Offcanvas Section


Pielgrzymka polskiego Episkopatu do progów apostolskich, nazywana wizytą ad limina apostolorum rozpoczęła się 4 października. Biskupi zostali podzieleni na cztery tury. W ostatniej grupie, która swoją wizytę rozpoczęła w poniedziałek 25 października są biskupi z 7 diecezji wchodzących w skład metropolii krakowskiej oraz metropolii górnośląskiej, czyli również z diecezji opolskiej.


Pierwszego dnia biskupi sprawowali Mszę św. przy grobie św. Piotra Apostoła w Bazylice Watykańskiej. Przewodniczył jej abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. 

Odbyły się spotkania w w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Podczas briefingu w siedzibie Radia Watykańskiego abp Wiktor Skworc relacjonował, że Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka zaproponowała podczas spotkania, aby biskupi przedstawili propozycje tematów do dyskusji. - Zaproponowaliśmy takie tematy do dyskusji jak: zaangażowanie Kościoła w gwałtowne procesy gospodarczo-społeczne, działania Kościoła w konkretnej sytuacji ekologicznej na rzecz troski o wspólny dom w duchu encykliki Laudato si’, depopulacja i starzenie się społeczeństwa, duszpasterstwo i aktywizacja seniorów w Kościele” - powiedział metropolita katowicki.

We wtorek, 26 października, biskupi modlili się w bazylice św. Jana na Lateranie. Eucharystii przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Z kolei o 10.45 rozpoczęło się spotkanie w Kongregacji Nauki Wiary, podczas którego relatorem jest biskup opolski Andrzej Czaja.
_______________________
źródło: Gość Opolski
zdj.: ks. Joachim Kobienia 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.