Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH 2024

 

Terminy sprawowania sakramentu w 2024 r: sobota, godz. 16.00.

2024 r.             2 III – sobota przed III Niedzielą Wielkiego Postu.

                        18 V – sobota przed uroczystością

                                    Zesłania Ducha Świętego.

 

Miejsca i terminy przygotowań do bierzmowania w 2024 r.:

Kędzierzyn-Koźle, parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła. Spotkania w czwartki
o godz. 18.45 w dniach:

2) 1 II, 8 II, 15 II, 22 II, 29 II, 7 III, 14 III, 21 III, 11 IV, 18 IV.

Nysa, parafia Matki Bożej Bolesnej (oo. Werbiści).

Spotkania w soboty o godz. 19.00 w dniach:

1) 27 I, 3 II, 10 II, 17 II, 24 II.

2) 6 IV, 13 IV, 20 IV, 27 IV, 11 V.

Opole, dom katechetyczny przy parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła. Spotkania w poniedziałki o godz. 19.00 w dniach:

1) 29 I, 5 II, 12 II, 19 II, 26 II.

2) 15 IV, 22 IV, 29 IV, 6 V, 13 V.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.