Offcanvas Section


Mszy św. żałobnej w intencji ks. prof. Helmuta Sobeczki, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UO, przewodniczył biskup Andrzej Czaja. Wraz z nim koncelebrowali biskupi z Opola, Gliwic i Świdnicy oraz bardzo licznie obecni księża. Pogrzeb ks. prof. Sobeczki odbył się w czwartek o 12.00 w jego rodzinnej parafii, w Nędzy w diecezji gliwickiej. 

W kazaniu bp Czaja nazwał śp. księdza profesora mężem opatrznościowym, sługą Pańskim danym przez Boga młodemu opolskiemu Kościołowi. - Jego życie przyniosło wiele dobrych plonów dla nas, korzystaliśmy z nich i nadal korzystamy – podkreślił. - Jego zasługi trudno wręcz pozbierać i przedstawić. Rodzi się wręcz pytanie: Jak mógł jeden człowiek podołać tak wielu zadaniom w Kościele? Podejmował je bez ociągania i bez wymówek: notariusz kurii, sekretarz biskupa, wykładowca w seminarium. Kaznodzieja przypomniał, że zmarły był jednym z twórców Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego, Uniwersytetu Opolskiego i Wydziału Teologicznego UO. Wieloletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym, był sekretarzem generalnym I Synodu Diecezji Opolskiej. Przez lata angażował się w przygotowanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i diakonów stałych. Ordynariusz opolski przytoczył fragment tekstu, w którym 18-letni maturzysta Helmut Sobeczko tłumaczył, dlaczego chce być kapłanem: „Głos Boży wzywający mnie do winnicy Pańskiej usłyszałem już we wczesnych latach dzieciństwa. Owocem tego była wymarzona „sukienka” ministranta. (…) Chcę zostać kapłanem według Serca Jezusowego. Stać się lekarzem dusz. Pamiętając na słowa Chrystusa Pana: Darmo wzięliście, darmo dawajcie, chcę prowadzić ku Bogu dusze tych, których mi kiedyś Opatrzność powierzy. Pokazać im sens życia i dzielić z nimi smutki i radości (…) Nie chcę zostać kapłanem, aby zapewnić sobie byt materialny, ale chcę uświęcić i zbawić duszę. Swoją i innych...”. - W podaniu o przyjęcie do seminarium, napisał: „Gorąco pragnę poświęcić się służbie Bożej” – cytował bp Czaja. - Na miarę tego pragnienia konsekwentnie potem postępował.

Ks. prof. Erwin Mateja, kierownik Katedry Teologii Liturgicznej i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odczytał list bp. Piotra Gregera, przewodniczącego Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. W imieniu Wydziału Teologicznego UO zmarłego pożegnał jego dziekan, ks. prof. Mateusz Potoczny. - W kazaniu ks. biskup wiele cnót ks. profesora Sobeczki podkreślił - powiedział. - Najważniejszymi były dwie. Żegnamy dziś niezwykle dobrego człowieka i człowieka pokornego. Każdy z nas ma mu coś do zawdzięczenia, ale środowisko akademickie Opola w sposób szczególny składa dzięki. I w imieniu tego środowiska chcę mu podziękować za to, że w Opolu jest uniwersytet, bo bez jego tytanicznej pracy, bez jego zaangażowania uniwersytetu ani Wydziału Teologicznego by nie było. Chcemy wypełnić zadanie, które przed nami stawiał. Zmarłego żegnali także przedstawiciele Stowarzyszenia Liturgistów Polskich oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Liturgiczne obrzędy pożegnania nad trumną ks. infułata poprowadził bp Rudolf Pierskała, pomocniczy biskup opolski.


Klikając TUTAJ , możesz odsłuchać ostatniego wywiadu z ks. prof. Helmutem Sobeczką przeprowadzonego przez Radio Doxa. 

5pogrzebsobeczki
DSC9267
00000DSC9281
000DSC9248
5pogrzebsobeczki DSC9267 00000DSC9281 000DSC9248

_______________
kda / Opole

zdj. Krzysztof Ogiolda 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.