Offcanvas Section

Informujemy, że pogrzeb śp. ks. Józefa Kudeli (l. 89), zmarłego w Niemczech, odbędzie się w poniedziałek - 12 października br. o godz. 10:30 w kościele św. Mikołaja w Zakrzowie (dek. Łany).

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną uroczystość objęta będzie reżimem sanitarnym. Księży pragnących dołączyć się do koncelebry prosimy o założenie maseczek. 

 

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 4.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 9.10.2020

Rocznik święceń 2019 (2 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

5.10.2019

6.10.2019

7.10.2019

8.10.2019

9.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

Piątek

09.00

ks. Marek Jeziorański

Aspekty pedagogiczne pracy duszpasterza z młodzieżą.

ks. Mateusz Buczma: Kerygmat w praktyce (przygotowanie do sakramentów, przepowiadanie, formacja grup parafialnych).

 

Ks. Adam Koppel: Sakrament bierzmowania w duszpasterstwie i katechezie Kościoła opolskiego i gliwickiego.

P. Przemysław Kaniok

Pedagog Rodziny

Psychologiczny aspekt posługi kapłańskiej adresowanej do rodziców dziecka i wychowujących dziecko.

 

Dzień skupienia:

ks. Krzysztof Dulęba

Dzień skupienia: 

ks. Bp Andrzej Iwanecki

15.30

 ks. Adam Spałek:

(Pani Metodyk):

Warsztaty katechetyczne

P. Katarzyna i Michał Jurkiewicz

Duszpasterstwo Rodzin – z perspektywy wieloletniego doświadczenia

(rozpoczęcie o 16.00)

P. Przemysław Kaniok

Pedagog Rodziny

Psychologiczny aspekt posługi kapłańskiej adresowanej do rodziców dziecka i wychowujących dziecko.

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 11.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 16.10.2020

Rocznik święceń 2017 (4 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

12.10.2019

13.10.2019

14.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

Piątek

09.00

ks. Bernard Plucik:

Sakrament chrztu w duszpasterstwie parafialnym.

 

ks. Waldemar Przyklenk:

Aspekty prawne sakramentu chrztu.

P. Ewa Kusz:

Granice intymności w życiu kapłana.

(lub inny temat wpisujący się w zaświadczenie do szkoły)

ks. Rafał Dappa:

Formy przygotowania do małżeństwa sakramentalnego.

(Prewencja przed przemocą seksualną dzieci i młodzieży)

 

Dzień skupienia:

ks. Tomasz Przybyła

Spotkanie z biskupem:

ks. Bp Jan Kopiec

lub

ks. Robert Chudoba

15.30

P. Katarzyna i Michał Jurkiewicz

Duszpasterstwo Rodzin – z perspektywy wieloletniego doświadczenia

(rozpoczęcie o 16.00)

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii. 

 

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 18.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 22.10.2020

Rocznik święceń 2006 (15 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

19.10.2019

20.10.2019

21.10.2019

22.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

09.00

P. dr Ewa Skrabacz:

Kościół i kapłan w przestrzeni publicznej

 

ks. Wojciech Lippa:

Ochrona danych osobowych.

ks. Grzegorz Gura:

Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim.

 

Dzień skupienia:

ks. Hubert Sklorz

15.30

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

 

ks. Marcin Marsolek

Problematyka uzależnień i terapii ludzi (księży) uzależnionych. Doświadczenia terapeuty i duszpasterza.

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii.

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 18.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 22.10.2020

Rocznik święceń 2001 (20 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

19.10.2020

20.10.2020

21.10.2020

22.10.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

P. dr Janusz Cholewiński:

Opieka duchowa nad chorymi u kresu życia i ich rodzinami.

 

 

 

 

ks. Mateusz Potoczny

Ars celebrandi. Aktualności liturgiczne.

ks. Grzegorz Poźniak

ks. Adam Kozak:

Troska o muzykę i muzyków kościelnych we wspólnocie parafialnej.

Dzień skupienia:

ks. Jerzy Niedzielski

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

ks. Paweł Landwójtowicz,

ks. Paweł Dubowik:

Duszpasterstwo narzeczonych.

Kryzysy małżeńskie i rodzinne. Doświadczenie wspólnoty Sychar.

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 25.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 29.10.2020

Rocznik święceń 1995 (26 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 

 

 

 

 

Ks. Eugeniusz Ploch:

Formacja osób dorosłych w parafii.

