy śp. Rudolfa Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

Z nadzieję zmartwychwstania informujemy, że zmarł śp. Walter Nowotny, ojciec ks. Norberta Nowotnego, proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Raciborzu-Sudole w dekanacie Tworków.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę 15 maja 2021 r. o g. 11.00 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Komprachcicach w dekanacie Prószków.

Polecajmy duszę śp. Waltera Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.