Offcanvas Section

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że zmarł śp. Zdzisław Polasz, ojciec ks. Ryszarda Polasz, proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zubrzycach w dekanacie Głubczyce.

Jego pogrzeb odbędzie się we piątek 20 listopada 2020 r. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona o godz. 10.00 w parafii św. Franciszka z Asyżu w Nysie. Po niej, o godz. 11.30 odbędzie się pochówek na Cmentarzu Jerozolimskim (starym) w Nysie. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną nie przewiduje się po pogrzebie tradycyjnego spotkania przy stole.

Polecajmy duszę śp. Zdzisława Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

W imieniu Księdza Biskupa Andrzeja zwracam się z serdeczną prośbą o modlitwę za chorujących kapłanów, zwłaszcza za zmagających się z chorobą COVID-19. W tych dniach naszego wsparcia potrzebują szczególnie ks. Grzegorz Poźniak – dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, ks. Krzysztof Niebudek – rezydent parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej oraz ks. Ryszard Michalik - proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej, którzy - będąc w stanie ciężkim - przebywają w szpitalach w Głuchołazach, w Rybniku i w Kędzierzynie-Koźlu.

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, informujemy, że zmarł śp. Jan Kontny, l.88, ojciec ks. Henryka Kontnego, proboszcza parafii św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej, w dekanacie Olesno.

Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 27 października 2020 r.  o godz. 11.00 w parafii św. Jana Chrzciciela w Solcu. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną nie przewiduje się po pogrzebie tradycyjnego spotkania przy stole.

Polecajmy duszę śp. Jana Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Odszedł do wieczności śp. Marian Lewandowski, lat 85, ojciec ks. Marka Lewandowskiego, proboszcza parafii pw. św. Urbana w Reńskiej Wsi. Pogrzeb śp. Mariana odbędzie się w czwartek, 22 października 2020 roku o godz. 11.00 w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy.


Polecajmy śp. Mariana Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie…

W dniu 6 października 2020 r. odeszła do wieczności śp. Elżbieta Golec (85 l.), matka ks. Helmuta Golec pracującego w Niemczech.
Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę, 10 października 2020 r. o godz. 13.00. w Krasiejowie.

Polecajmy śp. Elżbietę Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek, racz jej dać Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.