Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

Wczoraj (1 lipca) pielgrzymi uczestniczyli we Mszy świętej w bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie. Na pielgrzymim szlaku spotkać można bardzo wielu życzliwych ludzi, którzy wychodzą naprzeciw Biskupowi Andrzejowi oraz pielgrzymom. Niektórzy z nich przyłączają się do grupy, aby wspólnie przemierzyć przynajmniej kawałek szlaku. Pielgrzymi doświadczają dużej życzliwości ze strony Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich, a także grup parafialnych, które częstują pielgrzymów ciastem, napojami tworząc braterską i siostrzaną wspólnotę. Wczorajszy dzień zakończyła adoracja w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pakosławicach.
 
2917295677305613382335461943699119380156079n
2913171036052758775070272097944804369215483n
2911005147274314852467442263464083015914238n
29106523755860841281025193245496976455230100n
2909129203358306420698596397900430702408039n
2908855966310334211970173041740176245985318n
2906807444273059594124645136371484648662430n
2908240835718225645914225509135314582661713n
29066847010008428206329639167029184186817704n
2905261462810642199231880830145315608360771n

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.