Offcanvas Section

Dnia 14 grudnia 2021 zmarł w klasztorze w Górze Świętej Anny w wieku 58 lat o. Seweryn Jan Masarczyk OFM.

Ojciec Seweryn urodził się 12 czerwca 1963 r. w Gliwicach. Do zakonu wstąpił 1 września 1984 r. Po odbyciu rocznego nowicjatu w Borkach Wielkich złożył pierwsze śluby 8. września 1985 r. Następnie rozpoczął studia w WSD Franciszkanów w Kłodzku. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 maja 1991 r. we Wrocławiu-Karłowicach.
Po święceniach przez rok pracował jako wikary parafii we Wrocławiu-Karłowicach. W latach 1992-1997 był wikarym parafii Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku. W 1997 r. decyzją kongresu kapitulnego został przełożonym w klasztorze w Legnicy. Pełnił tę funkcję przez 9 kolejnych lat. W 2006 r. został mianowany proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gliwicach, również od 2009 r. był odpowiedzialny za budowę nowego kościoła w Gliwicach. W latach 2012-2019 był gwardianem klasztoru w Nysie. Od 2019 r. przebywał w Sanktuarium w Górze Świętej Anny. O. Seweryn był pogodnym człowiekiem i gawędziarzem, chętnie także podejmował się posługi głoszenia Słowa Bożego przez rekolekcje i misje ludowe.
W ostatnim czasie zmagał się z wyniszczającą go chorobą nowotworową. Odszedł do Pana zaopatrzony sakramentami w nocy w dniu 14 grudnia 2021 r.

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Seweryna odbędą się w piątek 17 grudnia o godz. 11:00 w Bazylice św. Anny w Górze Świętej Anny. Przed rozpoczęciem Eucharystii o godz. 10:30 zostanie odmówiony różaniec w intencji zmarłego.

Polecamy śp. O. Seweryna Bożemu Miłosierdziu
Wszechmogący Boże, zmarły brat o. Seweryn , dążył do Ciebie drogą doskonałego naśladowania Jezusa Chrystusa, którego umiłował. Spraw, aby się radował ,gdy się ukażesz w chwale i razem ze swoimi braćmi miał udział w szczęściu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.