Offcanvas Section

29 kwietnia 2021 r. zmarł ksiądz Engelbert Palmer, urodzony 2 czerwca 1935 r. w Opolu (parafia św. Ap. Piotra i Pawła),  wyświęcony na kapłana 19 grudnia 1959 r. w Hildesheim.

Po święceniach posługiwał jako wikariusz w Celle, Wolfsburgu, Salzgitter i Hanowerze, a następnie jako  kuratus w Groß-Munzel i Gifhorn. Swoją pierwszą placówkę jako proboszcz objął w 1978 roku w Hemmingen. W 1989 roku został proboszczem w Hamburgu-Harburgu, w parafii św. Franciszka Józefa, a od 2001 roku był proboszczem w Bockenem. Ponadto podejmował dodatkowe zadania duszpasterskie, np. jako kapelan kobiet w dekanacie, dziekan lub w kapelan szpitalny. Po przejściu na emeryturę w 2010 roku ksiądz Engelbert Palmer zamieszkał w Bannewitz-Goppeln koło Drezna, gdzie pracował na emeryturze jako kapelan w klasztorze Sióstr Nazaretanek św. Franciszka. Śp. ksiądz Engelbert Palmer pozostał głęboko związany ze swoją śląską ojczyzną, którą często odwiedzał w ramach licznych podróży, spotkań i konferencji.
___
zdj. nazarethschwestern.de

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że we wtorek 27 kwietnia br., w wieku 87 lat, zmarł śp. Gerhard Mrozek, ojciec ks. Konrada Mrozka, proboszcza parafii Św. Mikołaja w Lublińcu w diecezji gliwickiej.

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek 30 kwietnia br. o godz. 11.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Bogacicy w dekanacie Kluczbork.

Polecajmy śp. Gerharda Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 27 kwietnia zmarł śp. Józef Rusinek (l. 72), ojciec ks. Krzysztofa Rusinka, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju w dekanacie Zagwiździe.

Jego pogrzeb odbędzie się w piątek 30 kwietnia br. o godz. 13.00 w parafii Trójcy Świętej w Korfantowie w dekanacie Niemodlin.

Polecajmy śp. Józefa Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Dzieląc smutek naszego współbrata w kapłaństwie, z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 23 kwietnia br., w wieku 67 lat, zmarł śp. Antoni Fabiańczyk, ojciec ks. Adama Fabiańczyka, notariusza Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.

Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 26 kwietnia o godz. 14.00 w kościele Św. Katarzyny w Woźnikach.

Polecajmy duszę śp. Antoniego Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 3 kwietnia zmarła śp. Leokadia Iwańczuk (l. 85), matka ks. Janusza Iwańczuka, moderatora Diecezjalnego Dzieła Modlitwy za Kapłanów «Oremus» .

Jej pogrzeb odbędzie się w piątek 9 kwietnia br. w parafii św. Anny w Zabrzu. Mszę św. pogrzebową o g. 12.00 w kościele św. Anny poprzedzi Różaniec o g. 11.30. Po Mszy św. nastąpi pochówek na cmentarzu św. Anny w Zabrzu (ul. Czołgistów)

Polecajmy duszę śp. Leokadii Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.