Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

„Kinematograficzne Transformacje Ewangelii” to temat trzydniowej międzynarodowej konferencji naukowej, która odbywa się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Teologowie, kulturoznawcy i filmoznawcy z całej Europy, a także z Kanady i Australii dyskutują o obecności Ewangelii we współczesnych produkcjach filmowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Giafranco Ravasi.
 
Jak zauważa ks. dr hab. Marek Lis, filmoznawca z Wydziału Teologicznego UO, wbrew powszechnemu przekonaniu współczesny film bardzo interesuje się Ewangelią. – Mamy przykłady filmów kasowych jak „Matrix”, który bez wątpienia jest filmem kultowym, o Ewangelii i z postacią ewangeliczną. Jest też trylogia „Władca Pierścieni”, są „Opowieści z Narnii”. To filmy bardzo kasowe opowiadające o Ewangelii – mówi ks. Lis i zaznacza, że Ewangelia bywa także transformowana w sposób negatywny. Przykładem może być „Złoty kompas” Chrisa Weitza który wywraca pierwotne znaczenie tych tekstów.
Części wykładowej towarzyszą pokazy filmowe. - Oglądamy nie tylko te produkcje, które zwyczajowo rozpoznajemy jako ewangeliczne, tam gdzie postać Jezusa jest natychmiastowo widoczna, ale i inne, które świadczą o głębokim zainteresowaniu i refleksji nad Ewangelią, która ma znaczenie także dla dzisiejszego człowieka – mówi ks. Lis.
W gronie tym odnaleźć można wiele dzieł polskich autorów, m.in. „Edi” Piotra Trzaskalskiego, a także filmy Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Zanussiego.
Tematowi komunikacji wiary przez obraz poświęcił swoją prelekcję o. prof. Witold Kawecki z UKSW. Uważa on, że Ewangelia w filmie to coś więcej niż "Biblia w obrazkach". – Do tej pory wszystko bazowało na słowie. Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z tzw. zwrotem piktoralnym i obserwujemy rozwój kultury wizualnej. Ten dyktat obrazu jaki spotykamy na co dzień wreszcie zostaje dowartościowany – ocenił o. Kawecki. Jego zdaniem Kościół byłby bardziej skuteczny w ewangelizacji, gdyby w większym stopniu posługiwał się obrazem.
Konferencja „Kinematograficzne Transformacje Ewangelii” rozpoczęła się w czwartek 25 października. Jej organizatorem jest Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard. Giafranco Ravasi.
 
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.