Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Rozeznawajmy, co mówi Boży Duch do Kościoła opolskiego

Biskup opolski Andrzej Czaja wręczył dekrety członkom Diecezjalnego Zespołu Synodalnego. Miało to miejsce w niedzielę 17 października u końca Mszy św. rozpoczynającej diecezjalny etap synodu pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

- Chodzi nie tyle o naprawienie Chrystusowego Kościoła, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale o to, by Chrystus go uzdrowił mocą Swego Ducha. My zaś musimy się na różne sposoby gromadzić, spotykać, słuchać siebie nawzajem, rozeznawać, co mówi Boży Duch do naszego Kościoła opolskiego. Tak Boska Opatrzność sprawiła, że dzieje się to w szczególnym dla nas czasie, gdy będziemy przeżywać jubileuszowy rok 50-lecia Kościoła opolskiego - mówił bp Andrzej Czaja do nowo powoływanych członków Diecezjalnego Zespołu Synodalnego.

Zespół składa się z moderatora, dwóch osób kontaktowych oraz dwunastu członków.

Moderatorem synodu został mianowany ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Osobami kontaktowymi zostali s. Angela Lasek ISSM oraz Piotr Dobrowolski, pracownicy kurii diecezjalnej.

Członkowie:

 • ks. Mateusz Buczma - odpowiedzialny za ruchy i wspólnoty kościelne,
 • ks. Paweł Chyla - odpowiedzialny za duszpasterstwo ogólne (parafialne),
 • ks. Zygfryd Glaeser - odpowiedzialny za ekumenizm,
 • Krzysztof Kazanowski - odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin,
 • ks. Marian Kluczny - odpowiedzialny za duszpasterstwo chorych i służby zdrowia,
 • ks. Łukasz Knieć - odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży i akademickie,
 • o. Błażej Kurowski OFM - odpowiedzialny za osoby konsekrowane,
 • ks. Marek Lis - odpowiedzialny za naukę i środowisko akademickie,
 • ks. Piotr Maniurka - odpowiedzialny za kulturę i środowiska artystyczne,
 • Ewa Skrabacz - odpowiedzialna za środki społecznej komunikacji i osoby związane z mediami,
 • s. Aldona Skrzypiec SSpS- odpowiedzialna za dzieła charytatywne i osoby wykluczone,
 • ks. Piotr Tarlinski - odpowiedzialny za duszpasterstwo mniejszości narodowych i etnicznych.

- W moim przekonaniu synod jest wielką szansą. Musimy się uczyć bycia z sobą razem. Tego brakuje. Musimy żyć bardziej w takiej świadomości, że stanowimy jedną rodzinę dzieci Bożych. Nie mogą nam być obojętni ani ci, którzy jeszcze Pana nie znaleźli, ani ci, którzy odeszli. To wielka szansa wyjścia do nich. W odpowiedzi na ich „exit”, my zróbmy „exodus” do nich. Idźmy. Usiądźmy razem, słuchajmy się i w tym rozeznawajmy, co mówi Duch do naszego Kościoła opolskiego - zachęcał bp Andrzej Czaja.

Po Mszy św. odbyło się pierwsze krótkie spotkanie zespołu z biskupem opolskim.

źródło: Gość Opolski


Wywiady z Radia Doxa – „Szczerze o Kościele”

https://doxa.fm/audycja/ks-pawel-chyla-o-przygotowaniach-do-spotkan-synodalnych/

https://doxa.fm/audycja/ks-waldemar-musiol-o-cwiczeniach-z-synodalnosci/

https://doxa.fm/audycja/ks-waldemar-musiol-o-synodalnym-snuciu-marzen-o-kosciele/

https://doxa.fm/audycja/bp-andrzej-czaja-i-bp-rudolf-pierskala-o-synodalnosci-w-spotkaniu-i-zasluchaniu/

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.