Offcanvas Section


Palącym problemem jest to, jak zatrzymać młode pokolenie przy Kościele. Dużym wyzwaniem jest obojętnienie młodych ludzi wobec Kościoła – powiedział bp Andrzej Czaja, biskup opolski podczas briefingu dla mediów dotyczącego wizyty ad limina apostolorum czwartej grupy biskupów, który odbył się 27 października.

Bp Czaja opowiedział o wizycie biskupów w Kongregacji Nauki Wiary. „Głównym tematem spotkania była kwestia kryzysu wiary, z którym mamy dzisiaj do czynienia na wielu poziomach życia Kościoła” – przyznał. Dodał, że podjęto również temat życia wiernych w rodzinach, a także kryzys wiary u młodego pokolenia.

Bp Czaja stwierdził, że w Kongregacji rozmawiano również o kwestii dotyczącej antyintelektualizmu, czyli „wiary, która nie jest w symbiozie z rozumem. Sprawia to wiele problemów, bo niekiedy mamy do czynienia z infantylizacją wiary”. Przyznał, że taka postawa ujawnia się w niektórych wspólnotach czy środowiskach ludzi wierzących należących do Kościoła w Polsce. Tym samym biskupi stają przed „trudnym zadaniem weryfikacji zdrowia wiary i jedności z Kościołem w niektórych wspólnotach, grupach i ruchach” – zauważył.

Biskup opolski zaznaczył, że przedstawił w Kongregacji także działania Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. „W najbliższym czasie będziemy chcieli wydać dokument, który mówi o kryteriach eklezjalności grup i wspólnot nie tylko Kościoła w Polsce, ale w ogóle” – stwierdził. „Pierwsza zasada: ducha nie gaście, ale też: duchy badajcie – mówi św. Paweł” – dodał.

Bp Czaja przyznał, że palącym problemem jest to, „jak zatrzymać młode pokolenie przy Kościele w sytuacji, kiedy mamy tyle gorszących nas spraw”. Dodał, że dużym wyzwaniem jest obojętnienie młodych ludzi wobec Kościoła.

Z kolei tematami poruszanymi w Kongregacji ds. Biskupów – podkreślił bp Czaja – był list apostolski Vos estis lux mundi, kwestia dotycząca osobistej świętości biskupa oraz diecezjalny etap synodu.

Natomiast bp Damian Muskus OFM, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, opowiedział na briefingu o wizycie biskupów w Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Odnosząc się do sytuacji osób konsekrowanych w Polsce, zaznaczył, że obecnie jest ich 32 tys. Przyznał, że członkowie zgromadzeń męskich wychodzą naprzeciw potrzebom Kościoła w Polsce, chętnie przejmując odpowiedzialność za prowadzenie parafii.

Bp Muskus przyznał, że podczas wizyty w Kongregacji nawiązał również do kryzysu powołań, który dotyka zarówno zgromadzenia żeńskie jak i męskie. „Każdego roku w ostatnich latach ta liczba się zmniejszała. W tym roku – trzeba powiedzieć – jest to może jeszcze nie krytyczna liczba, ale dająca bardzo wiele do myślenia” – zauważył. Dodał, że ten spadek powoduje, iż zakony czy poszczególne prowincje prowadzą ze sobą rozmowy w celu połączenia nowicjatów czy seminariów.

Kolejnym tematem podejmowanym w tejże Kongregacji był apostolat zakonów oraz współpraca zakonów z Kościołami lokalnymi, z diecezjami. „Zakony nie stanowią jakiejś enklawy wyjętej spod prawa, one są w Kościele i mają Kościołowi służyć i dla Kościoła pracować” – powiedział bp Muskus.


Z kolei bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej i przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przedstawił pokrótce analizę tego, co zostało dokonane na płaszczyźnie liturgii w Polsce od ostatniej wizyty ad limina. „Dokonaliśmy wielu tłumaczeń na język polski ksiąg liturgicznych. To jest praca, która wymaga ogromnego nakładu sił i czasu oraz zespołu ludzi” – przyznał. Stwierdził, że od ostatniej wizyty zostało wydanych pięć ksiąg. Dodał, że trwa proces tłumaczenia Mszału Rzymskiego.

Bp Greger zaznaczył, że zostały również wydane przez Komisję stosowne dokumenty, będące dokumentami Konferencji Episkopatu Polski, które stanowią odpowiedź na znaki czasu, jakie się pojawiają zwłaszcza w liturgii Kościoła w Polsce. Od ostatniej wizyty ad limina zostało ich wydanych dziesięć.

Bp Greger podkreślił również, iż jednym z bardzo pozytywnych zjawisk w Kościele w Polsce jest wzrost zaangażowania wiernych, zwłaszcza mężczyzn, podejmujących formację w diecezjalnych szkołach lektora i akolity.

Odnosząc się do wczorajszej wizyty w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, bp Greger zacytował słowa jej prefekta: Wszyscy jesteśmy – żyjąc w Kościele –powołani do świętości. „Chodzi o to, abyśmy umieli, jako biskupi, wydobyć z tego wielkiego bogactwa ludzkości tych, którzy żyjąc na co dzień, w warunkach normalnych, mający kłopoty, problemy – bo każdy z nas je ma – ale jednak potrafiący je mocą Bożej łaski przezwyciężać” – stwierdził.

Nagrania z briefingu prasowego - kliknij TUTAJ.

___________________
źródło: episkopat.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.