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

Dzień skupienia:

Ks. Henryk Kałuża

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 8.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 12.11.2020

Rocznik święceń 1990 (31 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

9.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

 

 

 

Dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

ks. Dariusz Walencik:

Parafia w prawie polskim.

Dzień skupienia:

ks. Marcin Ogiolda

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

ks. Bp Andrzej Iwanecki

Sakramenty w duszpasterstwie parafialnym. (od g. 15.00)

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 15.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 19.11.2020

Rocznik święceń 1985 (36 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

16.11.2020

17.11.2020

18.11.2020

19.11.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 

 

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

 

P. Dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

 

Dzień skupienia:

 

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

 

 

 

 

 

 

ks. Marek Lis:

Chrześcijańskie(?) treści we współczesnej kinematografii.

 

Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Opolu informuje, iż na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski w niedzielę 18 października należy przeprowadzić badania statystyczne dotyczące ilości uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii świętej. Wersja papierowa ankiet zostanie przekazana do dekanatów za pośrednictwem poczty kurialnej.

Studium Proboszczowskie, semestr III – 2020 r.

ZAJĘCIA W GŁĘBINOWIE („Rybak”)

12.10.2020 (Poniedziałek)
g. 9.00 – 10.30 Ks. Wojciech Lippa: Ochrona danych osobowych w zarządzaniu parafią. Zarządzanie cmentarzem parafialnym.
g. 11.30 – 13.00 Ks. Waldemar Musioł: Świeccy u boku proboszcza w parafii.
g. 15.30 – 17.00 Ks. Erwin Mateja: Liturgia w parafii. Aktualności liturgiczne.
g. 17.00 – 18.00 Ks. Piotr Tarlinski: Duszpasterstwo mniejszości narodowych.


13.10.2020 (Wtorek)
g. 9.00 – 13.00 Ks. Jerzy Dzierżanowski: Duszpasterstwo narzeczonych, rodzin i obrony życia.
g. 15.30 – 17.00 Ks. Ginter Żmuda: Troska o doczesne dobra Kościoła. Kwestie finansowe w zarządzaniu parafią.
g. 17.00 – 18.00 Jarosław Musiałek, S. Fabiana: Prawa i obowiązki proboszcza względem instytucji państwowych.

14.10.2020 (Środa)
g. 9.00 – 10.30 Ks. Grzegorz Poźniak: Formacja muzyczna w diecezji i parafii. Troska o organy.
g. 11.30 – 13.00 Dr Beata Balicka-Błagitka: Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.
g. 15.30 – 17.30 Ks. Jerzy Kostorz: Aktualne problemy katechetyczne.

ZAJĘCIA W OPOLU 


28.10.2020 (zajęcia w WMSD w Opolu, ul. Drzymały 1a)
g. 9.45 – 11.15 Ks.Mariusz Sobek: Duszpasterstwo Dzieci Maryi i parafialnych kół Żywego Różańca.
g. 11.30 – 13.00 Ks. Zygfryd Waskin: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza.

18.11.2020 (zajęcia w Muzeum Diecezjalnym, Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a)
g. 9.45 – 11.15 Ks. Piotr Maniurka: Zabytki w parafii i ich konserwacja
g. 11.30 – 13.00 Ks. Sebastian Krzyżanowski: Archiwum i kronika parafialna

Biskup Opolski, mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią, podjął decyzję o zmianie formuły tegorocznych konferencji rejonowych. Będą one miały charakter dwuetapowy. W środę 2 września o godz. 13.30 w auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu przy ul. Kardynała Kominka 1 odbędzie się Konferencja rejonowa wyłącznie dla Dziekanów. Następnie, w ciągu 30 dni, w terminie dogodnym możliwie wszystkim duszpasterzom, Dziekan zorganizuje i poprowadzi konferencję „rejonową” w dekanacie, do uczestnictwa w której z kolei zobowiązani są wszyscy księża pracujący w duszpasterstwie na terenie dekanatu. Na tejże konferencji Dziekan przekaże informacje z konferencji w Opolu wraz z wydrukowanym Biuletynem «Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy». Ze spotkania w dekanacie Ksiądz Dziekan sporządzi szczegółowy protokół i wraz z listą obecności przekaże go do wydziału duszpasterskiego nie później niż 9 października 2020 r. Duszpasterze nieobecni na spotkaniu pisemnie wyjaśnią powód nieobecności i przekażą wyjaśnienie Dziekanowi, który wraz z innymi dokumentami przekaże je do kurii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.