Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

W czwartek 27 września rozpoczęły się w Nysie obchody jubileuszu 170 lat istnienia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i piątej rocznicy beatyfikacji bł. Marii Luizy Merket.  Na trwające do niedzieli obchody składają się liczne wydarzenia liturgiczne, naukowe i artystyczne. W uroczystościach biorą udział setki elżbietanek z całego świata, hierarchowie, jak również liczni wierni.
 
Jak podkreśla przełożona nyskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety s. Marta Remiorz dla samych elżbietanek to przede wszystkim duże wydarzenie duchowe i integrujące wspólnotę. Podkreśla, że specjalnie na te uroczystości do Nysy przyjechało kilkaset sióstr z całego świata. –  Chcemy wspólnie świętować ten jubileusz ponieważ tutaj jest nasz dom. To jest dom naszej bł. matki Marii. Ona tu się urodziła, żyła i tu odeszła do Pana. Przełożona nyskiej prowincji elżbietanek wyraża także nadzieję na duchowy owoc tego jubileuszu. – Liczymy na to, że ludzkie serca zapałają i też pójdą za głosem naszej matki Marii. Myślę, że  w ten sposób przyczynimy się też do wymodlenia nowych powołań zakonnych. S. Remiorz zaznacza, że pomimo zmieniających się czasów, świadectwo życia bł. Marii Luizy jest wciąż aktualne – Ciągle mamy ludzi biednych, samotnych i opuszczonych, którymi możemy się zajmować i którym możemy pomagać. Jej charyzmat jest wciąż aktualny – mówi s. Remiorz
 
Obchody jubileuszu zgromadzenia zainaugurowała w nyskiej bazylice Msza św. pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai, która odbyła się dokładnie w 170. rocznicę jego powstania. Zakończy je natomiast dziękczynna Eucharystia, którą w niedzielę, w 5 rocznice beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert, odprawi kard. Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Ważnym punktem jubileuszu będzie rozpoczynająca się w piątek, dwudniowa konferencja naukowa poświęcona osobie św. Elżbiety, zgromadzeniu sióstr elżbietanek i bł. Marii Luizie Merkert. W gronie prelegentów znajdą się m.in.: abp Alfons Nossol, który opowie o uniwersalizmie św. Elżbiety, bp Jan Kopiec, który przybliży genezę powstania Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, i bp Andrzej Czaja, który podejmie temat miłości miłosiernej jako fundamentalnego elementu duchowości bł. Marii Luizy.
 
W programie obchodów znajdują się także liczne wydarzenia o charakterze artystycznym. Pierwszego dnia w kościele Wniebowzięcia NMP w Nysie wystąpi zespół Liquescentes z Poznania. Propozycją piątkową jest „Muzyczne spotkanie Bach-Haendel” w wykonaniu Aleksandry Gajeckiej-Antosiewicz i Aleksandra Batoga, które odbędzie się w kościele św. Ap. Piotra i Pawła. W sobotę w szkole diecezjalnej z musicalem „Miłość prawdziwa” wystąpi młodzież Duszpasterstwa Młodzieżowo-Akademickiego i siostry elżbietanki z Brazylii. Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie Arka Noego. W ramach obchodów jubileuszu po raz kolejny odbędą się także targi używanego sprzętu rehabilitacyjnego „Niebo czeka wciąż na odważnych. Ludzie – ludziom”.
Organizatorami wydarzenia są: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, parafia pw. św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie oraz Urząd Miejski w Nysie.
 
Zgromadzenie sióstr św. Elżbiety powstało 27 września 1842r. z inicjatywy czterech mieszkanek Nysy: Marii i Matyldy Merkert, Klary Wolf i Franciszki Wener. Było pierwszym rodzimym zgromadzeniem na Śląsku powstałym po kasacie w 1810r. Jego charyzmatem jest służba chorym i ubogim.  Pierwszą Matką Generalną Zgromadzenia była Maria Merkert, nazywana także Śląską Samarytanką. Po trwającym 22 lata procesie beatyfikacyjnym została ogłoszona błogosławioną 30 września 2007 r. w Nysie. Dzisiaj zgromadzenie elżbietanek liczy blisko 2 tys. sióstr i prowadzi działalność w Europie, a także w Izraelu, Palestynie, Brazylii, Rosji, Gruzji, Boliwii, Paragwaju i w Tanzanii.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.